Phim | Lub Neej Tshab Hmong Christian Song | Lub Neej Tshab

Phim (0.22 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Lub Neej Tshab Hmong Christian Song

From Youtube.com - Posted: Jun 20, 2013 - 3,249 views
Phim | Lub Neej Tshab Hmong Christian Song | Lub Neej Tshab Hmong Christian Song
Lub Neej Tshab Hmong Christian Song
Lub Neej Tshab Hmong Christian Song
Thời lượng: 2 phút 46 giây 
Xem Phim
Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim | Yexus Cov Ntshaav Tsim Txaj Nkauj Ntseeg Vaajtswv | Yexus Cov Ntshaav Tsim Txaj Nkauj Ntseeg Vaajtswv

Yexus Cov Ntshaav Tsim Txaj Nkauj Ntseeg Vaajtswv

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com This is a "REVIVAL MESSAGE" Rua Cov Ntseeg Hab Rua Cov Churches Hmoob (Acts 2:17 - Acts 19:2-6).
3,997 views | Mar 16, 2013
phim
phim | Npaaj Koj Kev Ntseeg Hmong Christian | Npaaj Koj Kev Ntseeg Hmong Christian

Npaaj Koj Kev Ntseeg Hmong Christian

Rua Cov Ntseeg Yexus (Npaaj Koj Kev Ntseeg) Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Assembly Of God Church
3,997 views | Nov 06, 2014
phim
phim | Koobtseej Hnub Yexus Yug Hmong Christian Song | Koobtseej Hnub Yexus Yug Hmong Christian Song

Koobtseej Hnub Yexus Yug Hmong Christian Song

2,938 views | Jan 25, 2014
phim
phim | Koj Ib Leeg Yog Txuj Kev Hmong Christian Song | Koj Ib Leeg Yog Txuj Kev Hmong Christian Song

Koj Ib Leeg Yog Txuj Kev Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com
2,938 views | May 02, 2013
phim

phim | Kev Hlub Yog Vaajtswv | Kev Hlub Yog Vaajtswv

Kev Hlub Yog Vaajtswv

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Assembly Of God Church
2,938 views | Dec 29, 2013
phim
phim | Ntxhais Vaj Lub Neej Ntiaj Teb | Ntxhais Vaj Lub Neej Ntiaj Teb

Ntxhais Vaj Lub Neej Ntiaj Teb

Song from Hmong Assembly Of God Church from Phonsavanh Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com
2,938 views | Feb 22, 2013
phim
phim | kawm ntawv hmong part.01 denver Ucle | kawm ntawv hmong part.01 denver Ucle

kawm ntawv hmong part.01 denver Ucle

Peb yog hmoob lawm peb yuav tsum tau kawm peb cov ntawv hmoob peb yuav siv mus tom ntej no. txawm yog koj yuav nyob lub teb chaw twg yeej kawm tau tag nrho. yog leej twg xav kawm no Email. rau kuv yog [email protected]
3,897 views | Oct 15, 2009
phim
phim | Top 50 Christian Billboard Songs 7 20 2013 | Top 50 Christian Billboard Songs 7 20 2013

Top 50 Christian Billboard Songs 7 20 2013

Billboard Top 50 Christian Songs Of- (7202013) Hope You Enjoy & God Bless! :D
3,897 views | Jul 15, 2013
phim

phim | Yog Koj Hlub Hmong Christian Song | Yog Koj Hlub Hmong Christian Song

Yog Koj Hlub Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.comYog Koj Hlub (Lyrics)1. Kuv ntseem ncu koj heev kuv nam Lub neej tsi zoo le qub vim tsi muaj koj Xaav pum koj, xaav hnov koj lub suab ib zag ntxiv Tsi muaj ib tug hlub kuv le kojThuam kuv mob koj yog tug nrhav tshuaj rua kuv Thaum kuv quaj koj yog tug so kuv lug kuas muag Thuam txomnyem koj yog tug txhug caug thov vaajtswv koj yog tug xub cev teg hlub kuv2. Kuv tseem ncu txhua yaam koj qha Koj cov lug zoo le kub rua kuv Coj kuv ua lub neej zoo hab fwm vaajtswv Kuv pum yexus huv koj lub neejThuam kuv mob, Thaum kuv quaj, Thuam txomnyem yog koj hlub Thuam kuv mob, Thaum kuv quaj, Thuam txomnyem yog koj hlubThuam kuv mob koj yog tug nrhav tshuaj rua kuv Thaum kuv quaj koj yog tug so kuv lug kuas muag Thuam txomnyem koj yog tug txhug caug thov vaajtswv koj yog tug xub cev teg hlub kuv kuv tseem ncu koj heev kuv nam tos tsi tau thaum wb rov sib tsib
3,897 views | Nov 02, 2011
phim
phim | Kuv Tsaa Teg Qhuas Vaajtswv Hmong Christian Song | Kuv Tsaa Teg Qhuas Vaajtswv Hmong Christian Song

Kuv Tsaa Teg Qhuas Vaajtswv Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com
3,897 views | Dec 22, 2011
phim
phim | Hmong Christian Song Nam | Hmong Christian Song Nam

Hmong Christian Song Nam

Nam by Holy Rhythm @ hmongtunes.com
3,897 views | Oct 13, 2010
phim
phim | Hmong Christian Songs Cia Siab Rau Vajtswv | Hmong Christian Songs Cia Siab Rau Vajtswv

Hmong Christian Songs Cia Siab Rau Vajtswv

This is song number 2 of the "Kuv Yog Hmoob Ntseeg Vaajtswv" 2010 Album by Kxf. Dr. Numlaajtsheb Yaaj
3,897 views | Jan 25, 2012
phim

phim | Marriage Song By Kangza N. XF Teng Xiong | Marriage Song By Kangza N. XF Teng Xiong

Marriage Song By Kangza N. XF Teng Xiong

3,897 views | Feb 03, 2013
phim
phim | No Secrets Acoustic Worship Outreach at The Barns Timber Creek | No Secrets Acoustic Worship Outreach at The Barns Timber Creek

No Secrets Acoustic Worship Outreach at The Barns Timber Creek

Brand new album available on iTunes: http:tinyurl.comnosecretsitunes Checkout the FB page: https:www.facebook.comworshipoutreach Follow on Twitter and Instagram @worshipoutreachProducer: Jonathan Woon Videographers: Isaac Chua & Josh Hall Post-production: Jonathan Woon Production designer: Lindsey GraberThis video was shot at The Barns @ Timber Creek in Winfield, Kansas.Download music sheet: http:tinyurl.comd43jchb
3,897 views | Feb 03, 2013
phim
phim | Vajtswv kev Hlub By kristine Xiong | Vajtswv kev Hlub By kristine Xiong

Vajtswv kev Hlub By kristine Xiong

Hello Youtubers!!! Here's a preveiw of one of my new songs from my new album that has been released June 28th in Tampa, Florida!!! "MY ALBUM IS NOW AVAILABLE FOR YOU ALL!!"...I hope you all enjoy.... Thank you for all your love and support! You guys inspire my everyday to be a better person and follow my music ministry for the Lord! To my Subscribers: Thanks a thousand times for your love and encouraging words!!! I love you all! Take care and God Bless... -kristine-
3,897 views | Jul 16, 2010
phim
phim | Hmong Song | Hmong Song

Hmong Song

hmong
3,897 views | Feb 07, 2013
phim