Video | Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh | Pho bien kien thu

Video (0.07 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh

From Youtube.com - Posted: Jul 02, 2011 - 6,308 views
Video | Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh | Pho bien kien thuc KHQS Ngoc Anh
Phổ biến kiến thức KHQS Ngọc Anh
Pho bien kien thuc KHQS Ngoc Anh
Thời lượng: 12 phút 28 giây 
Xem Phim
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Vũ Khí năng lượng định hướng

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
5,666 views | Jan 14, 2014
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Máy bay ném bom B 2

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự: Máy bay ném bom B 2 Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
47,080 views | Jan 13, 2014
video

Khám phá Tàu ngầm Phần 2

70,312 views | Oct 29, 2011
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Vũ khí chống tăng

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
5,380 views | Jan 14, 2014
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Tìm hiểu hệ thống pháo phản lực bắ...

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự: Tìm hiểu hệ thống pháo phản lực bắn loạt MRLS
17,950 views | Jan 13, 2014
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Tìm hiểu tàu chiến

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự: Tìm hiểu tàu chiến Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
5,848 views | Jan 12, 2014
video

Khoa học quốc phòng Kính ngắm đêm cho pháo cao xạ

Khoa học quốc phòng - Kính ngắm đêm cho pháo cao xạ
2,836 views | Oct 17, 2013
video

Vũ khí chống tăng

Vũ khí chống tăng 20:11 | 15022013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vVTJrqs4FPwiFIc5SwhDABsuM3iDQkKYwhAgQPj6zn3qlnrzcjfdz15Zp0qlKtu1w7toh9vzXObnqeza8_37jNlEEUyHF_cCUBlEAk23JNFyKQAc8AbEb8BRFU40BwHgocoATTj5zsGmKCBQH_nWP3zwmyWAn_jhLqpiTpRGLZdlNymeSBXlB00U7VSl-hC5YDpeJ2IGYN9WK521jdeEHui0jHf1kON6vzdegycXL3mtjbaUlmQVKcPMx8iuuZm-XwvMenu8FAFugsvB5O5pbiMuT7NCkKrC1eNJttdiYSdwydKmxMdztUw9GajUjdjDm7LebBWirb7_7fWDmR-yDnf4F-RT2r8AH-I0T12T7eI3jPutlEjtvO9YE3ge0SLLYdLb49yvPRxLe-awG4qm4feTpKrbV9jRhYyurnVMKNZq2s56zLDI1Mw6r8UWKZ16AEQwEnM_0sPtOIQnPRs23zqQ9iCHgzeXVMTZfUJQrXArLAB8o0YvQ9CfHT0Aw9EJ5Ziz-ZYy4ZJF6XoYFVJ9RBcs5c62FOLp9mqrJySa5nW8So2JqDpireQ1IzlqiWVzmMkI8xjVJjAhy0qyJiv9QlugzDtvGz1458chqc4t3BIlqdwLlaYrQ8YJRo2GITs898lw5xX4Q2jO_js0QCdu9eq1rd6canNJJMmrV2ET1GBFgPNMT17QwTRR_doDKTCQ35uTn5MIvOeT9HUNHF8UJFUHePhBkCP_tCD43wWtk_IW9HTGtWwSoD_u8L-_Q32H83uXvqs0SOMeyp22yEL0tZQQaq51U6xABwqlVXr30twaCyExd8_ICNIDsU-HqKAnjSon_3lcIRtf42dhB0OloprXeZd17UEpGKyk3fs182XFPOM1uhr0NmMIF61es0y0HJa5AJtbTjw-6SRIaJ_JD5db__5053y02HPfppOgeg95czpJWDjucSzL4b71D9-4enm0OuZUg65990_8uTXCIWuv2bDrG9-fIevw5u1fm1_-Ak87V8M!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
63,595 views | Apr 03, 2013
video

Khoa hoc giao duc Quoc phong Thong tin khoa hoc cong nghe quan su

Khoa học giáo dục Quốc phòng Thông tin khoa học công nghệ quân sự
8,047 views | Oct 25, 2012
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Xe tăng chủ lực Abrams

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
6,759 views | Jan 14, 2014
video

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA XE TĂNG

4,712 views | Apr 09, 2013
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Hệ thống phòng thủ tên lửa

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
25,358 views | Jan 14, 2014
video

Tìm hiểu Tàu chiến

Tìm hiểu Tàu chiến 23:15 | 04042013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vZPJbqNAEEC_JR-AaOgG42N3aDCExYZmvVgQY9LYLI4XDF8_nmg0tySXmVSdSnqlp6pSibmYinlX3HhdXHjfFcffda5uDewFGpEwMBVXBpbt68QPIQABeADZA3g28QotHAA0x1SAhVdRsNxACDD8st8HYiKmTYYWeu-OlAZrBJ2jPmUozxCB2bCbnrPs4NzHLcfhEJ0C9dp6-Sm8dxVUk7hayssC3WxyJxWtDYMKwT5VrEreXMDh6I6twCXBSDOedpN59t-6dNBJrb3FVCED51g-IFz0vjFbksB2RgXv-TkJeHZ1NbldHky4la8luDoAv055P9dPT3_mBZ8EBt_tKxHzD-SrjX0AXyiyB7D4XCKJTEwB2obNNFjzYQ6aOYQuHZyLjoHUxDbT09hjdHJ3leTqtgXm2PeY7bgs8FwWjsxj610cRASTmLUu-Ua4kH9aCP670F8ZDyGzldDfyMD98Qn__Q1tMa-Pffn46bjMBkJ7a6SY7VFrrkMlw_U7orcokgv3RAdzY2wd-eXId-s1g_HpmKw4aAo8rjxNmZRI46ppPSfIeg1ePMDxggYWWh7qskecSHS1q-7cPJGxOed6qVr93V_wcyOFChqhI6PMa3O2fWMdmUthvac2UfuyC27t-4zBpX4JJZjIZnM6l0SdYGf4lexq172n1J0gtEtP9FZ9W4lDG90cNdCkvwnrXym2Uk4!dl4d5L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh
69,367 views | Apr 08, 2013
video

Robot quân sự

Robot quân sự 00:41 | 18042013 Nguồn: Trung tâm Thông tin KHQSBQPhttp:mod.gov.vnwpsportal!utpb1vVXJjqtIEPyW-QCLYocjq1mKfeeCAGMWYxswYJuvH3dPH0Yzeu3Le115KilSkRFZmYWkSIykl3xt63xur5e8_7inVCZzpsvwKAf2pIEBVbNE3vJwAFzwAiQvgLDnFIKGADBwTwKVUwKXdXAccPi3-RZAIiTuEpoXr-pdkrxsuB1MHQVBhxN7HBYHMUwG07oILFidyoY1VYVmOuiP-oG3kxSvc1cuEHuU2qHWzPxUXteJOYlHlaKcQXgeKJlm9AjT0uM1dQ4itAAdkIcciLl74reN4JKjUx8F6ciddTG3S7wJ0maMzqVILFpxzGLzUtnYfbWsajO_tIJfHA680_pP_jeAN15HSPoJ-c7tT8A3JSYvAP3rGlDER2JAZF73HNTttLkd7YBZqoEnPSDahZoPC8cMzqhveqgBUwOdAuBv0cOEOTBECTPYo30I3YDnuEC5bec3hDz-QdglGe_fjM8X0ASW1W4VJtGrMnBNMMiadMoF0rVmqn4-xvpaFxqkqln2ymppBlNfXarD3dZKu5xffbxPbJ8uLJ2-T32jxiy1FNUURi0Mx3hXQHZQqp056PTsR_ucT_NAxpsbR0aJ2jjESHOn-fLwkhiwNslQa5LyDX3ZyZwhBIZ63D8G2915HSvgFuu11l3MHDzTiY0v8QwTNHboqX17Lh9zXQoySvGQTEQQ1grdlgk55XHEk06XLVA6pJebTOwa_M4oVBwTS1iXbuGM2JKNVFPGvTZ6b8wjsB_uFgH-OKGlyC9CXyM9y8GAAX5a4e8fAA1J6_5avJZpWCQDlD42HRfbxFmPHJB4mQYk3AtPXm-cNSHoCAsNZ_lJUnO1RlM8Vrw08E-hztNxJGQYko4DBra2HSuK7FTAkyV093oH15hbqckzotCBvUlriS3LigrvagtjmGEq5RK9Zhf88aYfiaZmSJq5yNeewxZ6YnOiIY2kMPl1BtpgqdkyoyWRBo-lIy5ntKq13s6KG2Iq13P1xkL3_xZur-EVnecsciiQAOr7imv60ubPmmlKJww9oaYRMMA_XZ-GLz2Ng_JloWi12Vi_IaSxnyYEf5zwP2Pw4wp_fw-j1-f37T8QTdXlUE3IcA5WHVIug_4r8GYiv4K5c3_9DToZpvM!dl4d5L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh
3,633 views | Apr 18, 2013
video

Phát xít Đức và đĩa bay Người ngoài hành tinh cổ đại 1 3

Trong bộ phim khoa học lịch sử nhiều tập này những nhà nghiên cứu lịch sử nói về những bằng chứng về sự có mặt của người ngoài hành tinh từ thời cổ đại và sự ảnh hưởng của chúng đến diễn biến lịch sử con người. Trong tập 5 này các nhà nghiên cứu nói về các bằng chứng cho thấy Phát xít đức đã có liên lạc vơi một nhóm người ngoài hành tinh mờ ám. Mời các bạn đón xem phần kế tiếp tại link: http:www.youtube.comwatch?v=ye2_IFCoo34 Để xem cả 3 Episode đầu của serie mời các bạn nhấn vào link: http:www.youtube.complaylist?p=04CDF72EE7C3A21E Hãy email và phổ biến cho những người có tâm trí khoa học mở với những tư tưởng mới. Nhấn vào nút Subscribe để nhận được thông báo về phim mới nhất. BQT
370,745 views | Apr 17, 2011
video

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự Máy bay su 27

Phổ biến kiến thức khoa học quân sự: Máy bay su 27 Danh sách phát https:www.youtube.comwatch?v=S92fRngr3VI&list=PLXI5lr3x8iHGKctddo3HGz97wLZnr3RC6
26,294 views | Jan 10, 2014
video

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com