Phim | Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên | Tung Mu

Phim (0.00 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên

From Youtube.com - Posted: Feb 08, 2012 - 1,913 views
Phim | Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên | Tung Muc Lien Sam Phap Thay Thich Hue Duyen
Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên
Tung Muc Lien Sam Phap Thay Thich Hue Duyen
Thời lượng: 270 phút 31 giây 
Xem Phim
truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Xin Lỗi Con 1 2

30,098 views | Jan 21, 2012
phim

Sự Tích Phật A Di Đà và Cõi Tây Phương Cực Lạc Thích Trí Huệ YouTube

Tất cả chư Phật đều có vô lượng vô số kiếp quá khứ hiện thân tu hành mới chứng được quả vị Phật, Đức Phật A Di Đà cũng có nhiều tiền kiếp hiện thân như vậy.Trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về Ngài như sau::"....Có vị vua tên là Thế Nhiêu nghe Phật giảng đạo lý,tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ,liền phát tâm vô thượng chơn chánh,bèn trao ngôi vua theo Phật xuất gia làm sa môn hiệu là Pháp Tạng,tu hạnh Bồ Tát ,đức hạnh cao siêu trí huệ dõng mảnh thâm tín lý giải đệ nhất .Lại có hạnh nguyện thù thắng,định huệ tăng thượng kiên cố bất động,tu hành tinh tấn,đến trước đức Phật chắp tay tán thán phát 48 đại thệ nguyện rộng lớn trang nghiêm cõi nước ,xây dựng Phật quốc siêu việt thắng diệu, thù thắng độ khắp chúng sinh đều được vãng sanh về nước của Ngài chứng Nê Hoàn Đạo ,các vị Bồ Tát đều được thành Phật......" -Đức Phật A Di Đà toàn tâm toàn ý để trang nghiêm Tịnh Độ mục đích cho tất cả chúng sinh thọ dụng chứng được Phật quả ,đây là đại nguyện vô tận của vị Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà. -Hành giả ngày nay học Phật,trước mở tâm rộng lượng, hướng dẫn giúp đỡ mọi chúng sinh đi vào con đường của Phật,cùng bình đẳng tu tập phát nguyện tham gia vào sự nghiệp giáo hóa của Phật Đà thì mới là đúng là con Phật,kiên định chánh tín cố gắng tu học khi hết báo thân thì đồng sanh cõi Cực Lạc ,vậy mới không phụ lòng đức A Di Đà Thế Tôn.A DI ĐÀ PHẬT.
4,929 views | Oct 04, 2012
phim

Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Thầy Thích Huệ Duyên

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
2,868 views | Feb 08, 2012
phim

Hương Quê Cực Lạc Phần 1

580 views | Dec 25, 2013
phim

Ăn Chay ĐĐ. Thích Trí Huệ

Ăn Chay :: ĐĐ. Thích Trí Huệ* playlist ĐĐ. Thích Trí Huệ - http:www.youtube.complaylist?list=PLYG-MsNDsnAYxMbyh-ZFCxBl0b1bGalwT
11,093 views | Mar 31, 2013
phim

Tu Tịnh Hạnh Thích Trí Huệ.flv

3,246 views | Jan 12, 2013
phim

Cúng Dường ĐĐ Thích Thiên Xuân

45,858 views | Feb 20, 2012
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.


© 2014 - VideosViet.Com