Phim | Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên | Tung Mu

Phim (0.08 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên

From Youtube.com - Posted: Feb 08, 2012 - 4,270 views
Phim | Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên | Tung Muc Lien Sam Phap Thay Thich Hue Duyen
Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên
Tung Muc Lien Sam Phap Thay Thich Hue Duyen
Thời lượng: 270 phút 31 giây 
Xem Phim
truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Tụng Ánh Sáng Từ Bi Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Ánh Sáng Từ Bi - Thầy Thích Huệ Duyên
154,698 views | Jul 16, 2011
phim

Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Thầy Thích Huệ Duyên

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
6,130 views | Feb 08, 2012
phim

Tụng Sám Mục Liên Có Phụ Đề Thầy Thích Trí Thoát tụng

Tụng Sám Mục Liên - Thầy Thích Trí Thoát tụng URL danh sách phát: http:www.youtube.complaylist?list=PLAC9FD9A39E0CE6E5
12,528 views | Aug 29, 2011
phim

Kinh Thiện Ác Nhân Quả Thích Huệ Duyên Tụng

Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Thích Huệ Duyên Tụng
78,357 views | Nov 17, 2011
phim

Tụng Kinh Phổ Môn Diễn Kệ Thầy Thích Huệ Duyên

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
4,186 views | Feb 08, 2012
phim

Tụng Kinh Vu Lan Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Kinh Vu Lan - Thầy Thích Huệ Duyên
204,526 views | Jul 17, 2011
phim

Tụng Kinh Dược Sư Thầy Thích Huệ Duyên

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
5,760 views | Feb 08, 2012
phim

Vì sao con người phải khóc TT Thích Minh Thành

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
1,046 views | Feb 08, 2012
phim

Cuộc Hợp Tan Thượng Tọa Thích Phước Tịnh

Cuộc Hợp Tan - Thượng Tọa Thích Phước Tịnh - chùa Phật Tổ (20-09-09) Nam Cali.
29,452 views | Sep 07, 2011
phim

Nhân Thiên Tuyệt Lộ Tịnh Độ Môn Khai Thích Trí Huệ.flv

Pháp môn Tịnh Độ là một trong muôn vàn pháp môn tu tập mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni truyền đạt,đây được xem là pháp môn phương tiện thù thắng nhất, là con đường chuyển hóa được phiền não trong tâm,hỗ trợ niềm tin kiên cố, phù hợp với mọi căn cơ sở nguyện sở cầu,mau chóng thành tựu chỉ trong một đời.... Trong mười pháp giới,lợi ích thù thắng nhất là thành Phật,tổn hại lớn nhất là đọa nơi tam ác đạo, nếu có thể xa lánh được tam ác đạo,trong một đời có thể tu làm Phật thì chỉ có quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh.Phước đức tu tập bình thường chỉ giúp hành giả và vong linh ông bà cha mẹ sanh về cõi trời Đao Lợi,tương lai vẫn không tránh khỏi lục đạo luân hồi,thật sự muốn thoát ly khỏi tam đồ ác đạo chỉ có tu tập vãng sanh về Tịnh Độ,chứng được Bất Thối Chuyển ở địa vị thắng mãi cho đến thành Phật,đây là lợi ích thù thắng nhất mà hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ có được,nếu chăm chỉ tu hành xem đó là việc quan trọng lớn nhất trong đời nầy thì thành tựu tương lai nơi Tây Phương Cực Lạc là chắc chắn. A DI ĐÀ PHẬT.
2,990 views | Feb 06, 2013
phim

Tụng Kinh A Di Đà Diễn Kệ Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Kinh A Di Đà Diễn Kệ - Thầy Thích Huệ Duyên
31,359 views | Jul 16, 2011
phim

SÁM HỒNG TRẦN SÁM TỐNG TÁN THÍCH HUỆ DUYÊN

http:itstudent.netvitin-t%E1%BB%A9cchuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5cl%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh544-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh-java-tr%C3%AAn-windows.htmlCuộc hồng trần xoay vần quá ngán Kiếp phù sanh tụ tán mấy lâm hồi Người đời có biết chăng ôi Thân người tuy có, có rồi hoà không! Chiêm bao khéo thây lá lùng Mơ màng trong một giấc nồng ma chi Làm cho buồn bã thế ni! Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi ? Khi nào đứng đứng ngồi ngồi Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô Khi nào du lịch giang hồ Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài Khi nào lượt giắt trâm cài Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang Khi nào trau ngọc chuốt vàng Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh Khi nào mắt đẹp mày xanh Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu Khi nào lên các xuống lầu Bây giờ một nắm cỏ lầu xanh xanh Khi nào liệt liệt oanh oanh Bây giờ một trận tan tành gió mưa Khi nào ngựa lọc xe lứa Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng Khi nào ra trướng vào màng Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa Khi nào mẹ mẹ cha cha Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng Khi nào vợ vợ chồng chồng Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn khi nào cháu cháu con con Bây giờ hai ngã nước non xa vời Khi nào cốt nhục vẹn mười Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì Khi nào bạn hữu sum vầy Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu Cái thân như tấc bóng chiều Như chùm bọt nước phập phều ngoài khơi Xưa ông Bành Tổ sống đời Tám trăm tuổii thọ nay thời còn đâu! Sang mà đến bậc Công Hầu Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng Nghèo mà đói khát lạnh lùng Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai Phù du sớm tối một mai Giàu sang cũng thác, xạt sài cũng vong Thông minh tài trí anh hùng Si mê dại dột cũng chung một gò Biển trần nhiều nỗi gay go Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê Sự đời nên chán chê chê Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn Vong hồn ơi hởi vong hồn! Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa? Tỉnh rồii một giấc say sưa Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về Hồn về Cực Lạc nước kia Cho a hang quỷ, hồn lìa kiếp ma Nhờ ơn Đức Phật Di Đà Phóng ra một ngọn chói loà hào quang Trong khi tiếp dẫn rõ ràng Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn Quán Âm Bồ Tát vui mùng Tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài Với cùng Thế Chí các Ngài Cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng Có bảo cái, có tràng phan Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây Có trời các cõi truy tùng Có đờn, có trống, rước đi một đường Rước về đến cảnh Tây Phương Có ao Thất bảo, có hương ngũ phần Lưu Ly có đất sáng ngần Ma-ni có nước trong tần chảy quanh Thất trân có bảy lớp thành Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu Có ngân các, có kim lầu Có chim nói pháp, nhiệm mầu dễ nghe Nghe rồi tỏ đạo Bồ Đề Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền. Đã sanh về chín phẩm sen Mấy tai cũng xảy, mấy duyên cũng tròn Phật như thể mẹ tìm con Con mà gặp mẹ lại còn lo chi Lầu vàng đài các thiếu gì Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu Không ơn, không oán, không sầu Không già, không chết có đâu luân hồi Tánh xưa nay đã tỏ rồi Gương xưa rày đã lau chùi trần ô tu hành phải đợi kiếp mô Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ Lựa là phải ngộ thiên cơ Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu Mấy lời hộ niệm trước sau Nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà Phân thân ra khỏi Ta Bà Từ bi tiếp độ những là chúng sanh.
40,578 views | Aug 19, 2012
phim

Tụng Kinh Di Giáo Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Kinh Di Giáo - Thầy Thích Huệ Duyên
23,863 views | Jul 16, 2011
phim

Phật pháp nhiệm mầu kỳ 20 Khánh Hồng Phúc Duy

Cuộc sống gia đình Á đông, luôn bị bó hẹp bởi những định kiến, tập tục... Tuy nhiên, theo thời gian, điều đó lại trở thành những rào cản hạnh phúc gia đình. Vì chúng đã khiến họ không tìm được tiếng nói chung. Và lâu dần, sợi giây gắn kết gia đình không còn, đưa đến sự bế tắc, hoặc mỗi người một đường... Trong chương trình, Phật pháp nhiệm mầu kỳ 20, xin giới thiệu về gia đình của cô Trần thị Lan và chú Trần Văn Dũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Nhưng nhờ duyên lành, mà cô chú đã lần lần biết tìm về với Phật, học những đạo lý của Phật. Để giờ đây, hai vợ chồng đã trở lại với nhau, và đi chung trên một con đường, tìm đến chân hạnh phúc đó là cùng hướng nhau tới con đường tu nhân học Phật.
32,721 views | Dec 21, 2010
phim

Sấm Giảng Quyển 1A Thích Huệ Duyên

PHẬT GIÁO HÒA HẢO : Sấm Giảng Quyển 1A - Thích Huệ Duyên
50,775 views | Dec 12, 2011
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com