Video | can canh ngua Xich Tho cua Quan Van Truong bi sat ha

Video (0.12 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

can canh ngua Xich Tho cua Quan Van Truong bi sat hai

From Youtube.com - Posted: May 31, 2012 - 3,810 views
Video | can canh ngua Xich Tho cua Quan Van Truong bi sat hai | can canh ngua Xich Tho cua Quan Van Truong bi sat hai
can canh ngua Xich Tho cua Quan Van Truong bi sat hai
can canh ngua Xich Tho cua Quan Van Truong bi sat hai
Source: https://www.youtube.com/watch?v=Q1YR9szlZC0
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
video | Quan Vân Trường Một Đao Giết 2 Tướng Trích Tân Tam Quốc | Quan Van Truong Mot Dao Giet 2 Tuong Trich Tan Tam Quoc

Quan Vân Trường Một Đao Giết 2 Tướng Trích Tân Tam Quốc

Quan Vân Trường Một Đao Giết 2 Tướng || Trích Tân Tam Quốc,Quan Vân Trường Một Đao Giết 2 Tướng || Trích Tân Tam Quốc,Quan Vân Trường Một Đao Giết 2 Tướng || Trích Tân Tam Quốc,hay nhat , kinh dien
3,464 views | Nov 01, 2015
video
video | THIT NGUA BACH.mp4 | THIT NGUA BACH.mp4

THIT NGUA BACH.mp4

3,464 views | Jan 08, 2011
video
video | Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo | Quan Van Truong vi nghia tha Tao Thao

Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo

Sự bắt tay của Tôn Quyền và Lưu Bị chống Tào Tháo ở trận Xích Bích. Sau khi gọi gió Đông trở về và tiên đoán dc Tháo sẽ bại nên Gia Cát Lượng tính toán những kế hoạch tiếp theo. Để Quan Vũ ở Hoa Dung là năm trong kế hoạch của Gia Cát: . Nếu chết vào tay Lưu bị thì con Tào Phi trả thù. . Cho Vân Trường trả món ân tình với Tháo . Đang ở thế chân vạc, Tháo chết thì Chu Du sẽ lấy hết thiên hạ. . Bấm quẻ Tháo chưa tới số
3,464 views | May 17, 2015
video
video | Điểm Nhấn Tam Quốc Quan Vũ phản quân lệnh trạng, Tha chết Tào Tháo ở Hoa Dung! | Diem Nhan Tam Quoc Quan Vu phan quan lenh trang, Tha chet Tao Thao o Hoa Dung!

Điểm Nhấn Tam Quốc Quan Vũ phản quân lệnh trạng, Tha chết Tào Tháo ở H...

Sự bắt tay của Tôn Quyền và Lưu Bị chống Tào Tháo ở trận Xích Bích.. Sau khi gọi gió Đông trở về và tiên đoán dc Tháo sẽ bại nên Gia Cát Lượng tính toán những kế hoạch tiếp theo. Để Quan Vũ ở Hoa DUng là năm trong kế hoạch của Gia Cát: . Nếu chết vào tay Lưu bị thì con Tào Phi trả thù. . Cho Vân Trường trả món ân tình với Tháo . Đang ở thế chân vạc, Tháo chết thì Chu Du sẽ lấy hết thiên hạ. . Bấm quẻ Tháo chưa tới số
3,464 views | Mar 05, 2015
video

video | Quan Van Truong | Quan Van Truong

Quan Van Truong

TQDN
3,464 views | Oct 07, 2007
video
video | Những trận đánh kinh điển trong Tam quốc diễn nghĩa 2010 | Nhung tran danh kinh dien trong Tam quoc dien nghia 2010

Những trận đánh kinh điển trong Tam quốc diễn nghĩa 2010

Lưu - Quan - Trương vs Lữ Bố Mã Siêu - Hứa Chữ Mã Siêu - Trương Phi Những trận đánh kinh điển trong Tam quốc diễn nghĩa
3,464 views | Mar 09, 2015
video
video | khổng Minh Đoạt 10 vạn mũi tên của Tào Tháo | khong Minh Doat 10 van mui ten cua Tao Thao

khổng Minh Đoạt 10 vạn mũi tên của Tào Tháo

Trong trận Xích Bích, Khổng Minh đến Giang Đông giúp đỡ đại đô đốc của Đông Ngô là Chu Du chống Tào Tháo. Chu Du từ lâu biết Khổng Minh là "thiên hạ kỳ tài", để người như vậy sống về sau sẽ là họa cho Đông Ngô nên muốn tìm cách hại ông. Đầu tiên Chu Du sai Khổng Minh dẫn quân đi cướp trại Tào Tháo nhưng ông đã khéo léo từ chối. Sau đó, Chu Du sai Khổng Minh trong 10 ngày làm 10 vạn mũi tên nhưng cố tình dặn thợ tên làm chậm nhằm hại Khổng Minh. Nhưng Khổng Minh hẹn trong 3 ngày sẽ làm xong. Chu Du mừng quá bảo Khổng Minh viết tờ quân lệnh. Khổng Minh bèn đến tìm mưu sĩ Lỗ Túc của Đông Ngô mượn 20 chiếc thuyền, mỗi chiếc có chừng ba mươi quân sĩ, trên thuyền dùng vải xanh làm màn che xung quanh, lại bó cỏ với rơm cho nhiều. Lỗ Túc nhận lời, 2 ngày đầu Khổng Minh không làm gì cả. Đến ngày thứ ba, vào đầu canh tư, Khổng Minh bỗng bí mật cho mời Lỗ Túc lên thuyền uống rượu rồi lại sai người lấy dây chạc dài, buộc hai mươi chiếc thuyền liền lại với nhau, rồi bảo quân nhắm bờ phía Bắc thẳng tới. Hôm ấy, sương mù rất nhiều. Đến đầu canh năm, Khổng Minh tiến sát đến thủy trại của Tào Tháo, Khổng Minh sai thủy thủ dàn ngang đoàn thuyền ra rồi đánh trống, hò reo ầm ĩ. Sái Mạo và Trương Doãn thấy sương mù dày đặc sợ có phục binh nên hạ lệnh cho quân sĩ bắn tên ra loạn xạ. Đợi đến gần sáng, Khổng Minh dẫn quân trở về, 20 chiếc thuyền cắm đầy tên của quân Tào, tính ra hơn 10 vạn. Chu Du trông thấy vô cùng kinh hãi, tự thấy tài kém Khổng Minh rất nhiều.
3,464 views | Jul 07, 2012
video
video | Tam Quốc Chí.Lã Bố Vì Ngựa Xích Thố Dâng Đầu Cha Mình Cho Đổng Trác | Tam Quoc Chi.La Bo Vi Ngua Xich Tho Dang Dau Cha Minh Cho Dong Trac

Tam Quốc Chí.Lã Bố Vì Ngựa Xích Thố Dâng Đầu Cha Mình Cho Đổng Trác

Khổng Minh Gia Cát Lượng với tài năng xuất chúng và lòng trung thành tuyệt đối với nhà Thục Hán của mình đã giúp cho Lưu Bị từ một kẻ bán chiếu ngoài chợ dựng nên bá nghiệp, hùng cứ một phương. Ông xứng đáng được đời đời ca tụng là vạn đại quân sư, với nhiều giai thoại về tài năng quân sự, sự am tường thiên văn địa lý, thu phục nhân tâm, cũng như những phát minh vĩ đại mà người đời nay vẫn còn dùng đến
3,464 views | Feb 06, 2016
video

video | HOÀNG TRUNG TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG VÀ CÁI CHẾT | HOANG TRUNG TRAN CHIEN CUOI CUNG VA CAI CHET

HOÀNG TRUNG TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG VÀ CÁI CHẾT

XEM TOÀN BỘ ALBUM VÕ THUẬT-KIẾM HIỆP TẠI: https:www.youtube.comwatch?v=vQl0ZZjfUiQ&list=PLQDEt5am1B6vxQJQkcakNG4QIO3g_T1mHNăm 220, Lưu Bị dẫn 70 vạn đại quân đánh Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ, Trương Phi. Hoàng Trung dẫn quân đến Di Lăng nghênh chiến quân Ngô. Hoàng Trung gặp Phan Chương, chém chết bộ tướng của Phan Chương là Sư Tịch, Phan Chương chống cự không nổi bỏ chạy. Quan Hưng, Trương Bào đến khen ngợi Hoàng Trung và khuyên ông quay về nhưng Hoàng Trung không nghe. Ðánh được vài hiệp, Phan Chương bỏ chạy, Hoàng Trung rượt theo, được chừng vài dặm, hai đạo binh mai phục ào tới, một phía là Chu Thái, một phía là Hàn Đương xông ra một lượt. Phía trước Phan Chương phủ vây Hoàng Trung vào giữa. Hoàng trung cố sức chống cự lại tiếp tục bị trúng tên, may nhờ có Quan Hưng, Trương Bào đến cứu. Lưu Bị nghe tin Hoàng Trung trọng thương thì đến thăm. Đến nửa đêm, Hoàng Trung tắt thở. Lưu Bị đau buồn, sai đưa về Thành Đô chôn cất tử tế.Sự thực, Hoàng Trung đã qua đời vì bệnh (không bị tử trận) trước khi Lưu Bị xưng đế và ông không tham dự chiến dịch đánh Đông Ngô.
3,464 views | May 09, 2015
video
video | Cái chết của Quan Vũ | Cai chet cua Quan Vu

Cái chết của Quan Vũ

3,464 views | Feb 07, 2015
video
video | thanh long yển nguyệt của Quan Vũ | thanh long yen nguyet cua Quan Vu

thanh long yển nguyệt của Quan Vũ

3,464 views | Apr 08, 2015
video
video | ngua den ,,,xich tho,,ngua o long | ngua den ,,,xich tho,,ngua o long

ngua den ,,,xich tho,,ngua o long

3,464 views | Jun 18, 2015
video

video | Quan Vũ Lấy đầu tướng giặc như lấy đồ trong túi áo | Quan Vu Lay dau tuong giac nhu lay do trong tui ao

Quan Vũ Lấy đầu tướng giặc như lấy đồ trong túi áo

Quan Vân Trường là câu chuyện kể về những ngày tháng “thân tại doanh Tào lòng ở Hán” của Quan Vũ, về cuộc hành trình hộ tống Qi Lan (Tôn Lệ) – vợ của Lưu Bị (Phương Trung Tín) ra khỏi vòng kiềm tỏa của Tào Tháo (Khương Văn), giữ trọn đạo làm tôi và đạo làm tiểu đệ. Trong cuộc hành trình ấy,Quan Vũ đã phải vượt qua biết bao hiểm nguy, cạm bẫy. Khi thì là những lời ngon ngọt dụ dỗ, vàng bạc châu báu… mà Tào Tháo dùng để mua chuộc Quan Vũ, khi thì là những cuộc giao đấu quyết liệt để phá vòng vây quân Ngụy… Nhưng thử thách càng nhiều thì tấm lòng trung thành dũng cảm của Quan Vân Trường lại càng sáng ngời và đáng quý.
3,464 views | May 01, 2015
video
video | PHIM Quan Vân Trường 2011 | PHIM Quan Van Truong 2011

PHIM Quan Vân Trường 2011

Các bạn bấm vào nút [CC] trên thanh công cụ để bật phụ đề tiếng việt ! Link download phim đang xem : http:www.mediafire.com?xxnxxxrnv5rfo Link download Sub việt : http:subscene.comvietnameseThe-Lost-Bladesman-Guan-yun-changsubtitle-447428.aspx pass Join : Mr.Ninhacc
3,464 views | Nov 04, 2011
video
video | Quan vũ chém Nhan Lương | Quan vu chem Nhan Luong

Quan vũ chém Nhan Lương

3,464 views | Oct 14, 2011
video

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2016 - VideosViet.Com