Phim | Kinh Phổ môn Thích Chiếu Niệm | Kinh Pho mon Thich Ch

Phim (0.06 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Kinh Phổ môn Thích Chiếu Niệm

From Youtube.com - Posted: Dec 23, 2010 - 51,292 views
Phim | Kinh Phổ môn Thích Chiếu Niệm | Kinh Pho mon Thich Chieu Niem
Kinh Phổ môn Thích Chiếu Niệm
Kinh Pho mon Thich Chieu Niem
Thời lượng: 73 phút 33 giây 
Xem Phim
Kinh Phổ môn - Thích Chiếu Niệm
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Vấn đáp Thờ Phật và Niệm Phật Thích Nhật Từ TuSachPhatHoc.com

Vấn đáp: Thờ Phật và Niệm Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Long Viễn, Vĩnh Long, ngày 020420117. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http:tusachphathoc.commedia#Play,5916,Van-dap-Tho-Phat-va-Niem-Phat.tsph
26,976 views | Sep 04, 2011
phim

Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm

Kinh Báo Hiếu Cha Mẹ - Thích Chiếu Niệm
141,844 views | Dec 23, 2010
phim

Xả bỏ TT. Thích Giác Đăng

Xả bỏ - TT. Thích Giác Đăng giảng
49,740 views | Jan 21, 2011
phim

Vấn đáp Thờ Phật, lạy Phật, tụng Kinh, ăn chay Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Thờ Phật, lạy Phật, tụng Kinh, ăn chay - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân lễ quy y cho các Phật tử mới, ngày 17052011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http:tusachphathoc.commedia#Play,5953,Bai-04-Van-dap-Tho-Phat-lay-Phat-tung-Kinh-an-chay.tsph
333,237 views | Sep 03, 2011
phim

KINH PHỔ MÔN THÍCH TRÍ THOÁT

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, PHẨM "QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN" - (tập tranh minh họa)... Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật rằng: "Thế tôn! nếu có chúng sanh nào nghe Phẩm "Quán Thế Âm Bồ Tát Đạo Nghiệp Tự Tại, Phổ Môn Thị Hiện Sức Thần Thông" này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít".Lúc Phật nói phẩm "Phổ Môn" này, trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm Vô Đẳng đẳng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
26,862 views | Oct 18, 2012
phim

Kinh Thiện Ác Nhân Quả Thích Huệ Duyên Tụng

Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Thích Huệ Duyên Tụng
210,506 views | Oct 25, 2011
phim

Tụng Từ Bi Thủy Sám Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Từ Bi Thủy Sám - Thầy Thích Huệ Duyên
84,698 views | Jul 17, 2011
phim

Kinh Dược Sư Nghĩa Việt Thích Trí Thoát tri tung

Kinh Dược Sư (Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát tri tung
765,518 views | Jul 25, 2011
phim

Khổng Tử Phim Truyện 15 16

Khổng Tử Phim Truyện Cuộc đời của ngài Phim Truyện
7,487 views | Dec 23, 2010
phim

Nghệ Thuật Của Hạnh Buông Xả Thích Viên Trí

Có một câu nói rất hay của Abraham Joshua Heschel: "Ngày xưa còn trẻ, tôi thường khâm phục những người thông minh; giờ khi tôi lớn khôn hơn, tôi ngưỡng mộ những người tử tế." Tuy nhiên tử tế với mọi người vẫn chưa đủ. Nếu chúng ta đôi lúc gặp những người chưa tử tế với mình, ta phải làm sao ? Chúng ta cần biết thương mình để có thể thương người. Và một trong những cách thương mình có thể dẫn đến an vui là biết buông xả và tha thứ.
9,411 views | Dec 02, 2011
phim

Tụng Mục Liên Sám Pháp Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Mục Liên Sám Pháp - Thầy Thích Huệ Duyên
127,620 views | Jul 17, 2011
phim

Phật nói kinh Diệt Tội Trường Thọ Cartoon

Phật nói kinh Diệt Tội Trường Thọ (Cartoon)
4,355 views | Dec 25, 2010
phim

Phẩm Phổ Môn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

...Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền đặng ly lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền đặng lìa lòng giận hờn. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thời dao gậy của người kia cầm liền gãy từng khúc, mà đặng thoát khỏi...
33,093 views | Apr 03, 2011
phim

Sau Khi Chết Chúng Ta Còn Lại Gì ĐĐ.Thích Phước Tiến

Xem Những bài Pháp khác ( Click đây ) : http:www.youtube.complaylist?list=PL75998FC03F9C9765 Sau Khi Chết Chúng Ta Còn Lại Gì - ĐĐ.Thích Phước Tiến
302,380 views | Feb 06, 2012
phim

Tụng Kinh Phổ Môn Nghĩa Việt Có Subtitle

Tụng Kinh Phổ Môn - Nghĩa Việt (Có Subtitle) Thầy Thích Trí Thoát
25,361 views | Jul 31, 2011
phim