Video | Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 14 | Than Dieu Dai Hiep

Video (1.02 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 14

From Youtube.com - Posted: May 16, 2011 - 73,237 views
Video | Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 14 | Than Dieu Dai Hiep VTV6 Tap 14
Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 14
Than Dieu Dai Hiep VTV6 Tap 14
Thời lượng: 42 phút 5 giây 
Xem Phim
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
video | Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 15 | Than Dieu Dai Hiep VTV6 Tap 15

Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 15

4,918 views | May 20, 2011
video
video | Thần Điêu Đại Hiệp VTV2 Tập 25 | Than Dieu Dai Hiep VTV2 Tap 25

Thần Điêu Đại Hiệp VTV2 Tập 25

thuyết minh tiếng Việt
4,918 views | Aug 21, 2011
video
video | Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 13 | Than Dieu Dai Hiep VTV6 Tap 13

Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 13

4,918 views | May 15, 2011
video
video | Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 33 | Than Dieu Dai Hiep VTV6 Tap 33

Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 33

thuyết minh tiếng Việt
4,918 views | Nov 28, 2011
video

video | Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 32 | Than Dieu Dai Hiep VTV6 Tap 32

Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 32

thuyết minh tiếng Việt
4,918 views | Oct 27, 2011
video
video | Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 10 | Than Dieu Dai Hiep VTV6 Tap 10

Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 10

4,918 views | May 08, 2011
video
video | Thần Điêu Đại Hiệp 2006 HTVC Tập 16 | Than Dieu Dai Hiep 2006 HTVC Tap 16

Thần Điêu Đại Hiệp 2006 HTVC Tập 16

Tập 16
4,918 views | May 26, 2013
video
video | Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 19 | Than Dieu Dai Hiep VTV6 Tap 19

Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 19

4,627 views | Jun 04, 2011
video

video | Thần Điêu Đại Hiệp VTV2 Tập 30 | Than Dieu Dai Hiep VTV2 Tap 30

Thần Điêu Đại Hiệp VTV2 Tập 30

thuyết minh tiếng Việt
4,627 views | Sep 06, 2011
video
video | Thần điêu đại hiệp 2006 Tập 18 Full | Than dieu dai hiep 2006 Tap 18 Full

Thần điêu đại hiệp 2006 Tập 18 Full

Xem các tập khác của bộ phim tại đây: http:www.youtube.complaylist?list=PLYzlDnbsN7yUlRCbP5jqLcQRPfZ3VHWxe&feature=view_all Tên tiếng Anh: The Return of Condor Heroes Tên tiếng Trung: 神鵰俠侶 Nguyên tác : Kim Dung Xuất phẩm : Mã Trung Tuấn, Bồ Thụ Lâm, Trì Thần Hi, Thiết Phật Giám chế : Trương Kỉ Trung Biên kịch : Quan Triển Bác Đạo diễn : Vu Mẫn Nhiếp ảnh : Vu MẫnCác diễn viên chính* Huỳnh Hiểu Minh vai Dương Quá* Lưu Diệc Phi vai Tiểu Long Nữ * Vương Lạc Dũng vai Quách Tĩnh* Khổng Lâm vai Hoàng Dung* Trần Tử Hàm vai Quách Phù* Dương Mịch vai Quách Tương* Triệu Hồng Phi vai Gia Luật Tề * Ba Âm vai Kim luân Pháp Vương* Cao Hổ vai Hoắc Đô* Mạnh Quảng Mỹ vai Lý Mạc SầuCác vai khácGiang nam Lục Gia trang* Chu Hạo Đông vai Lục Lập Đỉnh* Vương Giai Di vai tiểu Trình Anh* Cát Thi Mẫn vai tiểu Lục Vô Song* Địch Nãi Xã vai Âu Dương PhongĐào Hoa đảo* Mã Kiệt Lâm vai Kha Trấn Ác* Vương Ninh vai Vũ Đôn Nho* Triệu Cẩm Đào vai Vũ Tu Văn* Tiễn Bác vai Quách Phá Lỗ * Lý Ái Cầm vai tiểu bổng đầu* Tiểu Đinh Đang vai tiểu Dương Quá* Trần An Ny vai Tiểu Quách Phù* Trần Á Luân vai tiểu Vũ Đôn Nho* Diệp Kỳ Nhạc vai tiểu Vũ Tu VănPhái Đông Tà* Vu Thừa Huệ vai Hoàng Dược Sư * Vương Gia vai Trình Anh* Dương Nhị vai Lục Vô Song* Hoàng Tiểu Lôi vai Khúc Xọa Cô* Hắc Tử vai Phùng Mặc PhongPhái Cổ Mộ * Vu Đình vai Lâm Triều Anh* Lý Minh vai Tôn Bà Bà* Triệu Đan Đan vai Hồng Lăng BaToàn Chân giáo* Quách Quân vai Vương Trùng Dương* Triệu Lượng vai Chu Bá Thông* Lý Quân vai Mã Ngọc* Trần Kế Minh vai Khưu Xử Cơ * Tôn Hiểu Yến vai Tôn Bất Nhị * Tô Mậu vai Vương Xử Nhất* Lưu Phi Trung vai Hách Đại Thông* Cao Minh Khố vai Lưu Xử Huyền* Lưu Nãi Nghệ vai Triệu Chí Kính* Trình Hạo Phong vai Doãn Chí Bình* Lý Viễn vai Lý Chí Thường* Mạnh Hồng Cương vai Vương Chí Thản* Chu Trọng vai Thân Chí PHàm* Điền Trọng vai Lộc Thanh Đốc* Vương Lệ Chu vai Cơ Thanh Hư * Hồ Chí Dũng vai Bì Thanh HuyềnĐại Liêu* Trương Kỉ Trung vai Gia Luật Sở Tài* Nhiêu Mẫn vai Gia Luật Yến* Tôn Lí Hoa vai Hoàn Nhan BìnhTuyệt tình cốc* Chung Trấn Đào vai Công Tôn Chỉ * Phó Miểu vai Công Tôn Lục Ngạc* Lý Minh vai Cừu Thiên XíchĐại thắng quan Lục Gia trang* Vương Cửu Thắng vai Lục Quan Anh* Uông Trì vai Trình Dao GiaCái bang* Đại Lực vai Hồng Thất Công* Trương Hành Bình vai Lỗ Hữu Cước* Lưu Quân vai Vương Thập Tam* Cam Dũng vai Trần khất cái* Vương Phi Bưu vai Hàn khất cái* Chu Lỗi vai Hà Sư Ngã Đại Lý thị * Vương Vệ Quốc vai Nhất Đăng đại sư * Mã Tử Tuấn vai Thiên Trúc tăng sư * Lữ Sĩ Cương vai Từ Ân Cừu Thiên Nhẫn* Lương Lệ vai Anh Cô* Mục Lập Tân vai Chu Tử Liễu* Lý Trung Hoa vai Vũ Tam ThôngMông Cổ quân doanh* Viên Tuyển vai Hốt Tất Liệt* Lưu Khôi vai Mông Kha* Chu Cương vai đạt Nhĩ Ba* Trương Chấn Dũng vai Ni Ma Tinh* Dương Quang vai Tiêu Tương Tử * Tu Cách vai Doãn Khắc Tây* Trương Thân vai Mã Quang TáTương Dương thành* Lý Hổ vai Lã Văn Đức* Nhiệm Vũ vai Bách Thảo Tiên* Yên Bác Nhã vai Hắc Y Ni Thánh Nhân* Đồng Kiến Cương vai Nhân Trù Tử * Ngụy Bỉnh Hoa vai Thanh Linh Tử * Nhiệm Mậu thành vai hắc kiểm đại hán* Trương Kim vai Lam Thiên Hòa* Đào Cát Tân, Vương Tú Cường, Vương Duy Trinh, Ngũ Tùng, Dương Kiến vai Sử Gia ngũ huynh đệ * Hứa Kính Nghĩa, Thích kỳ, Cao Chiếu, Phùng Tùng Tùng, Diệp Thiền, Triệu Kì vai Tây Sơn nhất quật quỷCác vai còn lại* Đường Vinh vai Sa Thông Thiên* Tào Chấn Vũ vai Hầu Thông Hải* Lý Kiến Xương vai Bành Liên Hổ * Tiêu Trường Đạo vai Linh Trí thượng Nhân
4,627 views | Feb 15, 2013
video
video | Thần Điêu Đại Hiệp 2006 HTVC Tập 1 | Than Dieu Dai Hiep 2006 HTVC Tap 1

Thần Điêu Đại Hiệp 2006 HTVC Tập 1

Tập 1. Nguyên tác : Kim Dung Xuất phẩm : Mã Trung Tuấn, Bồ Thụ Lâm, Trì Thần Hi, Thiết Phật Giám chế : Trương Kỉ Trung Biên kịch : Quan Triển Bác Đạo diễn : Vu Mẫn Nhiếp ảnh : Vu MẫnCác diễn viên chính:Huỳnh Hiểu Minh ----- Dương Quá Lưu Diệc Phi ----- Tiểu Long Nữ Vương Lạc Dũng ----- Quách Tĩnh Khổng Lâm ----- Hoàng Dung Trần Tử Hàm ----- Quách Phù Dương Mịch ----- Quách Tương Phó Miểu ----- Công Tôn Lục Ngạc Triệu Hồng Phi ----- Gia Luật Tề Ba Âm vai Kim ----- Pháp Vương Cao Hổ ----- Hoắc Đô Mạnh Quảng Mỹ ----- Lý Mạc Sầu Vu Thừa Huệ ----- Hoàng Dược Sư Vương Gia ----- Trình Anh Dương Nhuỵ ----- Lục Vô Song Hoàng Tiểu Lôi ----- Khúc Xọa Cô Hắc Tử ----- Phùng Mặc Phong Chu Hạo Đông ----- Lục Lập Đỉnh Vương Giai Di ----- Tiểu Trình Anh Cát Thi Mẫn ----- Tiểu Lục Vô Song Địch Nãi Xã ----- Âu Dương Phong Mã Kiệt Lâm ----- Kha Trấn Ác Vương Ninh ----- Vũ Đôn Nho Triệu Cẩm Đào ----- Vũ Tu Văn Tiễn Bác ----- Quách Phá Lỗ Lý Ái Cầm ----- Tiểu Bổng Đầu Tiểu Đinh Đang ----- Tiểu Dương Quá Trần An Ny ----- Tiểu Quách Phù Trần Á Luân ----- Tiểu Vũ Đôn Nho Diệp Kỳ Nhạc ----- Tiểu Vũ Tu Văn Quách Quân ----- Vương Trùng Dương Triệu Lượng ----- Chu Bá Thông Lý Quân ------ Mã Ngọc Trần Kế Minh ------ Khưu Xử Cơ Tôn Hiểu Yến ----- Tôn Bất Nhị Tô Mậu ----- Vương Xử Nhất Lưu Phi Trung ---- Hách Đại Thông Cao Minh Khố ----- Lưu Xử Huyền Lưu Nãi Nghệ ----- Triệu Chí Kính Trình Hạo Phong ----- Doãn Chí Bình Lý Viễn ----- Lý Chí Thường Mạnh Hồng Cương ----- Vương Chí Thản Chu Trọng ----- Thân Chí Phàm Điền Trọng ----- Lộc Thanh Đốc Vương Lệ Chu ----- Cơ Thanh Hư Hồ Chí Dũng ----- Bì Thanh Huyền Trương Kỉ Trung ----- Gia Luật Sở Tài Nhiêu Mẫn ----- Gia Luật Yến Tôn Lí Hoa ----- Hoàn Nhan Bình Chung Trấn Đào ----- Công Tôn Chỉ Lý Minh ----- Cừu Thiên XíchVà nhiều diễn viên khác.
4,627 views | Jan 08, 2013
video
video | Thần Điêu Đại Hiệp 2006 Tập 1 | Than Dieu Dai Hiep 2006 Tap 1

Thần Điêu Đại Hiệp 2006 Tập 1

quy3npv - ( www.film4vn.tv ) - Thuyết Minh http:www.facebook.comquy3npv Tập 2: http:youtu.bekAZrjVUDhsM Thần Điêu Hiệp Lữ 2006 - Tập 1 The Return of the Condor Heroes - Ep 1
4,627 views | May 10, 2012
video

video | Thần Điêu Đại Hiệp 2006 Tập 6 | Than Dieu Dai Hiep 2006 Tap 6

Thần Điêu Đại Hiệp 2006 Tập 6

quy3npv - ( www.film4vn.tv ) - Thuyết Minh http:www.facebook.comquy3npv Tập 7: http:youtu.bedaein4u2Tm4 Thần Điêu Hiệp Lữ 2006 - Tập 6 The Return of the Condor Heroes - Ep 6
4,627 views | May 10, 2012
video
video | Than dieu dai hiep 2006 tap 11 Thần điêu đại hiệp 2006 tập 11 | Than dieu dai hiep 2006 tap 11 Than dieu dai hiep 2006 tap 11

Than dieu dai hiep 2006 tap 11 Thần điêu đại hiệp 2006 tập 11

Than dieu dai hiep 2006 tap 11 - Thần điêu đại hiệp 2006 tập 11company
4,627 views | Jul 06, 2012
video
video | Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 31 | Than Dieu Dai Hiep VTV6 Tap 31

Thần Điêu Đại Hiệp VTV6 Tập 31

thuyết minh tiếng Việt
4,627 views | Sep 10, 2011
video
video | Thần Điêu Đại Hiệp 2006 HTVC Tập 10 | Than Dieu Dai Hiep 2006 HTVC Tap 10

Thần Điêu Đại Hiệp 2006 HTVC Tập 10

Tập 10
4,627 views | May 18, 2013
video

Recently searches related to: Video

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com