Phim | Lub Neej Tshab Hmong Christian Song | Lub Neej Tshab

Phim (0.09 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Lub Neej Tshab Hmong Christian Song

From Youtube.com - Posted: Jun 20, 2013 - 2,776 views
Phim | Lub Neej Tshab Hmong Christian Song | Lub Neej Tshab Hmong Christian Song
Lub Neej Tshab Hmong Christian Song
Lub Neej Tshab Hmong Christian Song
Thời lượng: 02 phút 46 giây 
Xem Phim
Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com Singer: Nam Txooj Rwg Yaaj (Hmong United Pentecostal Church)
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Ntxhais Vaj Lub Neej Ntiaj Teb

Song from Hmong Assembly Of God Church from Phonsavanh Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com
7,421 views | Feb 22, 2013
phim

SPHAC How to Worship 1 of 3

Date: Feb 2, 2013 Sermon: "How to Worship" " Yauv Pehawm Vajtswv Lis Cas" By: Pastor ChongLee Yang Xh Ntxoov Lis Yaj Location: St. Paul Hmong Alliance Church in Maplewood, MN. USA.Worship God with NO SHAME! Let's Praisercise! A: Worship with Instruments (Psalm 150: 3-5; 1 Chron. 16:42). B: Worship with our Being (Ps. 98:1) By singing (Ps. 98:1), shouting for joy & break forth (Ps. 98:4, 100:1), our soul and all within (Ps. 103:1), lifting our hands (Ps. 63:4, Ps. 134.2), clapping our hands (Ps. 147:1), praise & dancing (Ps. 149:3, Ps. 150:4), and bowing down & prostrating (1 Chon. 29:20, Rev 4:10).
5,587 views | Feb 04, 2013
phim

Koj Yog Peb Tug Vaajtswv Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com Singer: Nam Txooj Rwg Yaaj (Hmong United Pentecostal Church)
12,267 views | Jun 10, 2013
phim

Thov Hlub Kuv Hab Nkauj Ntseeg Vaajtswv

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com Singer : N. Paaj Raab Rnoog (Thov Hlub Kuv Hab)
2,731 views | Feb 10, 2013
phim

Kev Hlub Muaj Nqe Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com Singer : Nam Txooj Rwg Yaaj (Hmong United Pentecostal Church)
2,926 views | Jul 02, 2013
phim

Vaaj Yexus Tub Yuav Rov Lug Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com Singer : Nam Txooj Rwg Yaaj (Hmong United Pentecostal Church)
7,523 views | Jul 22, 2013
phim

Peb Yog Yexus Cov Tub Rog Hmong Christian Song

Worship Nyob Hmong Assembly Of God Church, Maplewood, MN Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com
3,038 views | Sep 22, 2013
phim

Yexus Cov Ntshaav Tsim Txaj Nkauj Ntseeg Vaajtswv

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com This is a "REVIVAL MESSAGE" Rua Cov Ntseeg Hab Rua Cov Churches Hmoob (Acts 2:17 - Acts 19:2-6).
5,847 views | Mar 16, 2013
phim

Vaajtswv Tso Kuv Lug Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com
13,192 views | Jul 09, 2012
phim

Koj Ib Leeg Yog Txuj Kev Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com This is a "REVIVAL MESSAGE" Rua Cov Ntseeg Hab Rua Cov Churches Hmoob (Acts 2:17 - Acts 19:2-6).
2,313 views | May 02, 2013
phim

Kuv Txiv Vaajtswv Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com
4,462 views | Feb 07, 2013
phim

Yexus Npaaj Tsev Rua Kuv Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com Singer : Nam Txooj Rwg Yaaj (Hmong United Pentecostal Church)
1,183 views | Jun 28, 2013
phim

Kuv Tau Txujsa Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Christian Radio : www.suabmoozoo.com Hmong Assembly Of God Church
18,956 views | Jan 01, 2013
phim

Kuv Saib Lub Ntuj Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Assembly Of God Church
14,490 views | Dec 19, 2011
phim

Npaaj Koj Kev Ntseeg Hmong Christian

Rua Cov Ntseeg Yexus (Npaaj Koj Kev Ntseeg) Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com Hmong Assembly Of God Church
2,582 views | Nov 06, 2014
phim

Vaajtswv Kuv Leej Txiv Hmong Christian Song

Hmong Christian Radio : www.hmongkaajsab.com
1,942 views | Jul 26, 2013
phim