Phim | HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI, SÀIGON, VIỆT NAM | HOI THANH

Phim (0.16 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI, SÀIGON, VIỆT NAM

From Youtube.com - Posted: Jun 03, 2009 - 3,805 views
Phim | HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI, SÀIGON, VIỆT NAM | HOI THANH DUC CHUA TROI, SAIGON, VIET NAM
HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI, SÀIGON, VIỆT NAM
HOI THANH DUC CHUA TROI, SAIGON, VIET NAM
HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI, SÀIGON, VIỆT NAM
Source: https://www.youtube.com/watch?v=0g6nJ0VJ2PA
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim | Cô dâu là Đức Chúa Trời Mẹ | Co dau la Duc Chua Troi Me

Cô dâu là Đức Chúa Trời Mẹ

The Bride is God the Mother-Church of God.flv
3,412 views | Nov 16, 2011
phim
phim | Phép Báptêm chịu nhân Danh Mới của Đức Chúa Jêsus | Phep Baptem chiu nhan Danh Moi cua Duc Chua Jesus

Phép Báptêm chịu nhân Danh Mới của Đức Chúa Jêsus

Loaøi ngöôøi chæ soáng trong giôùi haïn 70~80 naêm, roài cheát. Taïi sao chuùng ta khoâng theå soáng ñôøi ñôøi? Kinh Thaùnh giaûi ñaùp raèng ñoù laø bôûi 'toäi loãi' cuûa chuùng ta Theo ñoù phaûi ñöôïc tha toäi môùi nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Vaäy phaûi laøm theá naøo ñeå ñöôïc tha thöù toäi loãi chuùng ta ñaõ phaïm? Kinh Thaùnh ñaõ giaûi ñaùp moät caùch saùng toû raèng chuùng ta phaûi nhaän pheùp baùp teâm nhaân danh Ñöùc Cha, Ñöùc Con, vaø Ñöùc Thaùnh Linh.
3,412 views | Mar 18, 2013
phim
phim | DUC ME CHUA TROI HIEN RA CHO BIET CONG SAN SE TAN RA TUNG MANH | DUC ME CHUA TROI HIEN RA CHO BIET CONG SAN SE TAN RA TUNG MANH

DUC ME CHUA TROI HIEN RA CHO BIET CONG SAN SE TAN RA TUNG MANH

HOI DONG CUU NGUY DAN VIET & NUOC VIET CANH BAO.
3,412 views | Jan 02, 2013
phim
phim | Hội Thánh của Đức Chúa Trời sứ mệnh truyền giáo thế giới | Hoi Thanh cua Duc Chua Troi su menh truyen giao the gioi

Hội Thánh của Đức Chúa Trời sứ mệnh truyền giáo thế giới

Church of God World Mission Society Church Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm theo Lẽ thật trong Kinh Thánh ( Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại TP Hồ Chí Minh )
3,412 views | Nov 10, 2011
phim

phim | Nếu có Đức Chúa Trời Cha tại sao không có Đức Chúa Trời Mẹ ? | Neu co Duc Chua Troi Cha tai sao khong co Duc Chua Troi Me ?

Nếu có Đức Chúa Trời Cha tại sao không có Đức Chúa Trời Mẹ ?

If There Is God the Father_ then why isn_t there God the Mother--Church of God_2.flv
3,412 views | Dec 16, 2011
phim
phim | Kỳ Công Sáng Tạo Của Đức Chúa Trời | Ky Cong Sang Tao Cua Duc Chua Troi

Kỳ Công Sáng Tạo Của Đức Chúa Trời

"Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật này? ... chẳng một vật nào thiếu, vì sức-mạnh Ngài lớn lắm, và quyền-năng Ngài rất cao".
3,412 views | Jun 10, 2013
phim
phim | Hội thánh Ðức Chúa Trời | Hoi thanh Ðuc Chua Troi

Hội thánh Ðức Chúa Trời

3,412 views | Jul 09, 2012
phim
phim | Nếp sống của tình yêu trong hội thánh của Đức Chúa Trời 01 | Nep song cua tinh yeu trong hoi thanh cua Duc Chua Troi 01

Nếp sống của tình yêu trong hội thánh của Đức Chúa Trời 01

Nếp sống của tình yêu trong hội thánh của Đức Chúa Trời
3,412 views | Sep 09, 2009
phim

phim | TÀ GIÁO –TÀ GIÁO Đức Chúa Trời Mẹ .Tên mới Jêsus là “Đấng Christ An Xang Hong” | TA GIAO –TA GIAO Duc Chua Troi Me .Ten moi Jesus la “Dang Christ An Xang Hong”

TÀ GIÁO –TÀ GIÁO Đức Chúa Trời Mẹ .Tên mới Jêsus là “Đấng Christ An Xa...

Mục sư Đại Hàn, dịch bằng tiếng Việt. Video loại nầy đầy trên You tube-bằng tiếng Việt, phim rất đẹp bằng tiếng Việt. Trong Video, đại ca nầy nói như vầy: “Vợ mới cưới cô dâu (the bride) - là Giê-ru-sa-lem trên trời (khải huyền 21:9) và ấy là Đức Chúa Trời Mẹ (Galatians 4:25-26). Nếu không tin Mẹ thì không được cứu????- Đại ca nầy thuộc tổ chức the “World Mission Society Church Of God”-“Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới - HHTGTLTG” (Web site: vn.watv.org ), hay còn gọi là “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời” (Cha Mẹ Elohim), do ông người Đại Hàn Ahn Sahng-hong sáng lập, sanh ra và qua đời năm 1918- 1985. Bây giờ tổng hội trưởng là đại ca Kim joo cheol.Người ta coi ông Ahn là đấng Christ, Đức Thánh Linh, Chúa Cha, và cho nên là Chúa Trời của họ (xem trang mạng Wikipedia). Họ còn coi một người phụ nử khác tên là Zahng Gil-jah như là Đức Chúa Trời Mẹ - God the Mother. Họ không cầu nguyện trong danh Jêsus, mà trong danh Ahn Sahng-hong. Họ giử nhiều ngày lễ của Cựu Ước.-ông Ahn Sahng-hong, từ Seventh-day Adventist Church – Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm, qua sáng lập giáo hội “Witnesses of Jesus Church of God” năm 1964, có trên 420 nhà thờ tại Hàn Quốc và trên 1 triệu thành viên khắp thế giới, đã từng tiên tri chúa Jêsus sẻ trở lại năm 1967, năm 1988, và năm 2012. -Họ tin rằng Jêsus ĐÃ ĐÃ trở lại lần thứ 2 bằng xác thịt, từ hướng Đông, tức là sanh ra tại Đại Hàn. Vậy thì Ông Ahn Sahng-hong chính là Jêsus, và tên mới Jêsus là “Đấng Christ An-Xang-Hong” trong thời đại Thánh Linh (Jesus has a new name-Christ Ahnsahnghong –in the age of Holy Spirit;) là người hoàn tất công việc Tin Lành trong 37 năm còn lại, theo cách tính thời gian vua David cai trị.-Họ tin rằng trong sách sáng thế ký, ông Adam và bà Êva được dựng nên theo hình ảnh Thượng Đế, vậy thì Thượng Đế củng là đàn bà (God the Mother- Đức Chúa Trời Mẹ). -Họ còn tin nhiều chuyện nữa, nhưng nhiêu đây củng đủ kết luận bằng 2 chử: TÀ GIÁO- TÀ GIÁO –TÀ GIÁO- TÀ GIÁO –TÀ GIÁO- TÀ GIÁO –TÀ GIÁO-XEM THÊM VIDEOS TẠI ĐÂY:http:vn.watv.orgtruthvideolist.a...https:www.youtube.comchannelUCKx7...https:www.youtube.comuseryellowro...https:www.youtube.comchannelUCX7L...HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI HIỆP HỘI TRUYỀN GIÁO TIN LÀNH THẾ GIỚI (0995.457.948) https:www.youtube.comchannelUCKx7ehLDqRbXMELN3VFse7QvideosHÃY MAU CHẠY VÀO SIÔN NƠI DUY NHẤT CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI MẸ BAN SỰ CỨU RỖI https:www.youtube.comchannelUCKx7... 175 Tây Sơ, Đống Đa, 10000 Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Việt Namhttps:www.facebook.comH%E1%BB%99i-...https:www.facebook.comminh.nguyenv...
3,412 views | May 26, 2015
phim
phim | Giáo lý Thánh Kinh Bài 28 Điều răn II Chớ kêu Đức Chúa Trời vô cớ | Giao ly Thanh Kinh Bai 28 Dieu ran II Cho keu Duc Chua Troi vo co

Giáo lý Thánh Kinh Bài 28 Điều răn II Chớ kêu Đức Chúa Trời vô cớ

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 28 - Điều răn II - Chớ kêu Đức Chúa Trời vô cớ Trình bày: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm Bài 28. ĐIỀU RĂN THỨ HAII.KINH THÁNH-Xh 20,7 : "Ngươi không được dùng danh Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng". -Gc 2,7 : "Chẳng phải họ nói xúc phạm đến Danh Thánh cao đẹp của Chúa Giêsu mà anh em được mang đó sao?" -Mt 6,9-10 : "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". -Đnl 6,13 : "Thiên Chúa của anh em là Đấng anh em phải kính sợ, chính Ngài là Đấng anh em phải phụng thờ, anh em sẽ nhân danh Ngài mà thề". -Mt 5,33-37 : "Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: chớ bội thề nhưng hãy trọn lời thề với Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chia cả...Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ".II.GIÁO LÝ1.Danh Chúa là thánh -Danh Chúa là thánh. Thiên Chúa bắt đầu mặc khải Danh Ngài cho Môsê (Xh 3,14) và biểu lộ Danh Ngài trước mặt toàn dân, khi Ngài cứu họ khỏi Ai Cập (Xh 15,1). Sau cùng, Danh của Thiên Chúa chí thánh được mặc khải và ban tặng cho chúng ta trong Chúa GIÊSU, trong xác thể, với tư cách là Đấng Cứu độ (Lc 1,31). -Vì Danh Chúa là thánh nên con người không thể lạm dụng Danh đó. Chỉ được nhắc đến Danh Chúa để chúc tụng, ca ngợi và tôn vinh. Tôn kính Danh Chúa là tôn kính chính mầu nhiệm Thiên Chúa. -Tín hữu phải làm chứng cho Danh Chúa bằng cách tuyên xưng đức tin mà không sợ hãi. -Điều răn thứ hai cấm lạm dụng Danh Thiên Chúa, nghĩa là cấm mọi cách sử dụng bất xứng đối với Danh của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể các thánh. -Những tội nghịch với điều răn thứ hai là : nói phạm thượng: nói những lời căm ghét, than trách, thách đố nghịch với Thiên Chúa; lạm dụng Danh Chúa để phạm tội ác; kêu tên Chúa vô cớ.2.Thề hứa -Thề là lấy Thiên Chúa làm chứng cho điều mình xác quyết, cho sự chân thật của mình. Lời thề ràng buộc Danh Chúa "Anh em sẽ nhân danh Ngài mà thề" (Đnl 6,13). -Thề gian là lấy Thiên Chúa làm bảo chứng cho sự dối trá, vì thế phải loại trừ thói xấu này. -Người bội thề là người dùng lời thề để hứa một điều gì đó, nhưng không có ý chu toàn hoặc không giữ lời. -Truyền thống Hội Thánh hiểu rằng Chúa Giêsu không cấm thề nếu có lý do nghiêm trọng và chính đáng, ví dụ trước tòa án. Điều cần thiết là phải tuyên thệ trong sự thật, suy xét kỹ càng và tôn trọng công lý.3.Danh hiệu Kitô hữu -Khi chịu Phép Rửa, tín hữu nhận được một tên riêng, thông thường là tên của một vị thánh. Vị thánh ấy nêu gương sống đức tin và luôn chuyển cầu cho chúng ta. -Cha mẹ, người đỡ đầu cha sở phải liệu sao để đừng đặt tên xa lạ với ý nghĩa Kitô giáo.
3,412 views | Oct 03, 2013
phim
phim | Sự Trông Cậy Hạnh Phước | Su Trong Cay Hanh Phuoc

Sự Trông Cậy Hạnh Phước

Chỉ những ai thật lòng tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là: (1) thật lòng ăn năn, từ bỏ mọi tội, (2) tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và (3) hết lòng vâng theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh mới có được sự trông cậy hạnh phước. Đó là những người đã thật sự được Đức Chúa Trời tái sinh và ban cho quyền phép trở nên con trai, con gái của Ngài ngay trong lúc còn ở trong thân thể xác thịt này (Giăng 1:12, 13; II Cô-rinh-tô 5:17; 6:17, 18). Đó là những người đã vượt khỏi sự chết mà vào sự sống (I Giăng 3:14). Đó là những người đã chết đối với thế gian và thế gian cũng đã chết đối với họ (Ga-la-ti 6:14). Đó là Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:14).Pastor Huỳnh Christian Timothy Email: http:timhieuthanhkinh.netchung-toi-la-ai http:kytanthe.net http:timhieutinlanh.net http:timhieuthanhkinh.net http:vi.grace-jay.net http:hoithanhphaiannan.netĐọc Thánh Kinh: http:tt2012.thanhkinhvietngu.netbible Facebook: https:www.facebook.comhuynhchristiantimothy Nghe Bài Giảng: https:soundcloud.comhuynh-christian-timothysets Video Kỳ Tận Thế: http:tinyurl.comkytanthe Video Chân Giả Luận: http:www.youtube.comchannelUCsolU6-yd65MyXHTcQVT8ag?feature=mhee
3,412 views | Apr 23, 2011
phim

phim | Kinh Thánh là Lẽ thật | Kinh Thanh la Le that

Kinh Thánh là Lẽ thật

The Bible Is True-Church of God.flv
2,208 views | Dec 16, 2011
phim
phim | ĐẾN VỚI CHÚA VỚI TẤM LÒNG VÕ TAN | DEN VOI CHUA VOI TAM LONG VO TAN

ĐẾN VỚI CHÚA VỚI TẤM LÒNG VÕ TAN

TRUYỀN GIẢNG NGÀY 21 THÁNG 4 TẠI SÀI GÒN
2,208 views | Jun 03, 2009
phim
phim | XIN CHẠM LÒNG CON CHÚA ƠI | XIN CHAM LONG CON CHUA OI

XIN CHẠM LÒNG CON CHÚA ƠI

Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này Chạm lòng con, để con không xa Ngài.Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ nạy Chạm lòng con để con say mê Ngài Vực con vươn lên khỏi chố tối tăm tuyệt vọng Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não Thì con sẽ hát, chúc tán ngợi khen danh Chúa Xin Thần Linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi. Tác giả NGUYÊN ĐÌNH THÔNCHẠM VÀO LÒNG CON NGAY GIỜ NÀY CHÚA ƠI " NGUYỄN ĐÌNH THÔN XIN CHẠM LÒNG CON CHÚA ƠI * NGUYỄN ĐÌNH THÔN *CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH NGÀY 21-4-2009 TẠI CÔNG VIÊN TAO ĐÀN
2,208 views | Jun 03, 2009
phim
phim | Đức Chúa Trời của mọi thời đại MS Dương Thành Lâm p1 | Duc Chua Troi cua moi thoi dai MS Duong Thanh Lam p1

Đức Chúa Trời của mọi thời đại MS Dương Thành Lâm p1

http:hoithanhcalep.org
2,208 views | Mar 07, 2011
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2016 - VideosViet.Com