Video | Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh | Pho bien kien thu

Video (0.09 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh

From Youtube.com - Posted: Jul 02, 2011 - 6,234 views
Video | Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh | Pho bien kien thuc KHQS Ngoc Anh
Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh
Pho bien kien thuc KHQS Ngoc Anh
Thời lượng: 12 phút 28 giây 
Xem Phim
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Máy bay ném bom B 2

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự: Máy bay ném bom B 2 Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
38,931 views | Jan 13, 2014
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Trực thăng tấn công Apache

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
23,936 views | Jan 14, 2014
video

Robot quân sự

Robot quân sự 00:41 | 18042013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vVXJjqtIEPyW-QCLYocjq1mKfeeCAGMWYxswYJuvH3dPH0Yzeu3Le115KilSkRFZmYWkSIykl3xt63xur5e8_7inVCZzpsvwKAf2pIEBVbNE3vJwAFzwAiQvgLDnFIKGADBwTwKVUwKXdXAccPi3-RZAIiTuEpoXr-pdkrxsuB1MHQVBhxN7HBYHMUwG07oILFidyoY1VYVmOuiP-oG3kxSvc1cuEHuU2qHWzPxUXteJOYlHlaKcQXgeKJlm9AjT0uM1dQ4itAAdkIcciLl74reN4JKjUx8F6ciddTG3S7wJ0maMzqVILFpxzGLzUtnYfbWsajO_tIJfHA680_pP_jeAN15HSPoJ-c7tT8A3JSYvAP3rGlDER2JAZF73HNTttLkd7YBZqoEnPSDahZoPC8cMzqhveqgBUwOdAuBv0cOEOTBECTPYo30I3YDnuEC5bec3hDz-QdglGe_fjM8X0ASW1W4VJtGrMnBNMMiadMoF0rVmqn4-xvpaFxqkqln2ymppBlNfXarD3dZKu5xffbxPbJ8uLJ2-T32jxiy1FNUURi0Mx3hXQHZQqp056PTsR_ucT_NAxpsbR0aJ2jjESHOn-fLwkhiwNslQa5LyDX3ZyZwhBIZ63D8G2915HSvgFuu11l3MHDzTiY0v8QwTNHboqX17Lh9zXQoySvGQTEQQ1grdlgk55XHEk06XLVA6pJebTOwa_M4oVBwTS1iXbuGM2JKNVFPGvTZ6b8wjsB_uFgH-OKGlyC9CXyM9y8GAAX5a4e8fAA1J6_5avJZpWCQDlD42HRfbxFmPHJB4mQYk3AtPXm-cNSHoCAsNZ_lJUnO1RlM8Vrw08E-hztNxJGQYko4DBra2HSuK7FTAkyV093oH15hbqckzotCBvUlriS3LigrvagtjmGEq5RK9Zhf88aYfiaZmSJq5yNeewxZ6YnOiIY2kMPl1BtpgqdkyoyWRBo-lIy5ntKq13s6KG2Iq13P1xkL3_xZur-EVnecsciiQAOr7imv60ubPmmlKJww9oaYRMMA_XZ-GLz2Ng_JloWi12Vi_IaSxnyYEf5zwP2Pw4wp_fw-j1-f37T8QTdXlUE3IcA5WHVIug_4r8GYiv4K5c3_9DToZpvM!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
3,512 views | Apr 18, 2013
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự xu hướng phát triển pháo binh

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
6,279 views | Jan 14, 2014
video

Máy bay trực thăng trong tác chiến phần 2

Máy bay trực thăng trong tác chiến (phần 2) 14:48 | 02072012 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZTJjqNIAES_pT_AckJiDEcw-5rsBRfEblbjwizm68fVmpHm0q5Ld2eeUopQKF5KcYyOH8doSJa6Sh71bUi6r3dExgJj2BSLMUA86TiQFZNjTQcCYIOXIHwJLiIjEWcNAEoTT0BmJM-mLQgBA9_6zf_84BeHAd_5g-NHE55Z7iavPO_E45QbMxmpZnmLMnXJteTkyOZwocFiFUiryMI3olHdlgK6o7wUaZBnfdYTYs8PvsAfbPRxkgPMwjqx0_mOEs6U2m8cQsAIc86aZVrvTNkGYWWV2To92NCtxDFGBnBBk8NSk4SKqD-5XKic6YGV-CYX2JYHtwoT_-36psw3rINj9FPyjvZPwRuchnTri2P4kp1_GcXCo_uFlUYOZTCCbsU1kWVDPD9nesglxVBHT30EOt938eVZUvc6oS4tX-5g7DyK3i2d49AePrFPRCUzluNkMax47p-vZSp1szSEMA_Oi3eZ7LIg8SFCOXLgdZmqVD2wTu8zbAstGnuySgsv11XxU6xqcF8li6ZflUkHM7NJVetfG8WMe7EjD5gOrf1Ou7twEg4tPIj0tZkIJCaaMTqAY0E3iw7-qDaVY1XP4Gj5rrYroWGnIu1qdyLnCC0gu9IGET0W6Ywvp6x3lVp0DvdxKg17KWzmx49vwNnYFzhAxE7zHOW93e0GrLvLg23amRXjAe40H57hdfpEO5ir8SumeavO5YoOwNPgLKDnJcp922MZNirhgfwm8Iz_7UDwxwNNSXgFusrJMS0c6H-94e__Q-UYVd0tfc2pn4Yjy39tFeOWay8iZw-Dy1I5NJvKt7p125vsUyi7ByNB0aXt3UGSf9baeGEcoPHLjI8s1K3LY7Uo12PvDZsqYsOtDgP9jWdP_JAWW93fmbWZI04j5XZDhW26-BiBDWo4sRpJ5MZXd1Bgd0Alr7DkDcNXJATDlN-fmy7hxiMBwO-sIE7PfnAtOmrMpmLVnk-I8NcGhe-XI_gshrz4PI695y0aaVNG-b9Lrf8AKoRSiw!!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
15,022 views | Apr 03, 2013
video

Phổ biến kiến thức Khoa học Quân sự Tàu sân bay

Xem thì xem đừng chửi nhau
14,348 views | Apr 09, 2013
video

Khoa học quốc phòng Kính ngắm đêm cho pháo cao xạ

Khoa học quốc phòng - Kính ngắm đêm cho pháo cao xạ
2,728 views | Oct 17, 2013
video

Khoa hoc giao duc Quoc phong Thong tin khoa hoc cong nghe quan su

Khoa học giáo dục Quốc phòng Thông tin khoa học công nghệ quân sự
7,866 views | Oct 25, 2012
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Vũ khí chống tăng

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
4,986 views | Jan 14, 2014
video

Tìm hiểu Tàu ngầm quân sự

Tìm hiểu Tàu ngầm quân sự 12:10 | 29032013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZTJjptAGISfZR7Achsw4CP7vtNsF2QMZjOLwYDh6eMZJVIu8VySdJ9aqlLp__5W7aN9sI_a81zm50fZtefb5zvCY57SbZI-UEA4agiQZIOlDQcFwAYvQfgSMAIlYoQKAKkKRyBRIrRPFooCCn3rN375wR8OBb7z-_ugCgma7aSF45y4H1P9fNBYcQbaJCBRfh9hM7Br7EadKbaLLtazRrYhOidsV3vzo9KmYaOnEO_lBslxywyeTrbCltAVt6B3PHGSppV5mCv02hAkAlpg7DKM29NiqMGfwuRO3bH2yXMZcoJooTj8QyuByFpqEieBTlxRnMqzOEzGj5-zvhnmG9b-PvqSvKP9JXiDUxe7JtuHLxnxxyga3bufWGP1PGovrH7cW-PcP3t1LK2ZiByf1hXYP1hB2Ey_wwpOSx2DiVHcaNrOuM9qkQmZcX4WW8B3wgnsvHE39yM2XJnBF-Vs2KBxQqyB8wd3LtGAsPp4h7bUtTAAgEqtrQolTx02AMWWdzyT4_mWHP0lC5LnaeQR4R5cIja3t6WgxevaVpO6a5qVSdlG19A6wI14nTUuaHfLZh8fip-HWq0DXcVxlpM4vl8wA5R5526jq97IcYirc6tuMR9XzgVNkucRCeNIa6RIxYfpEA83kle_gWYfPqEBLHaqtZe2erMrsGzuxiuaKyvA9WSdVT3d5WUtFV4_lDYPqqc5lqPIDIzkO7zh0wVXyo6hpEVuY_Ljm0AC-d-B4J8HGiL_CnTlo2NYCND--4R_f4fyPspvXfKqUi8J-589FZjYXVU7X3dztHNSNr2V1Rl5yJxNmmEp3LIJbck52K54SsPexqDSI809rx9eczQZ4-LtIF9NjQ1X5tJsmeQ9iDFAuzEeGg6ir7YitIIaC0aQAhDUp9I3a_poW7N0wUWTVMKVvl6xpIMFRHRvROhccJBQPAwKb6YhR-Pnm6GmBzG7YYj_zGQCccfl4-PVP-H71vCHrE2zYd83EM4qbpP69bdLLj8A9ggx3w!!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
80,533 views | Apr 03, 2013
video

Đại tá Trần Đăng Thanh thuyết giảng về tình hình Biển Đông

Đối với Trung Quốc hai điều không được quên: "Họ đã từng xâm lược chúng ta, nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa".Và Trung Quốc cũng đã đô hộ Việt Nam mới chỉ có 1.000 năm thôi - Thời kỳ Bắc thuộc. Thực tế, Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp và trực tiếp của Việt Nam.*Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đăng Thanh - Chủ nhiệm Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
4,900 views | Jan 13, 2013
video

Thong tin khoa hoc cong nghe quan su

Khoa học giáo dụcQuốc Phòng Thông tin khoa học công nghệ quân sự
14,045 views | Jun 26, 2012
video

Tàu ngầm Kilo Amur 1650 ... vũ khí tương lai của Hải Quân Việt Nam

Cùng với tàu ngầm KILO, phiên bản nâng cấp của nó AMUR-1650 sẽ biến Việt Nam có "một lực lượng quyền lực trong khu vực". Việt Nam giảm được áp lực "trên sân nhà" đồng thời buộc đối phương phải co lại phòng thủ nếu như không muốn "thủng lưới" từ Kilo-Amur.Ngày 315 2012, Nga đã bắt đầu đến Việt Nam để bán một phiên bản nâng cấp của loại tàu ngầm lớp Kilo -- Amur (theo Epochtimes).Phó tổng giám đốc Công ty xuất khẩu quốc phòng Rosoboronexport, ông Victor Komar cho biết, Nga cam kết tăng cường hợp tác quân sự - kỹ thuật với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là ở một số nước Đông Nam Á mà Nga coi là tiềm năng lớn nhất cho thị trường xuất khẩu vũ khí. Victor Komar cho rằng các "đối tác ở Đông Nam Á, quan trọng nhất là Việt Nam, Việt Nam được Nga coi là một trong những khách hàng quan trọng nhất về quốc phòng. Việt Nam đã đặt mua từ Nga 6 tàu ngầm do Cục Thiết kế "Ruby"phát triển, tàu ngầm được đóng ở nhà máy St Petersburg, dự kiến sẽ bắt đầu chuyển giao hoạt động năm 2014.Tàu ngầm diesel-điện Amur này rất thích hợp cho việc tuần tra và chiến đấu trong vùng Biển Đông. Tàu ngầm được trang bị loại tên lửa phóng từ tàu ngầm để tấn công mục tiêu mặt đất, do đó nó hoàn toàn có thể đe dọa tất cả các mục tiêu trên bờ biển và các đảo trên vùng Biển ĐôngHải quân Việt Nam sẽ có một lực lượng mạnh mẽ dưới nước trong vùng Biển Đông, sẽ bảo vệ chắc chắn Trường Sa trước bất kỳ thách thức nào.Điểm khác biệt so với các tàu ngầm diesel khác của Amur-1650 là nó được trang bị 10 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS- Vertical Launch System), sử dụng loại tên lửa Novator Club-S (có tầm bắn 220 km, đầu nổ 450 kg) vốn được trang bị trên Kilo. Nếu như Kilo chỉ phóng từng quả tên lửa qua ống phóng ngư lôi thì Amur-1650 có thể bắn cả loạt 10 quả tên lửa vào nhiều mục tiêu khác nhau.Tính năng kỹ chiến thuật của tàu ngầm Amur-1650 thì đã rõ. Vấn đề quan trọng là Việt Nam sử dụng nó như thế nào? Mục tiêu là đâu? Sự nguy hiểm của nó như thế nào khi nó trong tay của Hải quân Việt Nam?Trước hết, tư tưởng chỉ đạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong phòng ngự là phòng ngự chủ động, phòng ngự với tư tưởng tấn công. Tấn công để phòng thủ, bảo vệ mình.Một quốc gia có nền khoa học quân sự (KHQS) chưa phát triển, chống lại sự tấn công xâm lược của một quốc gia có nền KHQS vượt trội như Trung Quốc, Mỹ...thì giáng trả vào sào huyệt của đối phương là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nếu như không nói là "bất khả thi".Đành rằng, trong nghệ thuật chiến tranh, những gì mà công nghệ không thể thì chiến thuật có thể, Việt Nam đã từng tiến hành thành công không chỉ một lần trong chiến tranh vệ quốc xưa và nay, song đó là sự lựa chọn mạo hiểm, bắt buộc.Tuy vậy, nhưng điều rõ ràng là tư tưởng, ý đồ tấn công vào sào huyệt của đối phương luôn luôn tồn tại trong đầu của các nhà quân sự Việt Nam khiến đối phương bắt buộc phải quan tâm, lo nghĩ.Amur-1650 trong tay Việt Nam không phải sử dụng như Kilo là điều chắc chắn. Mục tiêu của Kilo chủ yếu chỉ là tàu ngầm và tàu nổi.Tàu ngầm Amur-1650 là phương tiện tấn công để giảm áp lực cho phòng thủ. Điều đặc biệt nghiêm trọng là hậu quả mà nó - tên lửa của Amur-1650 gây ra không chỉ là về mặt vật chất quân sự mà là chính trị. Nó sẽ kích hoạt cho nhiều "quả bom" bất ổn, rối ren, mâu thuẫn nội bộ, sắc tộc...tiềm ẩn lâu nay phát nổVà đó mới chính là sự khủng khiếp, giá đắt không thể chịu đựng nổi mà những cái đầu nóng, hiếu chiến phải cân nhắc.Nghệ thuật quân sự, xem ra cũng như chiến thuật trong bóng đá. Trong bóng đá, khi mới khai cuộc, tưởng rằng sẽ ăn tươi nuốt sống đối phương, nhao lên tấn công. Nếu gặp phải một đối thủ có bản lĩnh, phòng thủ kiên cường và luôn cài tiền đạo cắm, nhanh, mạnh thì chưa biết chừng lưới nhà bị thủng trước. Khi đó cũng chưa biết chừng ... vỡ trận.
71,984 views | Jun 03, 2012
video

Tìm hiểu máy bay chiến đấu Máy bay cất hạ cánh thẳng đứng

Tìm hiểu máy bay chiến đấu - Máy bay cất hạ cánh thẳng đứng 08:33 | 11012013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZTHrqNIGIWfpR8AuQgmLEkmGHARDWwsbHK2yTz9-LZmpNm076a7q1b16xwdna-k_xAe_EPYRnORRWPRtVH99Q7J24k1LJpDWSAddQwo6kXgLjYOgAXeguAt4CVWJigNAFqTjkBhZddiTBwHLP7Rf_nPD35xWPCd_3rwy4DihEHJRNG-5ZMudR23MAKMJEq7T3UfiWOIzACg0G8XBiqNTredP8fHuuhx3K6dU203apwpZeBhol8jhT256GY9eKFmii7lt6rU9pV_OnpHyDt7iXg-UYgzqrvqRphn1zdfEjJC40phzPNaVb1-L-fT2KAGmmKrkqD7Y96ySf6364cy37C-HsKfkk-0fwo-4DTkrkkOwVtG_TKKww_OF1YG2rTBnnTzVhCPR3ubtolpY1k1zr17Hq-62NQ3fkvpZxHRfCWmO-hrl2Z2UxcEuAcb-oJ0NKExRibtgsUelad3uZ7kNsDjKzW7_GClCYm1IYyhjefzkN3PCGc3HstVuMmgG6dWOJ8vqndHSwHzzmRSNos66GBiVzmrvLxUL7dGqkkE1XFzfzLOfjqekApHJCYvBwJKkWb0NhA4UE-SjY3Zeha4s2sIjPI8VwuhocfkXhfOQE4hnMEjZwwiHGeZwubjo3HUQrKRZz-knQU1J_vx4xtwFvoFDhA3u9x6Za92q9xNdADF6ojDCjQXjO-Z4UjraFiGobkLClDDqDCgC-yqg27TGRnGnuVyLP9K_LvwTSCF_e1A8McDL_LpHeioR_tivm1_veHv_0P1EGZ1d3-vU-8e9JzYKYvIOunSSNCmAqBAsSZ5bHE9vVF590VcGG8U1iM5Nb33BKQvOpuc5V07pXZMyYO7WFGQ51Inr5qgW9eXsG0s8nIUiTBjb5eVZ3cqJqYaYVaUNfU4F5qv4S2fsLeiw4wZIif4SLUBjLQzLHb2bKigVUvzzmIlOkTZK-zi6UVuQlKTgPGi3DcsyIrs7j_hewcFnzfH9ZW0cfI69I3rzhpp0Ub6v0sv_wCHxNBpdl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
80,093 views | Apr 03, 2013
video

Lịch sử phát triển của xe tăng

Lịch sử phát triển của xe tăng 13:43 | 08022013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZRHr6tIFIR_keUm2izB5NTktEFgsi_BZPPrx_dpRprN893MvO5VS1Uq1XfU5xydg3PUJWtdJnPdd8nX9zsiY57WrSuD0EAgNBRIMmQZaGMAWOAtCN-Cm0CL-EUF4KoKBJBo0bUoE8MAjX30w3_84DeHBj_5_XPQhOTOTtLGcnYsP6H3lDo3g-aBThjnNBxIEzssGsoz3U1zuHjNbnnW5S_XeyLkROp7ZBuNMMlMosjXehkbk3pWBpN7W-3gaod7WS3mRR-ZmSPCE2jcuxkHDwbleFYtcQbD05Wm9oHerW65Pp3yuEc6YdhARgthTcMOe21LWD44_u-uH8r8wNo_R78kn2j_EnzAqYt9m5_Dt-zy2ygGOzvfWGM1mbSN4_x4MKd12Ad1qs31Etk-oyvuMLOCcBh-j1ecltnwFmMkbLsePle1yoUcJnt1BHwvUODkTad1mPCxuI2-KOfj4UIKNUfOH521xoKLOcQnrKOLCgLgKg_tpdDy0uMjUCz5xN9KsjxSwt_yIN2piUeFZ3CP2NI6tooRi1fXLOqpbV-3jG11DXsEJIxfq8YF3Wk7LGJW_DLUHjrQVZJkOYnjhw2HoC5755gc9es6jXGTdOoR83Fj37E03Qk0jCOtlSKVHBckHr-uvPoDNAv5hgbw2G5eg3Q8Dqs5THR-VLLm9ggCwMt2DFN3H6id6frMmihgXXRqTNS5mJvtLmDSWSPzLJehGXoLkOqHwAv6pwPB_x4IRf4d6MiEDd9u7Y83_O9nKJ-j8qtP36vUS8OBYXvp_aECY2sV33zl4Hb3nV6db_WRoLPKNThEPF0h7mtBnbql4a935c4ChiYvo1_0DdLeVJOf9HtpSLNvMyNq0A0k6f3I95Z_ZlR628neqGA9ccEUVOhyMMV6MdW9m0uRwBCiMk48k61BMVzCJaRlxUfnjpvZtq89BSZAtG2XTbJUQvwHxSeVqHuGKY5ZwM3v_RN-3hr-mHdZPp6H1nVXlbSuevGve93-AvK5a-0!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
7,113 views | Apr 03, 2013
video

Việt Nam chế tạo thành công ngòi nổ hẹn giờ

Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã chế tạo và thử nghiệm thành công ngòi hẹn giờ điện tử cho đạn cối cát-xét 100mm.Ngòi hẹn giờ là loại ngòi có tác dụng kích nổ đầu đạn tại một thời điểm nhất định trên quỹ đạo bay của đạn theo thời gian định trước. Hiện nay, trên thế giới có ba loại ngòi phổ biến gồm: ngòi hẹn giờ bằng thuốc cháy, ngòi hẹn giờ cơ khí và ngòi hẹn giờ điện tử. Trong đó, ngòi hẹn giờ điện tử là ngòi dùng các mạch điện tử để đặt thời gian nổ, nó có độ chính xác cao về thời gian làm việc, phạm vi điều chỉnh rộng. Loại ngòi này có nhiều ưu điểm hơn hẳn so với ngòi cơ khí truyền thống.Ví dụ, đối với đạn mẹ -- con (đạn chứa nhiều đạn con), nếu dùng ngòi hẹn giờ cơ khí thì thời gian cắt nổ không đảm bảo độ chính xác. Với ngòi hẹn giờ điện tử có thể giúp cắt nổ chính xác, đạn mẹ rải đạn con đúng vị trí mong muốn, đảm bảo tiêu diệt mục tiêu.Ở Việt Nam, nhiều năm trước, quân đội ta chủ yếu dùng ngòi hẹn giờ cơ khí nên độ chính xác về thời gian làm việc chưa cao. Gần đây, các cán bộ Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã nghiên cứu, chế thử và thử nghiệm thành công ngòi hẹn giờ điện tử cho đạn cối 100mm cát-xét (đạn mẹ -- con, mỗi quả đạn chứa 15 đạn con).Theo cán bộ của Viện Vũ khí, mô hình cơ bản ngòi nổ hẹn giờ điện tử gồm:- Phần cơ khí sử dụng cơ cấu an toàn bằng chốt quán tính dọc trục kết hợp và chốt ngang. Khi bảo quản ngòi còn có chốt giữ chốt quán tính, chốt an toàn này được pháo thủ rút ra trước khi bắn. Trong ngòi còn được bố trí nhóm công tắc quán tính nhằm kích nổ ngòi khi mạch điện tử không làm việc.- Phần mạch điện tử sử dụng IC vi xử lý PIC16F628 được bố trí trên một bo mạch có gắn kết hợp cổng nạp dữ liệu. Tất cả được đổ thành một khối đặc bằng keo silicon, dữ liệu được nạp trực tiếp từ các thiết bị chuyên dùng qua các đồng trục tới cổng nhận trên bo mạch.- Phần nguồn cung cấp cho mạch ngòi là nguồn pin đáp ứng yêu cầu về độ bền, bảo quản lâu dài cũng như khi sử dụng.Chi tiết tại: http:www.nguyentandung.orgĐăng ký nhận tin: http:www.youtube.comsubscription_center?add_user=nguyentandungchannelXem thêm tại: http:www.youtube.comusernguyentandungchannel
8,458 views | Nov 17, 2012
video

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com