Video | Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh | Pho bien kien thu

Video (0.08 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh

From Youtube.com - Posted: Jul 02, 2011 - 6,149 views
Video | Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh | Pho bien kien thuc KHQS Ngoc Anh
Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh
Pho bien kien thuc KHQS Ngoc Anh
Thời lượng: 12 phút 28 giây 
Xem Phim
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Vũ khí chống tăng

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
4,331 views | Jan 14, 2014
video

Khoa học quốc phòng Kính ngắm đêm cho pháo cao xạ

Khoa học quốc phòng - Kính ngắm đêm cho pháo cao xạ
2,550 views | Oct 17, 2013
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Hệ thống phòng thủ tên lửa

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
19,646 views | Jan 14, 2014
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Tìm hiểu hệ thống pháo phản lực bắ...

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự: Tìm hiểu hệ thống pháo phản lực bắn loạt MRLS
13,906 views | Jan 13, 2014
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự xu hướng phát triển pháo binh

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
5,509 views | Jan 14, 2014
video

Tìm hiểu máy bay chiến đấu Máy bay cất hạ cánh thẳng đứng

Tìm hiểu máy bay chiến đấu - Máy bay cất hạ cánh thẳng đứng 08:33 | 11012013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZTHrqNIGIWfpR8AuQgmLEkmGHARDWwsbHK2yTz9-LZmpNm076a7q1b16xwdna-k_xAe_EPYRnORRWPRtVH99Q7J24k1LJpDWSAddQwo6kXgLjYOgAXeguAt4CVWJigNAFqTjkBhZddiTBwHLP7Rf_nPD35xWPCd_3rwy4DihEHJRNG-5ZMudR23MAKMJEq7T3UfiWOIzACg0G8XBiqNTredP8fHuuhx3K6dU203apwpZeBhol8jhT256GY9eKFmii7lt6rU9pV_OnpHyDt7iXg-UYgzqrvqRphn1zdfEjJC40phzPNaVb1-L-fT2KAGmmKrkqD7Y96ySf6364cy37C-HsKfkk-0fwo-4DTkrkkOwVtG_TKKww_OF1YG2rTBnnTzVhCPR3ubtolpY1k1zr17Hq-62NQ3fkvpZxHRfCWmO-hrl2Z2UxcEuAcb-oJ0NKExRibtgsUelad3uZ7kNsDjKzW7_GClCYm1IYyhjefzkN3PCGc3HstVuMmgG6dWOJ8vqndHSwHzzmRSNos66GBiVzmrvLxUL7dGqkkE1XFzfzLOfjqekApHJCYvBwJKkWb0NhA4UE-SjY3Zeha4s2sIjPI8VwuhocfkXhfOQE4hnMEjZwwiHGeZwubjo3HUQrKRZz-knQU1J_vx4xtwFvoFDhA3u9x6Za92q9xNdADF6ojDCjQXjO-Z4UjraFiGobkLClDDqDCgC-yqg27TGRnGnuVyLP9K_LvwTSCF_e1A8McDL_LpHeioR_tivm1_veHv_0P1EGZ1d3-vU-8e9JzYKYvIOunSSNCmAqBAsSZ5bHE9vVF590VcGG8U1iM5Nb33BKQvOpuc5V07pXZMyYO7WFGQ51Inr5qgW9eXsG0s8nIUiTBjb5eVZ3cqJqYaYVaUNfU4F5qv4S2fsLeiw4wZIif4SLUBjLQzLHb2bKigVUvzzmIlOkTZK-zi6UVuQlKTgPGi3DcsyIrs7j_hewcFnzfH9ZW0cfI69I3rzhpp0Ub6v0sv_wCHxNBpdl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
76,560 views | Apr 03, 2013
video

Lịch sử phát triển của xe tăng

Lịch sử phát triển của xe tăng 13:43 | 08022013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZRHr6tIFIR_keUm2izB5NTktEFgsi_BZPPrx_dpRprN893MvO5VS1Uq1XfU5xydg3PUJWtdJnPdd8nX9zsiY57WrSuD0EAgNBRIMmQZaGMAWOAtCN-Cm0CL-EUF4KoKBJBo0bUoE8MAjX30w3_84DeHBj_5_XPQhOTOTtLGcnYsP6H3lDo3g-aBThjnNBxIEzssGsoz3U1zuHjNbnnW5S_XeyLkROp7ZBuNMMlMosjXehkbk3pWBpN7W-3gaod7WS3mRR-ZmSPCE2jcuxkHDwbleFYtcQbD05Wm9oHerW65Pp3yuEc6YdhARgthTcMOe21LWD44_u-uH8r8wNo_R78kn2j_EnzAqYt9m5_Dt-zy2ygGOzvfWGM1mbSN4_x4MKd12Ad1qs31Etk-oyvuMLOCcBh-j1ecltnwFmMkbLsePle1yoUcJnt1BHwvUODkTad1mPCxuI2-KOfj4UIKNUfOH521xoKLOcQnrKOLCgLgKg_tpdDy0uMjUCz5xN9KsjxSwt_yIN2piUeFZ3CP2NI6tooRi1fXLOqpbV-3jG11DXsEJIxfq8YF3Wk7LGJW_DLUHjrQVZJkOYnjhw2HoC5755gc9es6jXGTdOoR83Fj37E03Qk0jCOtlSKVHBckHr-uvPoDNAv5hgbw2G5eg3Q8Dqs5THR-VLLm9ggCwMt2DFN3H6id6frMmihgXXRqTNS5mJvtLmDSWSPzLJehGXoLkOqHwAv6pwPB_x4IRf4d6MiEDd9u7Y83_O9nKJ-j8qtP36vUS8OBYXvp_aECY2sV33zl4Hb3nV6db_WRoLPKNThEPF0h7mtBnbql4a935c4ChiYvo1_0DdLeVJOf9HtpSLNvMyNq0A0k6f3I95Z_ZlR628neqGA9ccEUVOhyMMV6MdW9m0uRwBCiMk48k61BMVzCJaRlxUfnjpvZtq89BSZAtG2XTbJUQvwHxSeVqHuGKY5ZwM3v_RN-3hr-mHdZPp6H1nVXlbSuevGve93-AvK5a-0!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
5,974 views | Apr 03, 2013
video

Khoa hoc giao duc Quoc phong Thong tin khoa hoc cong nghe quan su

Khoa học giáo dục Quốc phòng Thông tin khoa học công nghệ quân sự
7,554 views | Oct 25, 2012
video

Vũ khí chống tăng

Vũ khí chống tăng 20:11 | 15022013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vVTJrqs4FPwiFIc5SwhDABsuM3iDQkKYwhAgQPj6zn3qlnrzcjfdz15Zp0qlKtu1w7toh9vzXObnqeza8_37jNlEEUyHF_cCUBlEAk23JNFyKQAc8AbEb8BRFU40BwHgocoATTj5zsGmKCBQH_nWP3zwmyWAn_jhLqpiTpRGLZdlNymeSBXlB00U7VSl-hC5YDpeJ2IGYN9WK521jdeEHui0jHf1kON6vzdegycXL3mtjbaUlmQVKcPMx8iuuZm-XwvMenu8FAFugsvB5O5pbiMuT7NCkKrC1eNJttdiYSdwydKmxMdztUw9GajUjdjDm7LebBWirb7_7fWDmR-yDnf4F-RT2r8AH-I0T12T7eI3jPutlEjtvO9YE3ge0SLLYdLb49yvPRxLe-awG4qm4feTpKrbV9jRhYyurnVMKNZq2s56zLDI1Mw6r8UWKZ16AEQwEnM_0sPtOIQnPRs23zqQ9iCHgzeXVMTZfUJQrXArLAB8o0YvQ9CfHT0Aw9EJ5Ziz-ZYy4ZJF6XoYFVJ9RBcs5c62FOLp9mqrJySa5nW8So2JqDpireQ1IzlqiWVzmMkI8xjVJjAhy0qyJiv9QlugzDtvGz1458chqc4t3BIlqdwLlaYrQ8YJRo2GITs898lw5xX4Q2jO_js0QCdu9eq1rd6canNJJMmrV2ET1GBFgPNMT17QwTRR_doDKTCQ35uTn5MIvOeT9HUNHF8UJFUHePhBkCP_tCD43wWtk_IW9HTGtWwSoD_u8L-_Q32H83uXvqs0SOMeyp22yEL0tZQQaq51U6xABwqlVXr30twaCyExd8_ICNIDsU-HqKAnjSon_3lcIRtf42dhB0OloprXeZd17UEpGKyk3fs182XFPOM1uhr0NmMIF61es0y0HJa5AJtbTjw-6SRIaJ_JD5db__5053y02HPfppOgeg95czpJWDjucSzL4b71D9-4enm0OuZUg65990_8uTXCIWuv2bDrG9-fIevw5u1fm1_-Ak87V8M!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
60,581 views | Apr 03, 2013
video

Ký sự hoả xa Phần 5 Full End

Phần 5: Những đỉnh cao của nền văn minh nhân loại KÝ SỰ HỎA XA 5 Tập 64: Nice và khu phố cổ Tập 65,66: Monaco Tập 67,68: Thăm Roma và Tòa thánh Vatican Tập 69: Roma đi Venise Tập 70: Venice đi Bern Tập 71: Xe lửa bánh răng cưa chinh phục Jungfraujoch Tập 72: Bern đi Paris Tập 73: Đến với Vương quốc Anh Tập 74: Thành phố Darlington Tập 75: London đi Berlin.Phần: NHỮNG ĐỈNH CAO CỦA VĂN MINH NHÂN LOẠI Nội dung: Chặng đường cuối của Ký Sự Hỏa Xa là dấu ấn của những thế kỷ văn minh đọng lại thành tầng tầng lớp lớp trong lòng một Châu Âu hiện đại, từ La Mã cổ đến kinh đô của Cách Mạng Công Nghiệp trên đảo quốc sương mù.
22,757 views | Apr 23, 2012
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Xu hướng phát triển xe tăng

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
4,635 views | Jan 14, 2014
video

Robot quân sự

Robot quân sự 00:41 | 18042013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vVXJjqtIEPyW-QCLYocjq1mKfeeCAGMWYxswYJuvH3dPH0Yzeu3Le115KilSkRFZmYWkSIykl3xt63xur5e8_7inVCZzpsvwKAf2pIEBVbNE3vJwAFzwAiQvgLDnFIKGADBwTwKVUwKXdXAccPi3-RZAIiTuEpoXr-pdkrxsuB1MHQVBhxN7HBYHMUwG07oILFidyoY1VYVmOuiP-oG3kxSvc1cuEHuU2qHWzPxUXteJOYlHlaKcQXgeKJlm9AjT0uM1dQ4itAAdkIcciLl74reN4JKjUx8F6ciddTG3S7wJ0maMzqVILFpxzGLzUtnYfbWsajO_tIJfHA680_pP_jeAN15HSPoJ-c7tT8A3JSYvAP3rGlDER2JAZF73HNTttLkd7YBZqoEnPSDahZoPC8cMzqhveqgBUwOdAuBv0cOEOTBECTPYo30I3YDnuEC5bec3hDz-QdglGe_fjM8X0ASW1W4VJtGrMnBNMMiadMoF0rVmqn4-xvpaFxqkqln2ymppBlNfXarD3dZKu5xffbxPbJ8uLJ2-T32jxiy1FNUURi0Mx3hXQHZQqp056PTsR_ucT_NAxpsbR0aJ2jjESHOn-fLwkhiwNslQa5LyDX3ZyZwhBIZ63D8G2915HSvgFuu11l3MHDzTiY0v8QwTNHboqX17Lh9zXQoySvGQTEQQ1grdlgk55XHEk06XLVA6pJebTOwa_M4oVBwTS1iXbuGM2JKNVFPGvTZ6b8wjsB_uFgH-OKGlyC9CXyM9y8GAAX5a4e8fAA1J6_5avJZpWCQDlD42HRfbxFmPHJB4mQYk3AtPXm-cNSHoCAsNZ_lJUnO1RlM8Vrw08E-hztNxJGQYko4DBra2HSuK7FTAkyV093oH15hbqckzotCBvUlriS3LigrvagtjmGEq5RK9Zhf88aYfiaZmSJq5yNeewxZ6YnOiIY2kMPl1BtpgqdkyoyWRBo-lIy5ntKq13s6KG2Iq13P1xkL3_xZur-EVnecsciiQAOr7imv60ubPmmlKJww9oaYRMMA_XZ-GLz2Ng_JloWi12Vi_IaSxnyYEf5zwP2Pw4wp_fw-j1-f37T8QTdXlUE3IcA5WHVIug_4r8GYiv4K5c3_9DToZpvM!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
3,339 views | Apr 18, 2013
video

Phổ biến kiến thức Khoa học Quân sự Tàu sân bay

Xem thì xem đừng chửi nhau
13,627 views | Apr 09, 2013
video

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.


© 2014 - VideosViet.Com