Phim | Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên | Tung Mu

Phim (0.06 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên

From Youtube.com - Posted: Feb 08, 2012 - 3,885 views
Phim | Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên | Tung Muc Lien Sam Phap Thay Thich Hue Duyen
Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên
Tung Muc Lien Sam Phap Thay Thich Hue Duyen
Thời lượng: 270 phút 31 giây 
Xem Phim
truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Tụng Kinh Địa Tạng Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Huệ Duyên
278,855 views | Jul 16, 2011
phim

Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Thầy Thích Huệ Duyên

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
5,288 views | Feb 08, 2012
phim

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1 3 Phẩm 1 17 Thích Trí Thoát Có Phụ Đề

Phần niệm Phật 4 chữ : " A Di Đà Phật " Phần tụng Kinh Vô Lượng Thọ này được phân làm 3 phần ( theo Chùa Vô Ưu - Tân Bình ), mỗi ngày tụng một phần : - Phần 13 - Phẩm 01 - 17 ( 1:35 phút ) : http:www.youtube.comwatch?v=ueqH0gQuPyQ- Phần 23 - Phẩm 18 - 34 (1:20 phút ) : http:www.youtube.comwatch?v=xzX3WRyJUFE- Phần 33 - Phẩm 35 - 48 (1:24 phút ) : http:www.youtube.comwatch?v=6lVkTab7kWk A Di Đà Phật
6,785 views | Oct 21, 2012
phim

Tịnh độ thiền Thích Trí Huệ.flv

Người tu theo Pháp môn Tịnh Độ cầu sanh về cõi Cực Lạc bằng sự nỗ lực tu tập cùng với năng lực cứu độ của thệ nguyện Đức Phật A Di Đà( tha lực) mà được giải thoát, còn Thiền Tông thì dựa trên thực hành điều thiện và rèn luyện bản thân thực hành thiền định,giữ giới .... để đạt tới sự giác ngộ bằng nỗ lực của chính bản thân(tự lực) Trong Tịnh Độ Thập Nghị Luận có viết về tha lực như sau:" nếu người nào tin vào thệ lực từ bi cứu độ của đức Phật A Di Đà là dẫn dắt tất cả chúng sanh tin Ngài,khi ấy phát khởi tâm Bồ Đề,thực hành niệm Phật Tam muội,nhàm chán thân hữu trong ba cõi,rồi thực hành Bố thí,Giữ giới và Tạo phước ,và nếu ở nơi một trong ba hạnh tu nầy,phước được hồi hướng đến người khác,và nếu một người nguyện sanh về Tịnh Độ của Phật A Di Đà bằng nương vào năng lực thệ nguyện của Đức Phật nầy,thể tính của người nầy và cảm ứng của Đức Phật sẽ hòa hợp với nhau,người ấy được sanh về Tịnh Độ.". Vậy là nhờ tha lực được kết hợp với tự lực mà " tự tính của người ấy và cảm ứng của Đức Phật hòa hợp với nhau" và chính sự hòa hợp nầy mới quyết định được vãng sanh.Nếu không đem tâm phân biệt thì trong Tịnh ( tha lực) cũng có Thiền(tự lực),tu tập nên nghĩ đến Đức Phật là bậc Giác Ngộ,y theo Chánh pháp của Ngài mà hành trì theo căn cơ bản thân,như vậy Tịnh hay Thiền ở ngay trong tâm như lời Tổ Huệ Năng nói:" Nếu tâm không nhiễm ô,cõi Tịnh Độ kia không xa.Nếu tâm khởi sanh uế nhiễm,cho dù cầu nguyện Phật để sanh về Tây Phương,sẽ khó được sanh về..." Ngài Trúc Lâm Đầu Đà (Vua Trần Nhân Tông - người thành lập Thiền phái Trúc Lâm) cũng viết trong Khóa Hư Lục như sau;" Kẻ Thượng trí nói thì dễ nhưng hành rất khó.Kẻ Trung trí hay siêng tu phước báo nhưng một khi quả thiện hết rồi dễ rơi vào đường ác.Còn người Hạ trí lấy niệm Phật làm nấc thang chính đi lên nhưng kết quả chắc chắn không sai chạy." A DI ĐÀ PHẬT.
1,338 views | Dec 29, 2012
phim

Tuyển chọn các bài Sám hay nhất của Thích Từ Thọ Trì tụng

Tuyển chọn các bài Sám hay nhất của Thích Từ Thọ Trì tụng http:youtu.begIBPJGksshUChúng ta sống trên đời này không ai là hoàn toàn trong sạch. Phật thường dạy: "Phàm còn xuống lên ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi".
14,178 views | Mar 06, 2014
phim

Vì sao con người phải khóc TT Thích Minh Thành

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
921 views | Feb 08, 2012
phim

Tụng Ánh Sáng Từ Bi Thầy Thích Huệ Duyên

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
4,280 views | Feb 08, 2012
phim

Tụng Kinh Phổ Môn Diễn Kệ Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Thầy Thích Huệ Duyên
42,803 views | Jul 16, 2011
phim

Tụng Chết Mà Sống Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Đã Chết Mà Sống - Thầy Thích Huệ Duyên
127,465 views | Aug 01, 2011
phim

Kinh Vu Lan Thầy Thích Trí Thoát trì tụng có chữ

Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ)
576,952 views | Aug 23, 2011
phim

sam hong tran thich hue duyen

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán Kiếp phù sanh tụ tán mấy lâm hồi Người đời có biết chăng ôi Thân người tuy có, có rồi hoà không! Chiêm bao khéo thây lá lùng Mơ màng trong một giấc nồng ma chi Làm cho buồn bã thế ni! Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi ? Khi nào đứng đứng ngồi ngồi Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô Khi nào du lịch giang hồ Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài Khi nào lượt giắt trâm cài Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang Khi nào trau ngọc chuốt vàng Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh Khi nào mắt đẹp mày xanh Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu Khi nào lên các xuống lầu Bây giờ một nắm cỏ lầu xanh xanh Khi nào liệt liệt oanh oanh Bây giờ một trận tan tành gió mưa Khi nào ngựa lọc xe lứa Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng Khi nào ra trướng vào màng Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa Khi nào mẹ mẹ cha cha Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng Khi nào vợ vợ chồng chồng Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn khi nào cháu cháu con con Bây giờ hai ngã nước non xa vời Khi nào cốt nhục vẹn mười Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì Khi nào bạn hữu sum vầy Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu Cái thân như tấc bóng chiều Như chùm bọt nước phập phều ngoài khơi Xưa ông Bành Tổ sống đời Tám trăm tuổii thọ nay thời còn đâu! Sang mà đến bậc Công Hầu Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng Nghèo mà đói khát lạnh lùng Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai Phù du sớm tối một mai Giàu sang cũng thác, xạt sài cũng vong Thông minh tài trí anh hùng Si mê dại dột cũng chung một gò Biển trần nhiều nỗi gay go Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê Sự đời nên chán chê chê Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn Vong hồn ơi hởi vong hồn! Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa? Tỉnh rồii một giấc say sưa Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về Hồn về Cực Lạc nước kia Cho a hang quỷ, hồn lìa kiếp ma Nhờ ơn Đức Phật Di Đà Phóng ra một ngọn chói loà hào quang Trong khi tiếp dẫn rõ ràng Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn Quán Âm Bồ Tát vui mùng Tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài Với cùng Thế Chí các Ngài Cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng Có bảo cái, có tràng phan Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây Có trời các cõi truy tùng Có đờn, có trống, rước đi một đường Rước về đến cảnh Tây Phương Có ao Thất bảo, có hương ngũ phần Lưu Ly có đất sáng ngần Ma-ni có nước trong tần chảy quanh Thất trân có bảy lớp thành Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu Có ngân các, có kim lầu Có chim nói pháp, nhiệm mầu dễ nghe Nghe rồi tỏ đạo Bồ Đề Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền. Đã sanh về chín phẩm sen Mấy tai cũng xảy, mấy duyên cũng tròn Phật như thể mẹ tìm con Con mà gặp mẹ lại còn lo chi Lầu vàng đài các thiếu gì Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu Không ơn, không oán, không sầu Không già, không chết có đâu luân hồi Tánh xưa nay đã tỏ rồi Gương xưa rày đã lau chùi trần ô tu hành phải đợi kiếp mô Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ Lựa là phải ngộ thiên cơ Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu Mấy lời hộ niệm trước sau Nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà Phân thân ra khỏi Ta Bà Từ bi tiếp độ những là chúng sanh.
25,724 views | Aug 20, 2012
phim

Hoan Hỷ Đắc Thiền, Buồn Phiền Sanh Bệnh ĐĐ Thích Trí Huệ

Hoan Hỷ Đắc Thiền Buồn, Phiền Sanh Bệnh :: ĐĐ Thích Trí Huệ* playlist ĐĐ. Thích Trí Huệ - http:www.youtube.complaylist?list=PLYG-MsNDsnAYxMbyh-ZFCxBl0b1bGalwT
38,739 views | Oct 27, 2012
phim

Tụng Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - Thầy Thích Huệ Duyên
35,809 views | Jul 16, 2011
phim

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện tụng Thầy Thích Trí Thoát

Xem Những bài Pháp khác ( Click đây ) : http:www.youtube.complaylist?list=PLF36F37E1AA411E83 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (tụng) - Thầy Thích Trí Thoát
299,105 views | Feb 02, 2012
phim

Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen TT. Thích Bửu Chánh Khóa Tu Phật Thất 7...

Xem Những Khóa Tu Phật Thất khác ( Click đây ) : http:www.youtube.complaylist?list=PL50E61376E6CF05EE Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen - Thượng tọa Thích Bửu Chánh - Khóa Tu Phật Thất lần thứ 70 - 0804 đến 15042012 (nhằm 1803 đến 2503 Nhâm Thìn) - Tại chùa Hoằng Pháp
6,582 views | Apr 12, 2012
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.


© 2014 - VideosViet.Com