Phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 1 | HaiPhongV

Phim (0.16 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 1

From Youtube.com - Posted: Sep 08, 2012 - 3,683 views
Phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 22 phan 1
HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 1
HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 22 phan 1
Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========#haiphongvip #Tiengtrung #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
Source: https://www.youtube.com/watch?v=TFt7JgMB9LY
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 2 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 22 phan 2

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 22 phan 2

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========#haiphongvip #Tiengtrung #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
3,105 views | Sep 08, 2012
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 23 phan 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 23 phan 1

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 23 phan 1

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========
3,105 views | Sep 14, 2012
phim
phim | Học tiếng Trung Bài 25 100 Quyển 2 | Hoc tieng Trung Bai 25 100 Quyen 2

Học tiếng Trung Bài 25 100 Quyển 2

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài Bài số 25- 我们七点一刻出发 Wǒmen qī diǎn yī kè chūfā Chúng tôi 7 giờ 15 phút xuất phát 课文 Kèwén Text(一) 我的一天(Yī) wǒ de yītiān (晚上,玛丽和山本在练习说汉语……)(wǎnshàng, mǎlì hé shānběn zài liànxí shuō hànyǔ……) 山本:玛丽,我们 练习 口语, 好吗? Mǎlì, wǒmen liànxí kǒuyǔ, hǎo ma?玛丽:好。 怎么 练?Hǎo. zěnme liàn?山本:一 个 人 问,一 个 人 回答,怎么 样?Yí ge rén wèn,yí ge rén huídá,zěnmeyàng?玛丽:好吧。 我 先 问。 现在 几点?Hǎo ba. Wǒ xiān wèn. Xiànzài jǐ diǎn?山本:现在 差 五 分 八点。Xiànzài chà wǔ fēn bā diǎn.玛丽:你 每天 早上 几点 起床?Nǐ měi tiān zǎoshang jǐ diǎn qǐ chuáng?山本:六 点 半 起床。Liù diǎn bàn qǐ chuáng.玛丽:几点 吃 早饭?Jǐ diǎn chī zǎofàn?山本:七点。 七点 三 刻 去 教室, 八点 上课。Qī diǎn. Qī diǎn sān kè qù jiàoshì, bā diǎn shàng kè.玛丽:什么 时候 下课?Shénme shíhou xià kè?山本:十二 点 钟 下课。Shí'èr diǎnzhōng xià kè.玛丽:中午 休息 吗?Zhōngwǔ xiūxi ma?山本:中午 回 宿舍 休息。Zhōngwǔ huí sùshè xiūxi.玛丽:你 下午 常常 做 什么?Nǐ xiàwǔ chángcháng zuò shénme?山本:有 时候 做 练习, 有 时候 去 朋友 那儿 聊天儿。Yǒushíhou zuò liànxí, yǒushíhou qù péngyou nàr liáo tiānr.玛丽:你 晚上 什么 时候 睡觉?Nǐ wǎnshang shénme shíhou shuì jiào?山本:晚上 十一 点 洗澡, 十一 点 半 睡觉。Wǎnshang shíyī diǎn xǐ zǎo, shíyī diǎn bàn shuìjiào.(二) 我们七点一刻出发 Wǒmen qī diǎn yī kè chūfā老师:同学们, 明天 我们 去 爬山。 Tóngxuémen, míngtiān wǒmen qù pá shān.山本:太好了。 老师, 您 去 吗?Tài hǎo le. Lǎoshī, nín qù ma?老师:去。 一 年级 的 老师 和 学生 都 去。Qù. Yī niánjí de lǎoshī hé xuésheng dōu qù.山本:明天 什么 时候 出发?Míngtiān shénme shíhou chūfā?老师:明天 早上 七点 在 楼前 集合 上车, 七点 一刻 准时 出发。Míngtiān zǎoshang qī diǎn zài lóu qián jíhé shàng chē,qī diǎn yíkè zhǔnshí chūfā.山本:中午 回来 吗?Zhōngwǔ huílái ma? 老师:不回来。要 带 午饭。Bù huílái. Yào dài wǔfàn.山本:什么 时候 回来?Shénme shíhou huílai?老师:下午 四点。Xiàwǔ sì diǎn.#haiphongvip #Tiengtrung #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Volume 1 (第一册), Step 2 (下), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
3,105 views | Dec 16, 2015
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 26 phần 6 mục 9 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 26 phan 6 muc 9

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 26 phần 6 mục 9

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========#haiphongvip #Tiengtrung #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
3,105 views | Sep 28, 2012
phim

phim | LUYỆN VIẾT CHỮ HÁN BÀI 22 Tài liệu học tiếng Trung, học tiếng Trung cấp tốc, | LUYEN VIET CHU HAN BAI 22 Tai lieu hoc tieng Trung, hoc tieng Trung cap toc,

LUYỆN VIẾT CHỮ HÁN BÀI 22 Tài liệu học tiếng Trung, học tiếng Trung cấ...

LUYỆN VIẾT CHỮ HÁN BÀI 22 Tài liệu học tiếng Trung, học tiếng Trung cấp tốc, TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG VIỆT TRUNG- Hotline: 09. 4400. 4400 - 043.8636.528 Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội. Website học tiếng trung online: http:thegioingoaingu.com http:tiengtrung.vnFanpage: https:www.facebook.comhoctiengtrunggiaotieponlineHỌC TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ NHỜ VẢ GIÚP ĐỠ: https:goo.glk03WLV NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG CĂN BẢN: https:goo.glFaoFRz HỌC TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ TỰ GIỚI THIỆU BẢN THÂN,QUỐC TỊCH: https:goo.glhjNFOO CÔ GIÁO MẶC ĐỒ LÓT DẠY TIẾNG TRUNG: https:goo.glcvMn02 LUYỆN VIẾT CHỮ HÁN: https:goo.glSPZcHZ KHO NHẠC HOA : https:goo.glYLCUn8 PHẦN MỀM VIẾT CHỮ QQ : http:goo.glls3Xzl PHẦN MỀM HƯỚNG DẪN THỨ TỰ CÁC NÉT CHỮ : http:goo.gln0Rsjo TỪ ĐIỂN LẠC VIỆC ONLINE TRUNG VIỆT : http:goo.glxs4TAe PHẦN MỀM TRA CHỮ PLECO : http:goo.gljAnnp3 MỤC LỤC CÁC PHẦN MỀM HỌC TIẾNG TRUNG : http:goo.glLLgdao THI THỬ HSK : http:goo.gl1jjZSq CÁC CHỦ ĐỀ HỌC NÓI TIẾNG TRUNG : http:goo.glCP7pMI BỘ CLIP TỰ HỌC GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ HIỆN ĐẠI 6 TẬP : http:goo.glsTgs0Q BỘ CLIP LUYỆN VIẾT CHỮ HÁN : http:goo.gl0LYtxT BỘ CLIP TỰ HỌC GIÁO TRÌNH 301 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG TRUNG : http:goo.glRmPuq7
3,105 views | Oct 16, 2014
phim
phim | Dạy tiếng Trung Quốc Bài 3 Hồ Hoàn Kiếm Phần 1 | Day tieng Trung Quoc Bai 3 Ho Hoan Kiem Phan 1

Dạy tiếng Trung Quốc Bài 3 Hồ Hoàn Kiếm Phần 1

Đăng Ký kênh miễn phí để nhận video mới nhất: http:goo.glbngUeNAnimals Sounds for: https:www.youtube.comwatch?v=xoAFy_ckHN0 Quang Cao cho Be Hay Nhat: https:www.youtube.comwatch?v=HZuu79ZO6ws
3,105 views | Nov 25, 2013
phim
phim | Học tiếng Trung Bài 32 100 Quyển 3 | Hoc tieng Trung Bai 32 100 Quyen 3

Học tiếng Trung Bài 32 100 Quyển 3

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài Bài số 32 – 玛丽哭了 Mǎlì kū le Mary khóc 课文KèwénText (一)你怎么了大夫:你怎么了? 病人:肚子疼得厉害,在家吃了两片药,还不行。 大夫:拉肚子了吗? 病人:拉了。 大夫:昨天吃什么了? 病人:吃了一些鱼和牛肉。 大夫:喝什么了? 病人:喝了一瓶啤酒。 大夫:发烧吗? 病人:不发烧。 大夫:你先去化验一下大便然后再给你检查检查。 病人:好吧。 (大夫看化验结果) 病人:大夫,我是不是得了痢疾? 大夫:我看了化验的结果。不是痢疾,只是消化不好。先给你开一些药。 (拿了药以后) 病人:这药怎么吃? 护士:一天三次,一次两片,饭后吃。(二)玛丽哭了罗兰:玛丽,你怎么哭了?病了吗? 玛丽:不是。想家了。因为感到寂寞,心情不好,所以很难过。 罗兰:别难过了。 玛丽:你不想家吗? 罗兰:我也常想家,但是不感到寂寞。 玛丽:我有姐姐,还有弟弟。在家时,我们常常一起玩儿,所以感到寂寞时总想他们。 罗兰:今天晚上礼堂有舞会,我们一起去跳跳舞吧,玩玩儿就好了。 玛丽:什么时候去? 罗兰:吃了晚饭就去吧。你在宿舍等我,我来叫你。 玛丽:好吧。========== #haiphongvip #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem #HANYU #JIAOCHENG #Mandarin #ChineseCourse #Chinese #Pinyin #LearnChinese #writingChinesewords #ChineseWriting Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Volume 2 (第二册), Step 1 (上), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
3,105 views | Apr 08, 2016
phim
phim | Học tiếng Trung Bài 17 100 Quyển 2 | Hoc tieng Trung Bai 17 100 Quyen 2

Học tiếng Trung Bài 17 100 Quyển 2

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài của Trần Thị Thanh Liêm Biên dịch Bài 17 – 你们公司有多少职员 – Nǐmen gōngsī yǒu duōshǎo zhíyuán – Công ty các bạn có bao nhiêu nhân viên课文 Kèwén Text (一) 你家有几口人 (Yī) nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén (罗兰和玛丽在看照片) (Luólán hé mǎlì zài kàn zhàopiàn) (Rolan and Mary are looking an the pictures)  罗兰: 你 家 有 几 口 人?Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? 玛丽:我 家 有 五 口 人:爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和 我。 Wǒ jiā yǒu wǔ kǒu rén:bàba、 māma、 gēge、jiějie hé wǒ. 罗兰:你 有 没 有 全 家 的 照片? Nǐ yǒu méi yǒu quán jiā de zhàopiàn? 玛丽:有 一 张。 你 看, 这 是 我们 全 家 的 照片。 你 有 哥哥、姐姐 吗? Yǒu yì zhāng.Nǐ kàn,zhè shì wǒmen quán jiā de zhàopiàn.Nǐ yǒu gēge、jiějie ma? 罗兰:我 没有 哥哥, 也 没有 姐姐, 只有 两 个 弟弟。 Wǒ méiyǒu gēge, yě méiyǒu jiějie, zhǐyǒu liǎngge dìdi. 玛丽:你 爸爸、 妈妈 做 什么 工作? Nǐ bàba、māma zuò shénme gōngzuò? 罗兰:我 妈妈 是 大夫, 在 医院 工作, 我 爸爸 是 一 家 公司 的 经理。 Wǒ māma shì dàifu, zài yīyuàn gōngzuò,wǒ bàba shì yì jiā gōngsī de jīnglǐ. 玛丽:我 妈妈 在 商店 工作, 爸爸 是 律师。 Wǒ māma zài shāngdiàn gōngzuò,bàba shì lǜshī. (二) 你们公司有多少职员 (王老师和关经理在谈话) (Wáng lǎoshī hé guān jīnglǐ zài tánhuà) (Teacher Wang and Manager Guan are talking)  王老师:你们 是 一 个 什么 公司? Nǐmen shì yí ge shénme gōngsī? 关经理:是 一 家 外 贸 公司。Shì yì jiā wàimào gōngsī. 王老师:是 个 大 公司 吗?Shì ge dà gōngsī ma? 关经理:不 大。 是 个 比较 小 的 公司。Bú dà. Shì ge bǐjiào xiǎo de gōngsī. 王老师:有 多少 职员?Yǒu duōshao zhíyuán? 关经理:大概 有 一百 多 个 职员。Dàgài yǒu yìbǎi duō ge zhíyuán. 王老师:都 是 中国 职员 吗?Dōu shì zhōngguó zhíyuán ma? 关经理:不 都 是 中国 职员,也 有 外国 职员。Bù dōu shì zhōngguó zhíyuán,yě yǒu wàiguó zhíyuán.============== Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ==================== #haiphongvip #Tiengtrung #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem #HANYU #JIAOCHENG #Mandarin #ChineseCourse #Chinese #Pinyin #LearnChinese #writingChinesewords #ChineseWriting HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Volume 1 (第一册), Step 2 (下), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
3,105 views | Jun 21, 2015
phim

phim | Học tiếng Trung Bài 29 100 Quyển 2 | Hoc tieng Trung Bai 29 100 Quyen 2

Học tiếng Trung Bài 29 100 Quyển 2

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài Bài số 29 – 她学得很好 – Tā xué dé hěn hǎo – Cô ấy học rất tốt课文 Kèwén Text    (一) 她学得很好 Tā xué dé hěn hǎo  老师:罗兰,电视台想请留学生表演一个汉语节目。你愿意去吗? Luólán, diànshìtái xiǎng qǐng liúxuéshēng biǎoyǎn yí ge Hànyǔ jiémù.Nǐ yuànyì qù ma? 罗兰:老师, 我 不 想 去。Lǎoshī, wǒ bù xiǎng qù.  老师:为 什么?Wèi shénme? 罗兰:我 汉语 说 得 不 好, 也 不 会表演。Wǒ Hànyǔ shuō de bù hǎo, yě bú huì biǎoyǎn. 老师:你 学 得 不 错, 有 很 大 进步,汉语 水平 提高 得 很 快。Nǐ xué de búcuò, yǒu hěn dà jìnbù,Hànyǔ shuǐpíng tígāo de hěn kuài. 罗兰:哪 里。 我 发 音 发 得 不 准, 说得 不 流利。 让 玛丽 去 吧。 她 汉语学 得 很 好, 说得 很 流利。玛丽 还 会 唱 京剧。  Nǎlǐ. Wǒ fā yīn fā de bù zhǔn,shuō de bù liúlì. Ràng Mǎlì qù ba. Tā Hànyǔ xué de hěn hǎo, shuō de hěn liúlì.Mǎlì hái huì chàng jīngjù. 老师:是 吗? 她 京剧 唱 得 怎么样?  Shì ma? Tā jīngjù chàng de zěnmeyàng? 罗兰:王 老师 说, 她 唱 得 不错。  Wáng lǎoshī shuō, tā chàng de búcuò. 老师:她 怎么 学 得 这么 好?  Tā zěnme xué de zhème hǎo? 罗兰:她 非常 努力, 也 很 认真。  Tā fēicháng nǔlì, yě hěn rènzhēn. (二) 她每天都起得很早 (Èr) tā měitiān dū qǐ dé hěn zǎo  (早 晨,学校操场上,玛丽在打太极拳) Zǎochén, xuéxiào cāochǎng shàng, mǎlì Zài dǎ tàijí quán 麦克:老师, 你 看 她 太极拳 打 得怎么样? Lǎoshī, nǐ kàn tā tàijíquán dǎ de zěnmeyàng? 老师:打 得 不错。Dǎ de búcuò. 麦克:为 学 太极拳,她 每天 都 起 得 很 早。Wèi xué tàijíquán,tā měitiān dōu qǐ de hěn zǎo. 老师:麦克, 你 喜欢 什么 运动?Màikè, nǐ xǐhuan shénme yùndòng? 麦克:我 喜欢 跑步、 打 篮球。Wǒ xǐhuan pǎobù、 dǎ lánqiú. 老师:刚才 我 看 你 跑 得 很 快。你 篮球 打 得 怎么样?Gāngcái wǒ kàn nǐ pǎo de hěn kuài.Nǐ lánqiú dǎ de zěnmeyàng? 麦克:打 得 还 可以。 老师, 您 每 天 都 来 锻炼 吗?Dǎ de hái kěyǐ. Lǎoshī, nín měitiān dōu lái duànliàn ma? 老师:对,我 每 天 都 坚持 锻炼。你 呢?Duì, wǒ měi tiān dōu jiānchí duànliàn. Nǐ ne? 麦克:我 不 常 锻炼, 因为 我 晚上 常常 睡 得 很 晚, 早上 起 得 也 很 晚。Wǒ bù cháng duànliàn,yīnwèi wǒ wǎnshang chángchang shuì de hěn wǎn,  zǎoshang qǐ de yě hěn wǎn.==========#haiphongvip #Tiengtrung #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Volume 1 (第一册), Step 2 (下), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
3,105 views | Feb 21, 2016
phim
phim | Học tiếng Trung Bài 31 100 Quyển 3 | Hoc tieng Trung Bai 31 100 Quyen 3

Học tiếng Trung Bài 31 100 Quyển 3

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài Bài số 31 – 田芳去哪儿了 Tián fāng qù nǎer le Điền Phương đi đâu?(一)田芳去哪儿了 (张东打电话找田芳……) 张东:喂!是田芳吗? 田芳妈:田芳不在。是东东吧。 张东:阿姨,您好!田芳去哪儿了? 田芳妈:她四点多就去同学家了。她中学的同学要出国,她去看看她。 张东:什么时候能回来? 田芳妈:她没说,你过一会儿再来电话吧。 张东:好的。 (张东又来电话了) 张东:阿姨,田芳回来了没有? 田芳妈:还没有呢。(二)他又来电话了田芳:妈妈,张东给我来电话了没有? 妈妈:来了,你不在,我让他一会儿再来。 (电话铃响了) 妈妈:快!他又来电话了,你去接吧。 田芳:我是田芳。 张东:下午你呼我了吧? 田芳:呼了,你下午做什么了?怎么没给我回电话? 张东:对不起,我去踢足球了。你呼我的时候,我可能正在操场踢球呢。今天下午我们跟政法大学代表队比赛。 田芳:你们队又输了吧? 张东:没有。这次我们赢了。 田芳:祝贺你们! 张东:谢谢!哎,你呼我有什么事吗? 田芳:我想问问你,你不是要上托福班吗?报名了没有? 张东:报了。 田芳:什么时候开始上课? 张东:下星期六。 田芳:每星期六你不是都要去学开车吗? 张东:我已经毕业了。 田芳:是吗?通过考试了? 张东:通过了。你是不是也想考托福? 田芳:对。我想明天去报名,你陪我一起去,好吗? 张东:好。 ========== #haiphongvip #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem #HANYU #JIAOCHENG #Mandarin #ChineseCourse #Chinese #Pinyin #LearnChinese #writingChinesewords #ChineseWriting Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Volume 2 (第二册), Step 1 (上), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
3,105 views | Mar 28, 2016
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 25 phan 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 25 phan 1

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 25 phan 1

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========#haiphongvip #Tiengtrung #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
3,105 views | Sep 22, 2012
phim
phim | Nổi da gà với làn sóng thần của Trung Quốc.Hoắc Tôn Vén rèm châu | Noi da ga voi lan song than cua Trung Quoc.Hoac Ton Ven rem chau

Nổi da gà với làn sóng thần của Trung Quốc.Hoắc Tôn Vén rèm châu

Sing My Song (Bài Hát Trung Quốc) là chương trình của Đài CCTV nhằm tôn vinh các nhạc sĩ, định hình lại phong cách âm nhạc cho người dân Trung Quốc trong thời buổi làn sóng âm nhạc Hàn đang tấn công mãnh liệt. Trong chương trình này, các nhạc sĩ cả không chuyên lẫn chuyên nghiệp sẽ giới thiệu bài hát của mình đến với khán giả. 4 vị giám khảo trong chương trình là Lưu Hoan, Dương Khôn, Chu Hoa Kiện và Thái Kiện Nhã sẽ đánh giá các tác phẩm và quyết định xem có chọn bài hát để thu âm album hay không.Thí sinh đáng chú ý nhất trong chương trình đó là Hoắc Tôn, chàng sinh viên trẻ có niềm đam mê mãnh liệt đối với âm nhạc truyền thống của Trung Hoa. Ca khúc "Vén rèm châu" mà Hoắc Tôn mang đến lần này là sáng tác của anh và một vài người bạn.Bài hát lấy tứ từ bài thơ "Oán tình" của thi nhân Lý Bạch: Người đẹp vén rèm châu Ngồi lặng đôi mày chau Chỉ thấy ngấn lệ ướt Nào biết giận ai đâu.Bài thơ này diễn tả nỗi tương tư của người con gái đối với ý trung nhân của mình. Cô cứ tựa cửa chờ đợi, vén tấm rèm kết bằng hạt châu để ngóng trông người tới. Tuy vậy, chàng trai vẫn không xuất hiện khiến cô gái tuyệt vọng và lặng lẽ khóc như "hoa lê trong mưa".a từ của bài hát "Vén rèm châu" cũng miêu tả về nỗi lòng đau thương của một cô gái chờ đợi nhân tình. Mỗi một câu, một ý trong ca khúc đều vô cùng đẹp và thơ, đi thẳng vào trái tim người nghe. Chính vì vậy, nghệ sĩ gạo cội Lưu Hoan đã không cầm được nước mắt khi nghe ca khúc này. Ông chia sẻ: "Nói thật, tôi vẫn còn đang trong quá trình bình ổn lại bản thân. Ca khúc này của em khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi chưa từng nghĩ đến có một bài hát mà tôi mới nghe được một nửa đã không thể kìm nén nổi".xem thêm :https:www.facebook.comTuanCuaShop Sub : Thiên Nguyệt Phong và bạn
3,105 views | May 23, 2014
phim

phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 18 phan 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 18 phan 1

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 18 phan 1

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========#haiphongvip #Tiengtrung #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
3,105 views | Aug 18, 2012
phim
phim | HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 39 phần 1 | HaiPhongVIP Hoc tieng Trung Bai 39 phan 1

HaiPhongVIP Học tiếng Trung Bài 39 phần 1

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển Giáo trình hán ngữ Của tác giả Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài 汉语教程 HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course ======== 课文 Bài Đọc 注释 Zhùshì Chú ý - Notes 语法 Yǔfǎ Ngữ Pháp Grammar 生词 Từ Mới 练习 Liànxí BÀI TẬP =========#haiphongvip #Tiengtrung #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
3,105 views | Dec 13, 2012
phim
phim | Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo Bài 22 Cách nói chủ đề chat, online | Hoc tieng Trung de nhu an keo Bai 22 Cach noi chu de chat, online

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo Bài 22 Cách nói chủ đề chat, online

Tiếng Trung Cầm Xu - dạy phát âm chuẩn, dễ hiểu dễ nhớ Địa chỉ: số 4E, ngõ 221 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Website: http:tiengtrungcamxu.com. Hotline 0932314298. Facebook: https:www.facebook.comHocTiengTrun...*** Đính chính: từ trong phần mở rộng là 平静 píngjìng chứ ko phải 平清 píng qīng các bạn nhé. Mình bị lỗi đánh máy đó. Rất mong các bạn thông cảm.
3,105 views | May 21, 2015
phim
phim | Học tiếng Trung Bài 22 100 Quyển 2 | Hoc tieng Trung Bai 22 100 Quyen 2

Học tiếng Trung Bài 22 100 Quyển 2

Giáo trình hán ngữ bộ 6 quyển gồm 100 bài của Trần Thị Thanh Liêm biên dịch Bài số 22 – 我看看皮大衣 – Wǒ kàn kàn pí dàyī – Tôi xem áo khoác da 课文 Kèwén Text (一) 我看看皮大衣 Wǒ kàn kàn pí dàyī (麦克和玛丽在服装店买大衣) (Màikè hé mǎlì zài fúzhuāng diàn mǎi dàyī) 售货员:您 买 什么? Nín mǎi shénme? 玛丽:我 看看 皮 大衣。Wǒ kànkan pí dàyī. 售货员:你 看看 这件 怎么 样? 又好 又 便宜。Nǐ kànkan zhè jiàn zěnmeyàng?  Yòu hǎo yòu piányi. 麦克:是 真皮 的 吗?Shì zhēnpí de ma? 售货员:当然 是 真皮 的。Dāngrán shì zhēnpí de. 玛丽:这件 有 一点儿 长, 有 短 一点儿 的 吗?Zhè jiàn yǒu zìdiǎnr cháng,yǒu duǎn yìdiǎnr de ma? 售货员:你 要 深 颜色 的 还是 要 浅 的?Nǐ yào shēn yánsè de háishì yào qiǎn de? 玛丽:浅的。 ……我 试试 可以 吗?Qiǎn de. ……Wǒ shìshi kěyǐ ma? 售货员:可以。Kěyǐ. 玛丽:这件 太肥了, 有 没有 瘦 一点儿 的?Zhè jiàn tài féi le, yǒu méi yǒu shòu yìdiǎnr de? 售货员:你 再 试试 这 一 件。Nǐ zài shìshi zhè yí jiàn. 玛丽:这件 不 大 不 小, 正 合适。 颜色 也 很 好看。Zhè jiàn bú dà bù xiǎo, zhèng héshì. Yánsè yě hěn hǎokàn. (二) 这种一件多少钱 (Èr) zhè zhǒng yī jiàn duōshǎo qián 玛丽:这 种 大衣 一 件 多少 钱? Zhè zhǒng dàyī yí jiàn duōshao qián? 售货员:八百 八十 块。Bābǎi bāshí kuài. 玛丽:太 贵 了。 应该 便宜 一点儿,八百 怎么样?Tài guì le. Yīnggāi piányi yìdiǎnr, bābǎi zěnmeyàng? 售货员:不 行。 八百 不 卖, 太 少 了。Bù xíng.Bā bǎi búmài,tài shǎo le. 玛丽:给 你 八百 五, 行 不 行?Gěi nǐ bābǎiwǔ, xíng bu xíng? 售货员:行。Xíng. 玛丽:这 是 九百 块。Zhè shì jiǔbǎi kuài. 售货员:找 你 五十。Zhǎo nǐ wǔshí.========== Bài khóa + pinyin , từ mới và hướng dẫn cách viết chữ hán chi tiết dễ nhớ #haiphongvip #Tiengtrung #giaotrinhhanngu #hoctiengtrung #tiengtrungonline #vietchuhan #HoctiengTrungquoc #tranthithanhliem #HANYU #JIAOCHENG #Mandarin #ChineseCourse #Chinese #Pinyin #LearnChinese #writingChinesewords #ChineseWriting ==========HANYU JIAOCHENG Mandarin Chinese Course (汉语教程), Volume 1 (第一册), Step 2 (下), Chinese, Pinyin Learn how to write Chinese Characters Stroke Order of writing Chinese words Chinese Writing Tutorial
3,105 views | Oct 30, 2015
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2016 - VideosViet.Com