Phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 1 | HaiPhongV

Phim (0.27 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 1

From Youtube.com - Posted: Sep 08, 2012 - 3,046 views
Phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 22 phan 1
HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 1
HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 22 phan 1
Thời lượng: 4 phút 39 giây 
Xem Phim
Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 2 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 22 phan 2

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 2

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========
4,838 views | Sep 08, 2012
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 23 phan 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 23 phan 1

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 23 phan 1

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========
4,838 views | Sep 14, 2012
phim
phim | BÀI 16 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ | BAI 16 GIAO TRINH HAN NGU

BÀI 16 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG tiengtrung.vn Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội. Hotline: 09. 4400. 4400 - 043.8636.528
4,838 views | Nov 11, 2013
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 20 phan 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 20 phan 1

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 20 phan 1

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========
4,838 views | Sep 01, 2012
phim

phim | Giáo trình hán Ngữ Bài 15 phần 1 Cải tiến | Giao trinh han Ngu Bai 15 phan 1 Cai tien

Giáo trình hán Ngữ Bài 15 phần 1 Cải tiến

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển phiên bản mới ( Cải Tiến ) Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển mới gồm 76 bài của Trương Văn Giới - Lê khắc Kiều Lục biên soạn 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP
4,838 views | Jun 14, 2014
phim
phim | Giáo trình hán Ngữ Bài 78 Trần Thị Thanh Liêm | Giao trinh han Ngu Bai 78 Tran Thi Thanh Liem

Giáo trình hán Ngữ Bài 78 Trần Thị Thanh Liêm

Giáo trình hán Ngữ Quyển 5 (Trần Thị Thanh Liêm)Học tiếng Trung Bài 78
4,838 views | Dec 15, 2014
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 15 phần 1 Cải tiến | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 15 phan 1 Cai tien

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 15 phần 1 Cải tiến

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển phiên bản mới ( Cải Tiến ) Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển mới gồm 76 bài của Trương Văn Giới - Lê khắc Kiều Lục biên soạn 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP
4,838 views | Jul 02, 2014
phim
phim | Học tiếng Trung Bài 13 100 | Hoc tieng Trung Bai 13 100

Học tiếng Trung Bài 13 100

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài của Trần Thị Thanh Liêm Biêm dịch Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ========== Bài 13 – 我们都是留学生 Wǒmen dōu shì liúxuéshēng Chúng tôi đều là lưu học sinh课文 Kèwén Text (一) 我们都是留学生 A:你 是 留学生 吗?Nǐ shì liúxuéshēng ma? B:是。Shì. A:她 也 是 留学生 吗?Tā yě shì liúxuéshēng ma? B:她 也 是 留学生。 我们 都 是 留学生。Tā yě shì liúxuéshēng.Wǒmen dōu shì liúxuéshēng. A:田芳 和 张 东 也 都 是留学生 吗?Tián Fāng hé Zhāng Dōng yě dōu shì liúxuéshēng ma? B:不,他们 俩 不 是 留学生。他们 都 是 中国 学生。Bù.Tāmen liǎ bú shì liúxuéshēng.Tāmen dōu shì Zhōngguó xuésheng.(二) 你也是中国人吗 A:他 是 中国 人 吗?Tā shì Zhōngguó rén ma? B:是。 Shì. A: 你 也 是 中国 人 吗?Nǐ yě shì Zhōngguó rén ma? B:不 是。 我 是 泰国 人。Bú shì. Wǒ shì Tàiguó rén. A:对 不 起。Duì bu qǐ. B:没 关系。Méi guānxi.(三) 这位是白教授 (秘书给校长介绍白教授……) (The secretary is introducing Professor Bai to the president……) 秘书:我 先 介绍 一下儿, 这 位 是白 教授。 这 是 我们 马 校长。Wǒ xiān jièshào yíxiàr,zhè wèi shì Bái jiàoshòu. zhè shì wǒmen Mǎ xiàozhǎng. 校长:欢迎 你, 白 教授。Huānyíng nǐ, Bái jiàoshòu. 教授:谢谢!Xièxie! ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Volume 1 (第一册), Step 1 (上), Chapter 01 (第一课) Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
1,134 views | Apr 22, 2015
phim

phim | Học tiếng Trung Bài 15 100 | Hoc tieng Trung Bai 15 100

Học tiếng Trung Bài 15 100

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài của Trần Thị Thanh Liêm Biêm dịch Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ========== Quyển 1: Bài số 15 – 这个箱子很重 – Zhège xiāngzi hěn zhòng – Cái vali này rất nặng 课文 Kèwén Text (一) 这个箱子很重 (在机场) (In the airport) A:你有几个箱子? Nǐ yǒu jǐ ge xiāngzi? B:两个。 Liǎng ge. A:你的箱子重不重?Nǐ de xiāngzi zhòng bu zhòng? B: 这个箱子很重,那个不太重。你的呢?Zhè ge xiāngzi hěn zhòng, nà ge bú tài zhòng. Nǐ de ne? A: 在那儿。我的都很轻。Zài nàr. Wǒ de dōu hěn qīng. B: 你的箱子很新,我的很旧。Nǐ de xiāngzi hěn xīn, wǒ de hěn jiù. A: 那个新的不是我的,是朋友的。Nà ge xīn de bú shì wǒ de, shì péngyou de.(二) 这是不是中药 (在海关) (In the custom) A:先生,这些黑的是什么东西? Xiānshēng,Zhè xiē hēi de shì shénme dōngxi? B:这是一些药。Zhè shì yìxiē yào. A:什么药?Shénme yào? B:中药。Zhōng yào. A:这是不是药?Zhè shì bú shì yào? B:这不是药,这是酒。Zhè bú shì yào,zhè shì jiǔ. A:那个箱子里是什么?Nà ge xiāngzi lǐ shì shénme? B:都是日用品。有两件衣服、一把伞和一瓶香水,还有一本书、两盒磁带。Dōu shì rìyòngpǐn.Yǒu liǎng jiàn yīfu、yìbǎ sǎn hé yìpíng xiāngshuǐr, hái yǒu yìběn shū、liǎng hé cídài. ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Volume 1 (第一册), Step 1 (上), Chapter 01 (第一课) Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
1,134 views | May 16, 2015
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 16 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 16 1

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 16 1

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========
1,134 views | Aug 08, 2012
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 24 phan 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 24 phan 1

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 24 phan 1

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========
1,134 views | Sep 18, 2012
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 27 phan 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 27 phan 1

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 27 phan 1

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========
1,134 views | Sep 29, 2012
phim

phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 23 Cải tiến | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 23 Cai tien

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 23 Cải tiến

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển phiên bản mới ( Cải Tiến ) Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển mới gồm 76 bài của Trương Văn Giới - Lê khắc Kiều Lục biên soạn 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP
1,134 views | Jul 23, 2014
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 24 Cải tiến | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 24 Cai tien

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 24 Cải tiến

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển phiên bản mới ( Cải Tiến ) Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển mới gồm 76 bài của Trương Văn Giới - Lê khắc Kiều Lục biên soạn 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP
1,134 views | Jul 24, 2014
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 41 phần 2 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 41 phan 2

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 41 phần 2

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========
1,134 views | Dec 28, 2012
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 42 phần 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 42 phan 1

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 42 phần 1

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========
1,134 views | Jan 05, 2013
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com