Video | Tìm hiểu Tàu ngầm quân sự | Tim hieu Tau ngam quan s

Video (0.08 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Tìm hiểu Tàu ngầm quân sự

From Youtube.com - Posted: Apr 03, 2013 - 98,285 views
Video | Tìm hiểu Tàu ngầm quân sự | Tim hieu Tau ngam quan su
Tìm hiểu Tàu ngầm quân sự
Tim hieu Tau ngam quan su
Tìm hiểu Tàu ngầm quân sự 12:10 | 29032013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZTJjptAGISfZR7Achsw4CP7vtNsF2QMZjOLwYDh6eMZJVIu8VySdJ9aqlLp__5W7aN9sI_a81zm50fZtefb5zvCY57SbZI-UEA4agiQZIOlDQcFwAYvQfgSMAIlYoQKAKkKRyBRIrRPFooCCn3rN375wR8OBb7z-_ugCgma7aSF45y4H1P9fNBYcQbaJCBRfh9hM7Br7EadKbaLLtazRrYhOidsV3vzo9KmYaOnEO_lBslxywyeTrbCltAVt6B3PHGSppV5mCv02hAkAlpg7DKM29NiqMGfwuRO3bH2yXMZcoJooTj8QyuByFpqEieBTlxRnMqzOEzGj5-zvhnmG9b-PvqSvKP9JXiDUxe7JtuHLxnxxyga3bufWGP1PGovrH7cW-PcP3t1LK2ZiByf1hXYP1hB2Ey_wwpOSx2DiVHcaNrOuM9qkQmZcX4WW8B3wgnsvHE39yM2XJnBF-Vs2KBxQqyB8wd3LtGAsPp4h7bUtTAAgEqtrQolTx02AMWWdzyT4_mWHP0lC5LnaeQR4R5cIja3t6WgxevaVpO6a5qVSdlG19A6wI14nTUuaHfLZh8fip-HWq0DXcVxlpM4vl8wA5R5526jq97IcYirc6tuMR9XzgVNkucRCeNIa6RIxYfpEA83kle_gWYfPqEBLHaqtZe2erMrsGzuxiuaKyvA9WSdVT3d5WUtFV4_lDYPqqc5lqPIDIzkO7zh0wVXyo6hpEVuY_Ljm0AC-d-B4J8HGiL_CnTlo2NYCND--4R_f4fyPspvXfKqUi8J-589FZjYXVU7X3dztHNSNr2V1Rl5yJxNmmEp3LIJbck52K54SsPexqDSI809rx9eczQZ4-LtIF9NjQ1X5tJsmeQ9iDFAuzEeGg6ir7YitIIaC0aQAhDUp9I3a_poW7N0wUWTVMKVvl6xpIMFRHRvROhccJBQPAwKb6YhR-Pnm6GmBzG7YYj_zGQCccfl4-PVP-H71vCHrE2zYd83EM4qbpP69bdLLj8A9ggx3w!!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
Source: https://www.youtube.com/watch?v=uDABv_hbfq8
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
video | Tàu ngầm hạt nhân Thuyết minh | Tau ngam hat nhan Thuyet minh

Tàu ngầm hạt nhân Thuyết minh

Khoa học quân sự Submarine boomer nuclear - Khám phá tàu ngầm hạt nhân
1,114 views | Mar 13, 2015
video
video | Sức mạnh tàu ngầm hạt nhân mĩ | Súc mạnh tàu ngàm hạt nhan mĩ

Sức mạnh tàu ngầm hạt nhân mĩ

1,114 views | Jun 17, 2014
video
video | Tìm hiểu Tàu sân bay | Tim hieu Tau san bay

Tìm hiểu Tàu sân bay

Tìm hiểu Tàu sân bay 17:09 | 23032013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZTJrqM4GIWfpR4AxWFMlhDmGBymMGwsSAiEMAUSpqcvbqlb3ZvK3XSXvfEvnV9H57N0NtEm2ER1PNyz-HVv6rj8miMWy7xp74QtDxTGIIGmI1FADgWADVZBuAoOCq_SHARgBxUGaLzq2XuLogBPfdxHf--D3xwefLfvb4Ii5ASx0UZJcnD-RtVximBB0QqltNR49o5u0o3Y1kBdTHRaV27l20aCGzrexxzrtMZhew759yxp_VN9ijRuecpBz8dDz-qBLq-5RMAyGvOoHdsiY-n91k5HTqBC7WqPO5rj6UoUSfdyMfRu71p0IU2XiNmh-wPVBPlMyEsABExely778eOvvB8CfcPb30S_JJ-I_xJ8QGqqTZVuwlXG_dZKoDbuF1oM495Y0fq4tfqhnVrY362BixxfMI9e-xIVZTn5DZ1LxtVBB0yxqKob9Bxgniopiqd8CeRG2QPi3BND29Pd7dD5qp52i4f2pNVJfucOdyrgrBYTVM3fcgSAd3wY85HX3w3dgaOtE_IhY7MlYfwxDZJp38uk8gwukZjZy5gL6m2uizckqmo-XMXKNKhHwCI8D4YU1MS42Mzr6Geh8TCBCVlWlDRJbkcagXvWuEvvwnLXd7iIa7hgGRfOhUqSiSFDHBmVFkG2e29xV-5k-A00e_sFDdDYKeZWWx6LXYCRNN0DZYjWDJaz_nLdwPRKaJq62Rf2Cbje5IjrAMP1CYBjJqfr2fYE_qDppXL-xpAj_7Qh-N8NkSqvhq7OOMgigfHHE_73f6hvoqxskrVOz0lI_dNVFyMtWSa0T6Ozl5Pm2YBX4lsyVnu7cK4ng8Tzo1RMVDIyyCQt1p8VBb2cIzW-ak6DwAqgmBJNKdTZ5RdvOrO0TJ3jeZ6fvNUOkXugdZ5BKe_b5HJ73ZGaT5ZPLvUiqQRsoJFibU6mebvXtwHjcrKwBLFEVCNM3t2xYePFfN25yDvedvrllWqMfiWttcP8tcM-NoffpfU17TZt5XkDZO2defvX3Y0_Afigq40!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
1,114 views | Apr 03, 2013
video
video | Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Tên lửa hành trình | Pho bien kien thuc khoa hoc quan su Ten lua hanh trinh

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Tên lửa hành trình

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
1,114 views | Sep 18, 2012
video

video | Khám phá Tàu ngầm Phần 3 | Kham pha Tau ngam Phan 3

Khám phá Tàu ngầm Phần 3

1,114 views | Oct 29, 2011
video
video | Khám phá Tàu ngầm Phần 1 | Kham pha Tau ngam Phan 1

Khám phá Tàu ngầm Phần 1

4,314 views | Oct 29, 2011
video
video | Tìm hiểu máy bay chiến đấu Máy bay cất hạ cánh thẳng đứng | Tim hieu may bay chien dau May bay cat ha canh thang dung

Tìm hiểu máy bay chiến đấu Máy bay cất hạ cánh thẳng đứng

Tìm hiểu máy bay chiến đấu - Máy bay cất hạ cánh thẳng đứng 08:33 | 11012013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZTHrqNIGIWfpR8AuQgmLEkmGHARDWwsbHK2yTz9-LZmpNm076a7q1b16xwdna-k_xAe_EPYRnORRWPRtVH99Q7J24k1LJpDWSAddQwo6kXgLjYOgAXeguAt4CVWJigNAFqTjkBhZddiTBwHLP7Rf_nPD35xWPCd_3rwy4DihEHJRNG-5ZMudR23MAKMJEq7T3UfiWOIzACg0G8XBiqNTredP8fHuuhx3K6dU203apwpZeBhol8jhT256GY9eKFmii7lt6rU9pV_OnpHyDt7iXg-UYgzqrvqRphn1zdfEjJC40phzPNaVb1-L-fT2KAGmmKrkqD7Y96ySf6364cy37C-HsKfkk-0fwo-4DTkrkkOwVtG_TKKww_OF1YG2rTBnnTzVhCPR3ubtolpY1k1zr17Hq-62NQ3fkvpZxHRfCWmO-hrl2Z2UxcEuAcb-oJ0NKExRibtgsUelad3uZ7kNsDjKzW7_GClCYm1IYyhjefzkN3PCGc3HstVuMmgG6dWOJ8vqndHSwHzzmRSNos66GBiVzmrvLxUL7dGqkkE1XFzfzLOfjqekApHJCYvBwJKkWb0NhA4UE-SjY3Zeha4s2sIjPI8VwuhocfkXhfOQE4hnMEjZwwiHGeZwubjo3HUQrKRZz-knQU1J_vx4xtwFvoFDhA3u9x6Za92q9xNdADF6ojDCjQXjO-Z4UjraFiGobkLClDDqDCgC-yqg27TGRnGnuVyLP9K_LvwTSCF_e1A8McDL_LpHeioR_tivm1_veHv_0P1EGZ1d3-vU-8e9JzYKYvIOunSSNCmAqBAsSZ5bHE9vVF590VcGG8U1iM5Nb33BKQvOpuc5V07pXZMyYO7WFGQ51Inr5qgW9eXsG0s8nIUiTBjb5eVZ3cqJqYaYVaUNfU4F5qv4S2fsLeiw4wZIif4SLUBjLQzLHb2bKigVUvzzmIlOkTZK-zi6UVuQlKTgPGi3DcsyIrs7j_hewcFnzfH9ZW0cfI69I3rzhpp0Ub6v0sv_wCHxNBpdl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
4,314 views | Apr 03, 2013
video
video | Khám phá Tàu ngầm Phần cuối | Kham pha Tau ngam Phan cuoi

Khám phá Tàu ngầm Phần cuối

4,314 views | Oct 29, 2011
video

video | wwww.KenhVideo.com Nga thử tàu ngầm hiện đại nhất | wwww.KenhVideo.com Nga thu tau ngam hien dai nhat

wwww.KenhVideo.com Nga thử tàu ngầm hiện đại nhất

Xem thêm thông tin, video, clip hot, clip nóng tại http:www.kenhvideo.com .Nếu thấy video hay bạn có thể like để ủng hộ chúng tôi tại đây : https:www.facebook.comkenhvideo?ref=hl
4,314 views | Jan 03, 2013
video
video | Giấc mơ tàu ngầm Việt | Giac mo tau ngam Viet

Giấc mơ tàu ngầm Việt

Giấc mơ tàu ngầm Việthttp:tv.tuoitre.vntin4119giac-mo-tau-ngam-viet
4,314 views | Mar 30, 2013
video
video | How Do They Do It Lịch Sử Hình Thành Tàu Ngầm | How Do They Do It Lich Su Hinh Thanh Tau Ngam

How Do They Do It Lịch Sử Hình Thành Tàu Ngầm

[How Do They Do It] Lịch Sử Hình Thành Tàu Ngầm Lớp Kilo là tên định danh của NATO chỉ một loại tàu ngầm quân sự chạy bằng diesel-điện cỡ lớn được chế tạo tại Nga. Tên gọi chính thức của Nga đặt của lớp tàu ngầm này là Project 636 (Đề án 636). Phiên bản gốc của những tàu ngầm này được gọi ở Nga là Dự án 877 Paltus (Turbot). Có một phiên bản tối tân hơn, được gọi ở phương Tây là Kilo cải tiến và ở Nga là Dự án 636 Varshavyanka. Lớp Kilo sẽ được kế tiếp bởi lớp Lada, bắt đầu thử trên biển vào năm 2005.Tàu ngầm Project 636 được thiết kế nhằm tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nổi cũng như các phương tiên thủy của đối phương, nó có thể hoạt động độc lập hoặc theo các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Tàu ngầm lớp Kilo có thể vận hành rất êm. Dự án 636, đôi khi được Hải quân Mỹ gọi là "Lỗ Đen" vì khả năng "biến mất" của nó, được cho là một trong những loại tàu ngầm chạy bằng diesel và điện êm nhất trên thế giới.[1]Ngói chống dội âm được phủ trên vỏ tàu và cánh ngầm để hấp thu sóng âm sonar, làm giảm thiểu và méo đi những tín hiệu dội lại. Những ngói này cũng làm giảm đi những tiếng ồn gây ra bởi tàu ngầm, do đó làm giảm đi khoảng cách bị phát hiện bởi sonar thụ động.[2]JOIN QUIZGROUP PARTNER PROGRAM: http:join.quizgroup.com?ref=73759
4,314 views | Sep 06, 2014
video

video | Tìm hiểu Tàu chiến | Tim hieu Tau chien

Tìm hiểu Tàu chiến

Tìm hiểu Tàu chiến 23:15 | 04042013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZPJbqNAEEC_JR-AaOgG42N3aDCExYZmvVgQY9LYLI4XDF8_nmg0tySXmVSdSnqlp6pSibmYinlX3HhdXHjfFcffda5uDewFGpEwMBVXBpbt68QPIQABeADZA3g28QotHAA0x1SAhVdRsNxACDD8st8HYiKmTYYWeu-OlAZrBJ2jPmUozxCB2bCbnrPs4NzHLcfhEJ0C9dp6-Sm8dxVUk7hayssC3WxyJxWtDYMKwT5VrEreXMDh6I6twCXBSDOedpN59t-6dNBJrb3FVCED51g-IFz0vjFbksB2RgXv-TkJeHZ1NbldHky4la8luDoAv055P9dPT3_mBZ8EBt_tKxHzD-SrjX0AXyiyB7D4XCKJTEwB2obNNFjzYQ6aOYQuHZyLjoHUxDbT09hjdHJ3leTqtgXm2PeY7bgs8FwWjsxj610cRASTmLUu-Ua4kH9aCP670F8ZDyGzldDfyMD98Qn__Q1tMa-Pffn46bjMBkJ7a6SY7VFrrkMlw_U7orcokgv3RAdzY2wd-eXId-s1g_HpmKw4aAo8rjxNmZRI46ppPSfIeg1ePMDxggYWWh7qskecSHS1q-7cPJGxOed6qVr93V_wcyOFChqhI6PMa3O2fWMdmUthvac2UfuyC27t-4zBpX4JJZjIZnM6l0SdYGf4lexq172n1J0gtEtP9FZ9W4lDG90cNdCkvwnrXym2Uk4!dl4d5L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh
4,314 views | Apr 08, 2013
video
video | Khám phá Tàu ngầm Phần 2 | Kham pha Tau ngam Phan 2

Khám phá Tàu ngầm Phần 2

4,314 views | Oct 29, 2011
video
video | Tìm hiểu máy bay chiến đấu Máy bay tiêm kích | Tim hieu may bay chien dau May bay tiem kich

Tìm hiểu máy bay chiến đấu Máy bay tiêm kích

Tìm hiểu máy bay chiến đấu - Máy bay tiêm kích 11:53 | 09012013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZTJjqNIGISfpR_AcrKl4chiwOy7Cy4IzL6b3Tz9uFoz0ly66tLdmcpDShEZii-l_xycP85BF61lHs1l30XN5z2AIU9rFskgNBAIFQU3SecY3cYAsMBb4L8FrECL-EUBgFQEAtxo0bUoE8MAjX3p1__zg18sGnznv58_Kh_uXK9u3NUOpafq0Rsi7xguxDw_PfmJre8KHtYRgLNdvAgshS4Odarfx2FE4jzlIlvnJJdBZFki82U8cMyi0SL1dtYpPrKtFK8yGZpbAVHFdEwMiZOVG-78h2QzjzUzTCfQuKrIq2SMTq873-KlcqTNzZ0mLUNPZjbvCXCuSvhv1y_KfMP6fg5-Sr6i_VPwBU5N7Nv07L9ll19GMdjZ-cRKGTap0bxqhiX-eHTh8lqoLhElTR5ceb6r17YJ2VdGPsuIZOtrdoChcUnqMFWOMw7_hYwGGS1IgsK029DEuxRZLDaL2PlYcr-sLjtZWQrRLjASw8aKdcpj-cTYrUczNWZSyIuRaowtNsmLkYpDPRmmVbtJkwoWehfz2isqSQ9boYEnRMXM40k5B0_wpxo7CVRRTbghRIo22IBjQLMINjrnu8wxsqtx1O0p1xuuIEQaN6UzwSUwVvAoKA0P5lW8oCvxaB2pFOzTc5iy3jIUJ__x4xtwFvIJDuChXb2G21EfVnVYmgq2XT1uL3C4u8O5_LWvhWXw70MRwb1thiGPhpcZS-8jnMZWL_ue1nPT9L8PvKB_OxD88UBd5N-BjkTYuokC9a83_P1_KJ2DvOnj9zj1Yn9grv1tu9JOtrWCYe_-xhu9TTGR07O1U1e3EdcpfuZ2og1gKsyCghMuIfosTXT1gjmtq-dRLmX5TkPvol0ZYUqlbqppWLW7yD_TWWF32BvsKbi5o-osaHtw2VqZTtEnHQ_3HXYGKbsXHTUKbFfN1H4_FKUL3D2kIayn_NBCiRvmohZMJHJRjZTSMqUFa2K25T2D_K8nx31MuyQdz0PruqsCLVLL_rfJ7R-8AgY6dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
4,314 views | Apr 03, 2013
video
video | Vũ khí chống tăng | Vu khi chong tang

Vũ khí chống tăng

Vũ khí chống tăng 20:11 | 15022013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vVTJrqs4FPwiFIc5SwhDABsuM3iDQkKYwhAgQPj6zn3qlnrzcjfdz15Zp0qlKtu1w7toh9vzXObnqeza8_37jNlEEUyHF_cCUBlEAk23JNFyKQAc8AbEb8BRFU40BwHgocoATTj5zsGmKCBQH_nWP3zwmyWAn_jhLqpiTpRGLZdlNymeSBXlB00U7VSl-hC5YDpeJ2IGYN9WK521jdeEHui0jHf1kON6vzdegycXL3mtjbaUlmQVKcPMx8iuuZm-XwvMenu8FAFugsvB5O5pbiMuT7NCkKrC1eNJttdiYSdwydKmxMdztUw9GajUjdjDm7LebBWirb7_7fWDmR-yDnf4F-RT2r8AH-I0T12T7eI3jPutlEjtvO9YE3ge0SLLYdLb49yvPRxLe-awG4qm4feTpKrbV9jRhYyurnVMKNZq2s56zLDI1Mw6r8UWKZ16AEQwEnM_0sPtOIQnPRs23zqQ9iCHgzeXVMTZfUJQrXArLAB8o0YvQ9CfHT0Aw9EJ5Ziz-ZYy4ZJF6XoYFVJ9RBcs5c62FOLp9mqrJySa5nW8So2JqDpireQ1IzlqiWVzmMkI8xjVJjAhy0qyJiv9QlugzDtvGz1458chqc4t3BIlqdwLlaYrQ8YJRo2GITs898lw5xX4Q2jO_js0QCdu9eq1rd6canNJJMmrV2ET1GBFgPNMT17QwTRR_doDKTCQ35uTn5MIvOeT9HUNHF8UJFUHePhBkCP_tCD43wWtk_IW9HTGtWwSoD_u8L-_Q32H83uXvqs0SOMeyp22yEL0tZQQaq51U6xABwqlVXr30twaCyExd8_ICNIDsU-HqKAnjSon_3lcIRtf42dhB0OloprXeZd17UEpGKyk3fs182XFPOM1uhr0NmMIF61es0y0HJa5AJtbTjw-6SRIaJ_JD5db__5053y02HPfppOgeg95czpJWDjucSzL4b71D9-4enm0OuZUg65990_8uTXCIWuv2bDrG9-fIevw5u1fm1_-Ak87V8M!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
4,314 views | Apr 03, 2013
video

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2016 - VideosViet.Com