Phim | Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên | Tung Mu

Phim (0.00 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên

From Youtube.com - Posted: Feb 08, 2012 - 1,913 views
Phim | Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên | Tung Muc Lien Sam Phap Thay Thich Hue Duyen
Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên
Tung Muc Lien Sam Phap Thay Thich Hue Duyen
Thời lượng: 270 phút 31 giây 
Xem Phim
truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Tụng Ánh Sáng Từ Bi Thầy Thích Huệ Duyên

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
1,680 views | Feb 08, 2012
phim

Hoan Hỷ Đắc Thiền, Buồn Phiền Sanh Bệnh ĐĐ Thích Trí Huệ

Hoan Hỷ Đắc Thiền Buồn, Phiền Sanh Bệnh :: ĐĐ Thích Trí Huệ* playlist ĐĐ. Thích Trí Huệ - http:www.youtube.complaylist?list=PLYG-MsNDsnAYxMbyh-ZFCxBl0b1bGalwT
28,814 views | Oct 27, 2012
phim

Tụng Ánh Sáng Từ Bi Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Ánh Sáng Từ Bi - Thầy Thích Huệ Duyên
92,959 views | Jul 16, 2011
phim

Sự Tích Phật A Di Đà và Cõi Tây Phương Cực Lạc Thích Trí Huệ YouTube

Tất cả chư Phật đều có vô lượng vô số kiếp quá khứ hiện thân tu hành mới chứng được quả vị Phật, Đức Phật A Di Đà cũng có nhiều tiền kiếp hiện thân như vậy.Trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về Ngài như sau::"....Có vị vua tên là Thế Nhiêu nghe Phật giảng đạo lý,tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ,liền phát tâm vô thượng chơn chánh,bèn trao ngôi vua theo Phật xuất gia làm sa môn hiệu là Pháp Tạng,tu hạnh Bồ Tát ,đức hạnh cao siêu trí huệ dõng mảnh thâm tín lý giải đệ nhất .Lại có hạnh nguyện thù thắng,định huệ tăng thượng kiên cố bất động,tu hành tinh tấn,đến trước đức Phật chắp tay tán thán phát 48 đại thệ nguyện rộng lớn trang nghiêm cõi nước ,xây dựng Phật quốc siêu việt thắng diệu, thù thắng độ khắp chúng sinh đều được vãng sanh về nước của Ngài chứng Nê Hoàn Đạo ,các vị Bồ Tát đều được thành Phật......" -Đức Phật A Di Đà toàn tâm toàn ý để trang nghiêm Tịnh Độ mục đích cho tất cả chúng sinh thọ dụng chứng được Phật quả ,đây là đại nguyện vô tận của vị Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà. -Hành giả ngày nay học Phật,trước mở tâm rộng lượng, hướng dẫn giúp đỡ mọi chúng sinh đi vào con đường của Phật,cùng bình đẳng tu tập phát nguyện tham gia vào sự nghiệp giáo hóa của Phật Đà thì mới là đúng là con Phật,kiên định chánh tín cố gắng tu học khi hết báo thân thì đồng sanh cõi Cực Lạc ,vậy mới không phụ lòng đức A Di Đà Thế Tôn.A DI ĐÀ PHẬT.
4,929 views | Oct 04, 2012
phim

Xin Lỗi Con 1 2

ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa TRUNG NGHĨA - Tp HCM
30,098 views | Jan 21, 2012
phim

Hương Quê Cực Lạc Phần 1

Hương Quê Cực Lạc (Phần 1)
580 views | Dec 25, 2013
phim

Kinh Vu Lan Báo Hiếu Thích Từ Thọ tri tung

Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Thích Từ Thọ tri tung
862 views | Dec 01, 2011
phim

Vì sao con người phải khóc TT Thích Minh Thành

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
589 views | Feb 08, 2012
phim

Cúng Dường ĐĐ Thích Thiên Xuân

http:banvatui.com
45,858 views | Feb 20, 2012
phim

Tụng Từ Bi Thủy Sám Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Từ Bi Thủy Sám - Thầy Thích Huệ Duyên
49,239 views | Jul 17, 2011
phim

Ăn Chay ĐĐ. Thích Trí Huệ

Ăn Chay :: ĐĐ. Thích Trí Huệ* playlist ĐĐ. Thích Trí Huệ - http:www.youtube.complaylist?list=PLYG-MsNDsnAYxMbyh-ZFCxBl0b1bGalwT
11,093 views | Mar 31, 2013
phim

Tu Tịnh Hạnh Thích Trí Huệ.flv

Niệm Phật có nhiều cách mấy nhưng trong Tâm còn nhân,ngã,thị phi,tham,sân si,mạn.... thì cũng không thể vãng sanh,người Tâm thanh tịnh sớm tối 10 niệm cũng quyết được vãng sanh. Quốc độ của Phật A Di Đà kiến lập là Cực Lạc Thế Giới,thế giới đó quả khổ không có,nhân duyên sự khổ cũng không,nên là thế giới thanh tịnh đến cực điểm, hành giả tu tập muốn vãng sanh đến đó thì phải tu Tâm thanh tịnh,đem tất cả mọi thứ vọng tưởng,chấp trước,tạp niệm buông xuống,như vậy mới thành tựu.Thật sự đạt được mọi thứ không chấp trước sẽ giải thoát tự tại,an lạc trong Tâm thức,tùy duyên mà đối đãi,hằng thuận chúng sinh,tùy hỷ công đức ,bỏ Tâm phân biệt mà hướng Tâm vào không sở cầu, vô trụ,vô tướng, dần dần sẽ đạt tới Nhất Tâm Bất Loạn, như Lục Tổ Huệ Năng nói:"Bổn lai vô nhất vật"( vốn chẳng có một vật)thì đã đạt được thanh tịnh Tâm,Chân Tâm , tức là Chân Như bản tánh.A DI ĐÀ PHẬT.
3,246 views | Jan 12, 2013
phim

Kinh Đại Phước Đức Thích Trí Huệ

www.phatam.com , trang Phật Giáo mới (2011), rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang này còn có những Video và Audio Phật Giáo khác như: Sách Nói, Phim Phật Giáo, Kinh Chú... Tất cả những tài liệu Phật Giáo trong trang này được cho phép tải về miễn phí dưới dạng Video và Audio (MP3, CD), rất tiện cho việc nghe, xem và phổ biến Phật Giáo. Nam Mô A Di Đà Phật
9,778 views | Jul 06, 2012
phim

Tụng Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Thầy Thích Huệ Duyên

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
2,557 views | Feb 08, 2012
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.


© 2014 - VideosViet.Com