Phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 32 | HS Tan Tam Quoc D

Phim (0.15 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 32

From Youtube.com - Posted: May 23, 2012 - 128,071 views
Phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 32 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 32
HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 32
HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 32
Thời lượng: 44 phút  
Xem Phim
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 33 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 33

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 33

4,883 views | May 23, 2012
phim
phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 31 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 31

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 31

4,883 views | May 23, 2012
phim
phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 34 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 34

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 34

4,883 views | May 23, 2012
phim
phim |  |

4,883 views | Dec 31, 1969
phim

phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 36 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 36

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 36

4,883 views | May 21, 2012
phim
phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 38 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 38

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 38

4,883 views | May 21, 2012
phim
phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 42 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 42

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 42

4,883 views | May 22, 2012
phim
phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 44 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 44

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 44

4,883 views | Apr 23, 2012
phim

phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 67 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 67

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 67

4,883 views | May 15, 2012
phim
phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 70 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 70

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 70

4,883 views | May 15, 2012
phim
phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 73 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 73

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 73

4,883 views | May 16, 2012
phim
phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 76 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 76

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 76

4,883 views | May 17, 2012
phim

phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 94 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 94

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 94

4,883 views | May 21, 2012
phim
phim | Trường Bản, Triệu Tử Long cứu ấu chúa Tân Tam quốc | Truong Ban, Trieu Tu Long cuu au chua Tan Tam quoc

Trường Bản, Triệu Tử Long cứu ấu chúa Tân Tam quốc

Triệu Vân tự Tử Long, người Thường Sơn - anh hùng cái thế. Trận Trường Bản, một mình tả xung hữu đột giữa quân Tào cứu ấu chúa A Đẩu. Trương Phi quát như sấm, kẻ địch khiếp sợ rút lui.Cảnh trong phim Tân Tam quốc - Nhiếp Viễn vai Triệu Tử LongSau này, Triệu Vân trở thành 1 trong 5 Ngũ hổ tướng của Lưu Bị cùng với Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung.Triệu Vân văn võ toàn tài, không chỉ có sức khoẻ hơn người, về mưu kế cũng rất tài ba, và cũng là người cuối cùng còn lại trong Ngũ hổ tướng. Triệu Vân qua đời vì bệnh tuổi già, trước đó vẫn kịp một mình chặn đánh truy binh giúp Gia Cát Lượng rút lui an toàn dù tuổi ngoài 70.
4,883 views | Aug 11, 2012
phim
phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 22 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 22

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 22

4,883 views | May 23, 2012
phim
phim | HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 30 | HS Tan Tam Quoc Dien Nghia Tap 30

HS Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 30

4,883 views | May 23, 2012
phim