Video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 55 NGUYỄN

Video (0.11 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 55 NGUYỄN BÉ NGOAN Producervn.com

From Youtube.com - Posted: Nov 26, 2012 - 21,325 views
Video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 55 NGUYỄN BÉ NGOAN Producervn.com | VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 55 NGUYẼN BÉ NGOAN Producervn.com
VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 55 NGUYỄN BÉ NGOAN Producervn.com
VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 55 NGUYẼN BÉ NGOAN Producervn.com
TỔNG ĐIỂM: 5+5+5=15 PHONG CÁCH: 2+2+2=6 KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN: BÌNH LUẬN CỦA (BGK): ÂM THANH HƠI ỒN, SET NHẠC LÚC LÊN LÚC XUỐNG, PHONG CÁCH CHƯA ẤN TƯỢNG LÀ 1 DJ PHẢI THỂ HIỆN HƠN NỮA, TEMPO BẮT SAI, SAI NHỊP, SAI KHUÔN (1-2-3). http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
Source: https://www.youtube.com/watch?v=-nrrVwqySUA
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
video | VÒNG LOẠI CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 64 NGUYỄN THỊ MINH THUYÊN Producervn com | VONG LOAI CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 64 NGUYẼN THỊ MINH THUYEN Producervn com

VÒNG LOẠI CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 64 NGUYỄN THỊ MINH THUYÊN Prod...

http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
3,534 views | Nov 26, 2012
video
video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 11 BÙI NHẬT THỊNH Producervn.com | VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 11 BÙI NHẠT THỊNH Producervn.com

VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 11 BÙI NHẬT THỊNH Producer...

TỔNG ĐIỂM: 5+6+7=18 PHONG CÁCH: 3+2+2=7 KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN: BÌNH LUẬN CỦA (BGK): MIX NỬA BÀI TỐT, NHẠC HAY, HOÀN TOÀN KO CÓ LỖI KỸ THUẬT, 4-5 CHƯA HAY, VẪN GIỮ ĐC PHONG CÁCH DỄ THƯƠNG, NHẠC DỄ ( THỊ TRƯỜNG). http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 26, 2012
video
video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 76 NGUYỄN HỒNG PHÚC Producervn com | VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 76 NGUYẼN HÒNG PHÚC Producervn com

VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 76 NGUYỄN HỒNG PHÚC Produc...

TỔNG ĐIỂM: 7+7+7=21 PHONG CÁCH: 3+3+3=9 BÌNH LUẬN CỦA (BGK): MIXING ÂM THANH TỐT, CẮT TURN ME ON- 2 CHƯA HAY, TRÙNG NHẠC VÒNG LOẠI KHÁ NHIỀU, MIX TỐT http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 27, 2012
video
video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 64 NGUYỄN THỊ MINH THUYÊN Producervn.com | VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 64 NGUYẼN THỊ MINH THUYEN Producervn.com

VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 64 NGUYỄN THỊ MINH THUYÊN P...

TỔNG ĐIỂM: 6+5+6=17 PHONG CÁCH: 3+2+3=8 KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN: BÌNH LUẬN CỦA (BGK): PHONG CÁCH TỰ TIN, ĐẸP, MIX TỐT NỬA BÀI, I LOVE MY PEOPLE: LỖI, KO TỐT = VÒNG LOẠI, NHẠC ĐẠP KO SỬA, CẦN CƯỜI NHÌU HƠN, CÓ QUAN SÁT KHÁN GIẢ. http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 26, 2012
video

video | VÒNG LOẠI CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 55 NGUYỄN BÉ NGOAN Producervn com | VONG LOAI CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 55 NGUYẼN BÉ NGOAN Producervn com

VÒNG LOẠI CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 55 NGUYỄN BÉ NGOAN Producervn ...

http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 26, 2012
video
video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 24 HUỲNH RÔ BI Producervn com | VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 24 HUỲNH RO BI Producervn com

VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 24 HUỲNH RÔ BI Producervn co...

TỔNG ĐIỂM: 5+6+7=18 PHONG CÁCH: 3+3+3=9 KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN: BÌNH LUẬN CỦA (BGK): PHONG CÁCH TỐT, MIX NỬA BÀI TỐT, GANGNAM STYLE LỖI KO SỬA, EFF VẬN NÚT MID KO PHẢI NÚT EFF. LỜI KHUYÊN: DO PHÂN TÂM QUÁ + SAI LẦM KHI ĐEO PHONE NGƯỢC. http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 26, 2012
video
video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 72 ĐOÀN TỬ OAI Producervn.com | VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 72 DOÀN TỦ OAI Producervn.com

VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 72 ĐOÀN TỬ OAI Producervn.c...

TỔNG ĐIỂM: 6+6+6=18 PHONG CÁCH: 3+3+2=8 KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN: BÌNH LUẬN CỦA (BGK): MIX TỐT, ĐÁNH NỬA BÀI CÒN NGANG, PHONG CÁCH TỐT, TURN ME ON BỊ LỖI, SET NHẠC CHƯA TỐT. http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 26, 2012
video
video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 2 DƯƠNG HOÀNG PHÚC Producervn.com | VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 2 DUONG HOÀNG PHÚC Producervn.com

VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 2 DƯƠNG HOÀNG PHÚC Producer...

TỔNG ĐIỂM: 6+6+7=19 PHONG CÁCH: 3+3+3=9 KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN: BÌNH LUẬN CỦA (BGK): MIX TỐT( NHƯNG QUA BÀI CHƯA KIỂM SOÁT ĐC ÂM THANH ), TEMPO CÒN CHẬM, XẾP NHẠC AN TOÁN QUÁ. PHONG CÁCH TỐT, 1-2-3 CHƯA ĐỀU. http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 26, 2012
video

video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 66 MAI ĐỨC THÀNH Producervn.com | VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 66 MAI DÚC THÀNH Producervn.com

VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 66 MAI ĐỨC THÀNH Producervn...

TỔNG ĐIỂM: 7+7+8=22 PHONG CÁCH: 3+3+3=9 KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN: BÌNH LUẬN CỦA (BGK): EFF OK, 1-2 TỐT, TEMPO TỐT, XÉT NHẠC TỐT, MIX TỐT, NHẠC HAY, PHONG CÁCH CHUẨN. http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 26, 2012
video
video | Ngũ Long Công Chúa Deejays Hot Girl | Ngu Long Cong Chua Deejays Hot Girl

Ngũ Long Công Chúa Deejays Hot Girl

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa Video của YouTube (http:www.youtube.comeditor)
1,490 views | Jul 18, 2013
video
video | CHUNG KET LANH COFFEE DJ AWARDS 2013 | CHUNG KET LANH COFFEE DJ AWARDS 2013

CHUNG KET LANH COFFEE DJ AWARDS 2013

1,490 views | Apr 04, 2013
video
video | VÒNG LOẠI CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 14 NGUYEN THI THANH VINHProducervn com | VONG LOAI CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 14 NGUYEN THI THANH VINHProducervn com

VÒNG LOẠI CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 14 NGUYEN THI THANH VINHProducer...

NGUYỄN THỊ THANH VINH -- DJ LADY V -- SBD 14: TỔNG ĐIỂM: 6 + 6 + 7 = 19đ PHONG CÁCH: 3 + 3 + 3 = 9đ http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 23, 2012
video

video | Vòng 3 Cuộc Thi DJ ClubDJ 2013 SBD 33 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Cludj.vn | Vong 3 Cuoc Thi DJ ClubDJ 2013 SBD 33 TRAN THI THUY DUONG Cludj.vn

Vòng 3 Cuộc Thi DJ ClubDJ 2013 SBD 33 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Cludj.vn

SBD 33 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Được Tài Trợ. CTY ÂM THANH - ÁNH SÁNG SONGANHVIỆT CTY cổ phần Camera PHUOC Sàigòn Nhãn Hàng : BEYERDYNAMIC http:clubdj.vn http:www.cameraphuoc.com.vn
1,490 views | Sep 09, 2013
video
video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 7 NGUYỄN VŨ HOÀNG NAM Producervn.com | VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 7 NGUYẼN VŨ HOÀNG NAM Producervn.com

VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 7 NGUYỄN VŨ HOÀNG NAM Prod...

TỔNG ĐIỂM: 6+6+5=17 PHONG CÁCH: 2+3+2=7 KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN: BÌNH LUẬN CỦA (BGK): MIX TỐT, EFF TỐT, ELECTRO TỐT, CẦN TẠO THÊM KO KHÍ, TEMPO CHẬM QUÁ 135 BPM, SAI KHUÔN , SET NHẠC ĐẶC SẮC. http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 26, 2012
video
video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 31 TRẦN XUÂN DỤNG Producervn com | VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 31 TRÀN XUAN DỤNG Producervn com

VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 31 TRẦN XUÂN DỤNG Producerv...

TỔNG ĐIỂM: 6+7+7=20 PHONG CÁCH: 3+3+3=9 KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN: BÌNH LUẬN CỦA (BGK): MIX TỐT + SOẠN NHẠC TỐT, SAI KHUÔN + CHÙNG NHẠC VÒNG LOẠI, PHONG CÁCH TỐT. http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 26, 2012
video
video | VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 50 NGUYỄN ĐỨC HẢI Producervn.com | VONG LOAI 16 CUOC THI DJ GET UP CLUB SBD 50 NGUYẼN DÚC HẢI Producervn.com

VÒNG LOẠI 16 CUỘC THI DJ GET UP CLUB SBD 50 NGUYỄN ĐỨC HẢI Producer...

TỔNG ĐIỂM: 6+7+7=20 PHONG CÁCH: 3+3+3=9 KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN: BÌNH LUẬN CỦA (BGK): CÓ PHONG PHÚ VỀ NHẠC, TRIBAL HOUSE (1-2), PHONG CÁCH THÍCH HỢP ELECTRO, OPEN TỐT, MIX TỐT ( NGÂM NHẠC HỢP 2-3) http:dj.producervn.comDjNhuTam-lan-gio-moi-trong-gioi-DJ-Sai-Thanh-t13.html
1,490 views | Nov 26, 2012
video

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2016 - VideosViet.Com