Phim | Lương Duyên Phàn Lê Huê 14 | Luong Duyen Phan Le Hue

Phim (0.18 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Lương Duyên Phàn Lê Huê 14

From Youtube.com - Posted: Mar 07, 2013 - 19,309 views
Phim | Lương Duyên Phàn Lê Huê 14 | Luong Duyen Phan Le Hue 14
Lương Duyên Phàn Lê Huê 14
Luong Duyen Phan Le Hue 14
Thời lượng: 44 phút 26 giây 
Xem Phim
Đại tướng quân trấn giữ ải Hàn Giang của nước Tây Lương - Phàn Hồng phối hôn con gái của mình là Phàn Lê Huê với Đại tướng quân Dương Phàm. Nào ngờ, vào ngày thành hôn, Phàn Lê Huê đã "đào hôn", quyết tâm đi tìm người có duyên nợ với cô, theo lời sư phụ Lê Sơn Thánh Mẫu đã nói... Dũng tướng của nước Đại Đường là Tiết Nhân Quý dẫn quân đánh Tây Lương. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, Phàn Lê Huê phò trợ cha, xông pha trận mạc. Trên chiến trường, Phàn Lê Huê đối mặt 1 vị tướng trẻ tuổi. Cô đã dùng phép thuật "bắt 3 lần, tha 3 lần" đối phó với vị tướng trẻ ấy. Khi biết đó là con trai của Tiết Nhân Quý - Tiết Đinh Sang, Phàn Lê Huê 3 lần, 4 lượt "chiêu thân" Đinh Sang, nhưng anh kiên quyết từ chối, vì trong lòng đã có ý trung nhân là Trần Kim Đính -- nghĩa nữ của sư phụ mình.. Tiết Đinh Sang về Đại Đường, Phàn Lê Huê đuổi theo với quyết tâm phải trở thành thê tử của anh...Sau này, Phàn Lê Huê bị thương, Tiết Đinh Sang đưa cô về nhà dưỡng thương, nhưng Phàn Lê Huê ko nhận được sự hoan nghênh của người trong nhà họ Tiết. Hoàng đế Đại Đường thấy Phàn Lê Huê có thể giúp ích cho nước nhà, nên hạ chỉ buộc Tiết Đinh Sang phải cưới Phàn Lê Huê. Vào ngày 2 người bái đường thành thân, Tây Lương tiến binh đánh Đại Đường...
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim | Cải Lương Phàn Lê Huê phá Hồng Thủy Trận Ngọc Huyền, Vũ Linh | Cai Luong Phan Le Hue pha Hong Thuy Tran Ngoc Huyen, Vu Linh

Cải Lương Phàn Lê Huê phá Hồng Thủy Trận Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải blươngb xưa https:www.youtube.comchannelUCEydZoUkF66nU2Ky4rt5WaA.
4,337 views | Nov 27, 2014
phim
phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 21 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 21 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 21 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
4,934 views | Aug 29, 2015
phim
phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 9 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 9 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 9 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
3,448 views | Aug 29, 2015
phim

phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 36 Tập Cuối Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 36 Tap Cuoi Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 36 Tập Cuối Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
1,673 views | Aug 29, 2015
phim
phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 1 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 1 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 1 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
3,673 views | Aug 29, 2015
phim
phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 22 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 22 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 22 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
2,933 views | Aug 29, 2015
phim
phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 35 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 35 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 35 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
2,593 views | Aug 29, 2015
phim

phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 30 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 30 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 30 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
2,031 views | Aug 29, 2015
phim
phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 31 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 31 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 31 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
4,362 views | Aug 29, 2015
phim
phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 29 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 29 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 29 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
4,362 views | Aug 29, 2015
phim
phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 19 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 19 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 19 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
2,392 views | Aug 29, 2015
phim

phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 15 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 15 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 15 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
3,115 views | Aug 29, 2015
phim
phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 12 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 12 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 12 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
3,689 views | Aug 29, 2015
phim
phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 24 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 24 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 24 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
3,689 views | Aug 29, 2015
phim
phim | Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 4 Thuyết Minh HD | Nu Tuong Phan Le Hue ► Tap 4 Thuyet Minh HD

Nữ Tướng Phàn Lê Huê ► Tập 4 Thuyết Minh HD

Nữ Tướng bPhàn Lêb Huê - Nu Tuong Phan Le Hue Xem trọn bộ : https:www.youtube.complaylist?list=PLPu_mwPAgIHzLGTqI8k08xOTLamW4jQuC ...
2,172 views | Aug 29, 2015
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com