Phim | Diễn Biến Đến Đời Thượng Ngươn Nhóm Tín Đồ PGHH Phần

Phim (0.11 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Diễn Biến Đến Đời Thượng Ngươn Nhóm Tín Đồ PGHH Phần 9

From Youtube.com - Posted: Sep 16, 2012 - 3,667 views
Phim | Diễn Biến Đến Đời Thượng Ngươn Nhóm Tín Đồ PGHH Phần 9 | Dien Bien Den Doi Thuong Nguon Nhom Tin Do PGHH Phan 9
Diễn Biến Đến Đời Thượng Ngươn Nhóm Tín Đồ PGHH Phần 9
Dien Bien Den Doi Thuong Nguon Nhom Tin Do PGHH Phan 9
Chủ Trương: Phụng Sự Ðạo Pháp & Giáo Hội - Phổ-Truyền Giáo Lý - Phát Huy Chánh PhápCÁCH TÌM VIDEO PGHH ĐĂNG TRÊN YOUTUBE Vào tìm kiếm: Gỏ theo từ khóa như sau:PGHH: 01 "Xem Quyển 1 -- Khuyên Người Đời Tu Niệm" PGHH: 02 "Xem Quyển 2 -- Kệ Dân Của Người Khùng" PGHH: 03 "Xem Quyển 3 -- Sám Giảng" PGHH: 04 "Xem Quyển 4 -- Giác Mê Tâm Kệ" PGHH: 05 "Xem Quyển 5 -- Khuyến Thiện" PGHH: 06 "Xem Quyển 6 -- Tôn Chỉ Hành Đạo" PGHH: 07 Thi Văn 1: "Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý" .Ví dụ: PGHH: 07 Thi Văn 9: PGHH: 08 "Tám Điều Răn Cấm" PGHH: 09 "Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương" PGHH: 10 "Xem Mười Điều Khuyến Tu" PGHH: CBT 001 "Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ" hoặc PGHH: CBT1 PGHH: Giải Đáp 1 "Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho" PGHH: Thuyết Trình 1: "Xem Thuyết Pháp"Một Số Kênh Mp3 Khác:Kênh Bang.vn: http:htntnpghh.bang.vn Kênh NCT: http:www.nhaccuatui.comtim-nang-cao?user=htntn.pghh Kênh Music.Vnn.Vn: http:music.vnn.vnxem-thong-tinhtntnpghh.htm Kênh Mp3.Zing.Vn: Chuyện Bên Thầy: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Nguy%E1%BB%85n+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+T%C3%A2m&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Giải Đáp Nghi Vấn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Gi%E1%BA%A3i+%C4%90%C3%A1p+Nghi+V%E1%BA%A5n+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Ph%C3%BA+%28T%E1%BB%B1+Tho%29&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Thi Văn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=H%E1%BB%99i+T%C3%ADn+N%E1%BB%AF+Thi%E1%BB%87n+Nam+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o+H%C3%B2a+H%E1%BA%A3o&t=artistĐịa Chỉ Liên Hệ: Trang FaceBook1: www.facebook.comhoiphatgiaohoahao Trang FaceBook2: www.facebook.comguomtrihue Trang YouTube1: http:www.youtube.comusermeohoangac01 Trang YouTube2: http:www.youtube.comuserbuusonkyhuong Trang YouTube3: http:www.youtube.comuserGuomTriHue Mail: [email protected] Admin086: [email protected]
Source: https://www.youtube.com/watch?v=77Mxo-94bIs
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim | Đời Hạ Ngươn Sang Thượng Ngươn Nhóm Tín Đồ PGHH Full | Doi Ha Nguon Sang Thuong Nguon Nhom Tin Do PGHH Full

Đời Hạ Ngươn Sang Thượng Ngươn Nhóm Tín Đồ PGHH Full

Chủ Trương: Phụng Sự Ðạo Pháp & Giáo Hội - Phổ-Truyền Giáo Lý - Phát Huy Chánh PhápCÁCH TÌM VIDEO PGHH ĐĂNG TRÊN YOUTUBE Vào tìm kiếm: Gỏ theo từ khóa như sau:PGHH: 01 "Xem Quyển 1 -- Khuyên Người Đời Tu Niệm" PGHH: 02 "Xem Quyển 2 -- Kệ Dân Của Người Khùng" PGHH: 03 "Xem Quyển 3 -- Sám Giảng" PGHH: 04 "Xem Quyển 4 -- Giác Mê Tâm Kệ" PGHH: 05 "Xem Quyển 5 -- Khuyến Thiện" PGHH: 06 "Xem Quyển 6 -- Tôn Chỉ Hành Đạo" PGHH: 07 Thi Văn 1: "Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý" .Ví dụ: PGHH: 07 Thi Văn 9: PGHH: 08 "Tám Điều Răn Cấm" PGHH: 09 "Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương" PGHH: 10 "Xem Mười Điều Khuyến Tu" PGHH: CBT 001 "Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ" hoặc PGHH: CBT1 PGHH: Giải Đáp 1 "Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho" PGHH: Thuyết Trình 1: "Xem Thuyết Pháp"Một Số Kênh Mp3 Khác:Kênh Bang.vn: http:htntnpghh.bang.vn Kênh NCT: http:www.nhaccuatui.comtim-nang-cao?user=htntn.pghh Kênh Music.Vnn.Vn: http:music.vnn.vnxem-thong-tinhtntnpghh.htm Kênh Mp3.Zing.Vn: Chuyện Bên Thầy: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Nguy%E1%BB%85n+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+T%C3%A2m&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Giải Đáp Nghi Vấn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Gi%E1%BA%A3i+%C4%90%C3%A1p+Nghi+V%E1%BA%A5n+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Ph%C3%BA+%28T%E1%BB%B1+Tho%29&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Thi Văn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=H%E1%BB%99i+T%C3%ADn+N%E1%BB%AF+Thi%E1%BB%87n+Nam+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o+H%C3%B2a+H%E1%BA%A3o&t=artistĐịa Chỉ Liên Hệ: Trang FaceBook1: www.facebook.comhoiphatgiaohoahao Trang FaceBook2: www.facebook.comguomtrihue Trang YouTube1: http:www.youtube.comusermeohoangac01 Trang YouTube2: http:www.youtube.comuserbuusonkyhuong Trang YouTube3: http:www.youtube.comuserGuomTriHue Mail: [email protected] Admin086: [email protected]
1,601 views | Sep 16, 2012
phim
phim | Những Mẫu Chuyện Nhân Quả Phan Thị Tua | Nhung Mau Chuyen Nhan Qua Phan Thi Tua

Những Mẫu Chuyện Nhân Quả Phan Thị Tua

1- Chú Giải Sấm Giảng Quyển Ba: http:bit.lycgsamgq3 2- Chú giải Quyển Tư: http:bit.lycgsamgq4 3- Chú giải Quyển Năm: http:bit.lycgsgq5 4- Chú Giải Sấm Giảng Quyển Sáu: http:bit.lyantotien 5- Chú Giải Bài: Lộ Chút Cơ Huyền, Năm Kỷ-Mão, 48 Câu: http:bit.lylochutcohuyen 6- Chú Giải Cho Đức Ông Mất Ghe: http:bit.lychoducongmatghe 7- Chú Giải Mặc Tình Ai: http:bit.lymactinhai 8- Chú Giải Bài Bánh Mì: http:bit.lycgbanhmi 9- Chú Giải bài Ông Lương-Văn-Tốt: http:bit.lyongluongvantot 10- Chú Giải Bài Thiên-Lý Ca: http:bit.lythienlyca 11- Chú Giải Bài Luận Việc Tu Hành: http:bit.lyluanviectuhanh 12- Chú Giải bài: Viếng làng Mỹ-Hội-Đông (Long Xuyên): http:bit.lyvienglangmyhoidong 13- Chú Giải bài: Cho Ông Tham Tá NGÀ: http:bit.lyongthamtanga 14- Chú Giải bài: "Tỉnh Bạn Trần Gian": http:bit.lytinhbantrangian 15- Chú Giải bài: Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện: http:bit.lykhuyennguoigiaulongphuocthien 16- Chú Giải Bài: Dặn-Dò Bổn-Đạo: http:bit.lydandobondao 17- Chú Giải Bài: "Diệu Pháp Quang-Minh": http:bit.lydieuphapquangminh 18- Chú Giải Bài: SA-ĐÉC: http:bit.lycgsadec 19- Chú Giải Bài: "Nang Thơ Cẩm Tú": http:bit.lynangthocamtu 20- Chú Giải Bài THI XUÂN, năm Kỷ-Mão, 44 câu: http:bit.lythixuan 21- Chú Giải Bài Hai Mươi Chín Tháng Chạp, 76 câu, năm Kỷ-Mão: http:bit.lyhaimuoichinthangchap 22- Chú Giải Bài Cám Cảnh Dân Nghèo, 20 Câu, Năm Kỷ-Mão: http:bit.lycamcanhdanngheo 23- Chú Giải Bài Đầu Năm, 32 Câu, năm Canh-Thìn: http:bit.lycgdaunam 24- Chú Giải Bài Tối Mồng Một, 48 câu, năm Canh-Thìn: http:bit.lytoimongmot 25- Chú Giải Bài Say, 32 câu, năm Kỷ-Mão: http:bit.lycgbaisay 26- Chú Giải Bài: "Xuân-Hạ Tác Cuồng-Thơ": http:bit.ly1jqTFey 27- Chú Giải Bài: Từ Giã Bổn-Đạo Khắp Nơi: http:bit.ly1kZSmoz 28- Chú Giải Bài: Tạm Ngưng Lý-Thuyết: http:bit.ly1XoGGg1 29- Chú Giải Bài: Đến Làng Nhơn-Nghĩa (Cần-Thơ): http:bit.ly1MMst4x 30- Chú Giải Bài: Cho ông Hương-Bộ Thạnh: http:bit.ly1SpWWqC 31- Chú Giải Bài: "Từ-Giã Làng Nhơn-Nghĩa": http:bit.ly1NgksSu 32- Chú Giải Bài: Ai Người Tri-Kỷ: http:bit.ly1RefNXe 33- Chú Giải Bài: "Bóng Hồng": http:bit.ly1XoGsW8 34- Thiên Cơ Thời Cuộc PGHH: http:bit.ly1MTXzXQ 35- ĐGV: Nguyễn Văn Út: http:bit.ly1TrabIf 36- ĐGV: Nguyễn Văn Lo: http:bit.ly1LLpZzd 37- ĐGV: Nguyễn Thị Cẩm Tú: http:bit.ly1OttJMk 38- ĐGV: Phan Thị Tua: http:bit.ly1NFMDk7 39- ĐGV: Lê Thị Kim Ngà: http:bit.ly1NkTadK 40- ĐGV: Lý Thị Mai: http:bit.ly1jxb2dA© Kênh Youtube Phật Giáo Hòa Hảo: http:j.mpYouPGHH © Kênh Youtube Sấm Giảng Thi Văn: http:bit.lySGTVPGHH© Facebook: http:goo.glYtGON1 http:goo.glJIkiUZ© Blogger: http:samgiangpghh.blogspot.com© Paltalk: Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao: http:www.paltalk.comg2paltalk1534794994Vào Phòng Paltalk: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao để cùng học tu, cùng tu cùng tiến. Rất Hận Hạnh Được Quý Đạo Hữu Bạn Tham Gia.+ Niệm Phật Gieo Duyên. (7g Sáng và 9g Tối Việt Nam) + Diễn Ngâm Sấm Giảng Thi Văn Của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ (10g Sáng VN và 3g Chiều VN). + Trao đổi học hỏi giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo. (12g Trưa VN và 7g Tối VN) + Đăng ký thuyết trình giáo lý PGHH đầu giờ với quý @(ốp).(12 g trưa VN) + Giải Đáp Ghi Vấn. (sau phần thuyết trình) + Nêu Câu Hỏi Về Phật Pháp,Hỏi một đoạn trong Sấm Giảng Thi Văn,Hỏi về những Sự Chướng Duyên Nghịch Cảnh Trong Đời Để Chia Sẽ, Hóa Giải và Học Hỏi.RẤT MONG ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ ĐỒNG ĐẠO CÙNG QUÝ THIỆN HỮU TRI THỨC.
1,601 views | Mar 09, 2014
phim
phim | Đề tài TỈNH CƠN MỘNG HUYỄN Bé Như Ý | De tai TINH CON MONG HUYEN Be Nhu Y

Đề tài TỈNH CƠN MỘNG HUYỄN Bé Như Ý

©-Danh Sách: http:bit.ly1YRCjY0 ©-Xem Nhiều: http:bit.ly1HQtSs4 ©-NHƯ Ý: http:bit.ly1IP6c7o 1- Đề tài: Văn, Tư, Tu-Đ.Đ Vĩnh Bình và Hãy nhìn đằng sau ông Thích Phước Tiến???-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu: http:bit.ly1Q8KtK8 2- Câu hỏi: Đạo PGHH có phải là ĐẠO PHẬT hay không?-Đ.Đ Vĩnh bình: http:bit.lyDaoPGHH 3- Hết THIỆN HUỆ tới PHƯỚC TIẾN Rồi tới ,,,??? – Đ.Đ Vĩnh Bình: http:bit.lyphuoctien 4- Thầy chùa như thể cây sơn,...-Đ.ĐNguyễn Thanh Giàu: http:bit.lyThayChua 5- Sấm Giảng Q1 đến Q6: http:bit.ly1Sq1rBx 6- Những Bài Thi Văn: http:bit.ly1Pkolwa 7- Đ.Đ Trần Phú Hữu: http:bit.ly21muOe2 8- Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu: http:bit.lyThayChua 9- Đ.Đ Vĩnh bình: http:bit.lyDaoPGHH 10- Tuyển Chọn: http:bit.ly1OnCGqo 11- NHƯ Ý: http:bit.lyquenhuy 12- hs: Hà Tường Vi: http:bit.ly1lRPF8E 13- Đ.Đ Nguyễn Văn Hường: http:bit.ly1Ihu9nK 14- Cg SG Q1, năm Kỷ-Mão, 912 câu: http:bit.lycgsgq1 15- Cg SG Q2, năm Kỷ-Mão, 476 câu: http:bit.lycgsgq2 16- Cg SG Q3, năm Kỷ-Mão, 612 Câu: http:bit.lycgsamgq3 17- Cg SG Q4, năm Kỷ-Mão, 846 câu: http:bit.lycgsamgq4 18- Cg SG Q5, Năm Tân-Tỵ, 776 câu: http:bit.lycgsgq5 19- Cg: SG Q6: http:bit.lyantotien 20- Cg: Lộ Chút Cơ Huyền, Năm Kỷ-Mão, 48 Câu: http:bit.lylochutcohuyen 21- Cg: Cho Đức Ông Mất Ghe, năm Kỷ-Mão, 4 câu: http:bit.lychoducongmatghe 22- Cg: Mặc Tình Ai, năm Kỷ-Mão, 13 câu: http:bit.lymactinhai 23- Cg: Bánh Mì, năm Kỷ-Mão, 12 câu: http:bit.lycgbanhmi 24- Cg: Ông Lương-Văn-Tốt, năm Kỷ-Mão, 38 câu: http:bit.lyongluongvantot 25- Cg: Thiên-Lý Ca, Năm Kỷ-Mão, 311 Câu: http:bit.lythienlyca 26- Cg: Luận Việc Tu-Hành, Năm Kỷ-Mão, 32 Câu: http:bit.lyluanviectuhanh 27- Cg: Viếng Làng Mỹ-Hội-Đông (Long Xuyên), năm Canh-Thìn, 108 câu: http:bit.lyvienglangmyhoidong 28- Cg: Cho ông Tham-Tá NGÀ, năm Canh-Thìn, 80 câu: http:bit.lyongthamtanga 29- Cg: “Tỉnh Bạn Trần Gian”, năm Canh-Thìn, 80 câu: http:bit.lytinhbantrangian 30- Cg: Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện, năm Canh-Thìn, 108 câu: http:bit.lykhuyennguoigiaulongphuocthien 31- Cg: Dặn-Dò Bổn-Đạo, năm Canh-Thìn, 158 câu: http:bit.lydandobondao 32- Cg: “Diệu Pháp Quang-Minh”, năm Canh-Thìn, 244 câu: http:bit.lydieuphapquangminh 33- Cg: SA-ĐÉC, năm Canh-Thìn, 172 câu: http:bit.lycgsadec 34- Cg: bài “Nang Thơ Cẩm Tú”, năm Canh-Thìn, 214 câu: http:bit.lynangthocamtu 35- Cg: Thi Xuân, năm Kỷ-Mão, 44 câu: http:bit.lythixuan 36- Cg: Hai Mười Chín Tháng Chạp, năm Kỷ-Mão, 76 câu: http:bit.lyhaimuoichinthangchap 37- Cg: Cám Cảnh Dân Nghèo, năm Kỷ-Mão, 20 câu: http:bit.lycamcanhdanngheo 38- Cg: Đầu Năm, năm Canh-Thìn, 32 câu: http:bit.lycgdaunam 39- Cg: Tối Mồng Một, năm Canh-Thìn, 48 câu: http:bit.lytoimongmot 40- Cg: Say, năm Kỷ-Mão, 32 câu: http:bit.lycgbaisay 41- Cg: “Xuân-Hạ Tác Cuồng-Thơ”, năm Canh-Thìn, 76 câu: http:bit.ly1jqTFey 42- Cg: Từ Giã Bổn-Đạo Khắp Nơi, năm Canh-Thìn, 158 câu: http:bit.ly1kZSmoz 43- Cg: Tạm Ngưng Lý-Thuyết, năm Canh-Thìn, 8 câu: http:bit.ly1XoGGg1 44- Cg: Đến Làng Nhơn-Nghĩa(Cấn Thơ), năm Canh-Thìn, 86 câu: http:bit.ly1MMst4x 45- Cg: Cho Ông Hương-Bộ Thạnh, năm Canh-Thìn, 48 câu: http:bit.ly1SpWWqC 46- Cg: “Từ-giã làng Nhơn-Nghĩa”, năm Canh-Thìn, 144 câu: http:bit.ly1NgksSu 47- Cg: Ai Người Tri-Kỷ, năm Canh-Thìn, 40 câu: http:bit.ly1RefNXe 48- Cg: “Bóng Hồng”, năm Canh-Thìn, 58 câu: http:bit.ly1XoGsW8© Kênh Youtube Phật Giáo Hòa Hảo: http:j.mpYouPGHH © Kênh Youtube Sấm Giảng Thi Văn: http:bit.lySGTVPGHH© Facebook: http:goo.glYtGON1 http:goo.glJIkiUZ© Blogger: http:samgiangpghh.blogspot.com© Paltalk: Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao: http:www.paltalk.comg2paltalk1534794994
1,601 views | May 19, 2014
phim
phim | PGHH CBT Tu Tiến Chớ Tu Lùi Chuyện Bên Thầy Thanh Kim Huệ | PGHH CBT Tu Tien Cho Tu Lui Chuyen Ben Thay Thanh Kim Hue

PGHH CBT Tu Tiến Chớ Tu Lùi Chuyện Bên Thầy Thanh Kim Huệ

PGHH: 01 "Xem Quyển 1 -- Khuyên Người Đời Tu Niệm" PGHH: 02 "Xem Quyển 2 -- Kệ Dân Của Người Khùng" PGHH: 03 "Xem Quyển 3 -- Sám Giảng" PGHH: 04 "Xem Quyển 4 -- Giác Mê Tâm Kệ" PGHH: 05 "Xem Quyển 5 -- Khuyến Thiện" PGHH: 06 "Xem Quyển 6 -- Tôn Chỉ Hành Đạo" PGHH: 07 Thi Văn 1: "Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý" .Ví dụ: PGHH: 07 Thi Văn 9: PGHH: 08 "Tám Điều Răn Cấm" PGHH: 09 "Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương" PGHH: 10 "Xem Mười Điều Khuyến Tu" PGHH: CBT 001 "Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ" hoặc PGHH: CBT1 PGHH: Giải Đáp 1 "Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho" PGHH: Thuyết Trình 1: "Xem Thuyết Pháp"Một Số Kênh Mp3 Khác:Kênh Bang.vn: http:htntnpghh.bang.vn Kênh NCT: http:www.nhaccuatui.comtim-nang-cao?user=htntn.pghh Kênh Music.Vnn.Vn: http:music.vnn.vnxem-thong-tinhtntnpghh.htm Kênh Mp3.Zing.Vn: Chuyện Bên Thầy: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Nguy%E1%BB%85n+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+T%C3%A2m&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Giải Đáp Nghi Vấn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Gi%E1%BA%A3i+%C4%90%C3%A1p+Nghi+V%E1%BA%A5n+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Ph%C3%BA+%28T%E1%BB%B1+Tho%29&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Thi Văn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=H%E1%BB%99i+T%C3%ADn+N%E1%BB%AF+Thi%E1%BB%87n+Nam+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o+H%C3%B2a+H%E1%BA%A3o&t=artistĐịa Chỉ Liên Hệ: Trang FaceBook1: www.facebook.comhoiphatgiaohoahao Trang FaceBook2: www.facebook.comguomtrihue Trang YouTube1: http:www.youtube.comusermeohoangac01 Trang YouTube2: http:www.youtube.comuserbuusonkyhuong Trang YouTube3: http:www.youtube.comuserGuomTriHue Mail: [email protected] Admin086: [email protected]
1,601 views | Sep 15, 2012
phim

phim | ĐỜI THƯỢNG NGUƠN tác giả Dương kim | DOI THUONG NGUON tac gia Duong kim

ĐỜI THƯỢNG NGUƠN tác giả Dương kim

1- Danh Sách: http:bit.ly1YRCjY0 2-Xem Nhiều: http:bit.ly1HQtSs4 3- Đề tài: Văn, Tư, Tu-Đ.Đ Vĩnh Bình và Hãy nhìn đằng sau ông Thích Phước Tiến???-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu: http:bit.ly1Q8KtK8 4- Câu hỏi: Đạo PGHH có phải là ĐẠO PHẬT hay không?-Đ.Đ Vĩnh bình: http:bit.lyDaoPGHH 5- Hết THIỆN HUỆ tới PHƯỚC TIẾN Rồi tới ,,,??? – Đ.Đ Vĩnh Bình: http:bit.lyphuoctien 6- Thầy chùa như thể cây sơn,...-Đ.ĐNguyễn Thanh Giàu: http:bit.lyThayChua 7- Sấm Giảng Q1 đến Q6: http:bit.ly1Sq1rBx 8- Những Bài Thi Văn: http:bit.ly1Pkolwa 9- Đ.Đ Trần Phú Hữu: http:bit.ly21muOe2 10- Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu: http:bit.lyThayChua 11- Đ.Đ Vĩnh bình: http:bit.lyDaoPGHH 12- Tuyển Chọn: http:bit.ly1OnCGqo 13- NHƯ Ý: http:bit.lyquenhuy 14- hs: Hà Tường Vi: http:bit.ly1lRPF8E 15- Đ.Đ Nguyễn Văn Hường: http:bit.ly1Ihu9nK 16- PGHH ĐỜI THƯỢNG NGUƠN: http:bit.ly1MTXzXQ 17- SẤM TRUYỀN ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN 2014: http:bit.ly1maci8x 18- Đọc Báo Vẹm Là Gì ?: http:bit.ly1OSY59m 19- Luận giải 12 Câu: Đến Thân-Dậu cơ trời thấy lộ, Hết đao-binh qui cổ diệt kim. - Đ.Đ Trần Phú Hữu: http:bit.ly1Y1AKVp 20- Đảng Cộng Sản Là Gì ?: http:bit.ly1R9EeG7 21- PGHH : SÁM TRẠNG TRÌNH..( Nguyễn Bé Bảy ): http:bit.ly1IEl6NS 22- PGHH HẠ NGUƠN CHUNG KẾT: http:bit.ly1IN9LWw 23- SẤM TRẠNG TRÌNH PTTA: http:bit.ly1Nbd7GL 24- 18-5-2014 Toàn dân xuống đường biểu tình chống TRUNG QUỐC: http:bit.ly1SNTkPo 25- Luận giải 18 Câu: Việc Thiên-Cơ Khùng tỏ hết trơn, Cho trần-hạ tường nơi lao-lý. - Đ.Đ Hồng Quang: http:bit.ly1jNT7zl 26- 8 Câu: Những sấm truyền xưa của Phật Thầy, Dân rán kiếm mà truy thì biết.-Đ.Đ Hoa Sa Mạc: http:bit.ly1TAAkE9 27- 6 Câu: Mèo kêu bá-tánh lao-xao, Đến chừng rồng rắn màu đào chỉn ghê. - Đ.Đ Hồng Quang: http:bit.ly1lu0nlW 28- Địa Ngục Ở Trần Gian: http:bit.ly1lOvfwV 29- HỒNG QUANG - Tà quái hạ nguơn khai ác chiến: http:bit.ly1HUzFgi 30- Luận giải bài Gọi Đoàn, 28 câu - Đ.Đ Minh Hóa: http:bit.ly1OSYfNL 31- Luận giải bài: Nhẫn Đợi Thời-Cơ, năm Quí-Mùi, 42 câu - Đ.Đ Trần Phú Hữu: http:bit.ly1lOvkR6 32- Luận giải 4 Câu: Thiên-cơ thế-giới đà biến chuyển, Từ rày trần-hạ lợi danh trôi. - Đ.Đ Minh Hóa: http:bit.ly1OhJAZP 33- 12 Câu: Nhìn cuộc thế bộn-bề sóng dậy, Cửa thiền-môn còn hỡi khóa then. - Đ.Đ Vĩnh bình: http:bit.ly1OhJDVB 34- Hết THIỆN HUỆ tới PHƯỚC TIẾN Rồi tới ,,,??? – Đ.Đ Vĩnh Bình: http:bit.ly1lu0uh8 35- HỒNG QUANG - Chừng nào mới đặng thảnh-thơi?: http:bit.ly1NLHl0n 36- 14 Câu: Thấy thiên-cơ khó nỗi yên ngồi, Thương lê-thứ tới hồi khổ-não. -Đ.Đ Eosi: http:bit.ly1Ni49W5 37- 8 Câu: Trần-gian khói lửa với đao binh, Chư Phật sớm bày phép hiển-linh.-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu: http:bit.ly1macyEv 38- 8 Câu: Nước cờ mới nay đà khởi sắp, Trổ tài hay biển lấp non dời. - Đ.Đ Hồng Quang: http:bit.ly1U2JppX 39- 12 Câu: Cuộc thế-giới chuyển lay như chóng, Khuyên dân tình hãy lóng mà nghe. - Đ.Đ Minh Hóa: http:bit.ly1QePCAr 40- MINH HÓA - Tàn sát hết quân thù xâm-lược: http:bit.ly1R9EzZi© Kênh Youtube Phật Giáo Hòa Hảo: http:j.mpYouPGHH © Kênh Youtube Sấm Giảng Thi Văn: http:bit.lySGTVPGHH© Facebook: http:goo.glYtGON1 http:goo.glJIkiUZ© Blogger: http:samgiangpghh.blogspot.com© Paltalk: Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao: http:www.paltalk.comg2paltalk1534794994Vào Phòng Paltalk: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao để cùng học tu, cùng tu cùng tiến. Rất Hận Hạnh Được Quý Đạo Hữu Bạn Tham Gia.+ Niệm Phật Gieo Duyên. (7g Sáng và 9g Tối Việt Nam) + Diễn Ngâm Sấm Giảng Thi Văn Của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ (10g Sáng VN và 3g Chiều VN). + Trao đổi học hỏi giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo. (12g Trưa VN và 7g Tối VN) + Đăng ký thuyết trình giáo lý PGHH đầu giờ với quý @(ốp).(12 g trưa VN) + Giải Đáp Ghi Vấn. (sau phần thuyết trình) + Nêu Câu Hỏi Về Phật Pháp,Hỏi một đoạn trong Sấm Giảng Thi Văn,Hỏi về những Sự Chướng Duyên Nghịch Cảnh Trong Đời Để Chia Sẽ, Hóa Giải và Học Hỏi.RẤT MONG ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ ĐỒNG ĐẠO CÙNG QUÝ THIỆN HỮU TRI THỨC.
1,601 views | Mar 03, 2014
phim
phim | Mười Điều Ơn Mười Điều Khuyến Tu | Muòi Dièu On Muòi Dièu Khuyén Tu

Mười Điều Ơn Mười Điều Khuyến Tu

Ơn Cha Mẹ Sanh Thành Dưỡng Dục Phận Làm Con Chẳng chút nào Quên Sớm Hôm Phụng Dưỡng Đáp đền Tròn câu hiếu Thảo mới nên Thánh Hiền https:www.youtube.comwatch?v=8bbK7DJM99Q&list=PLadZJEOy8bVuIlmvVTRR0fTaVMrVTPdye&index=1 b.- Năm Canh-Thìn (1940) 054.- Cờ tam sắc 055.- Đầu năm 056.- Đốt pháo xuân 057.- Tối mồng một 058.- Thầy Giáo Xoài xướng – Đức Thầy đáp họa 059.- Ông Huỳnh-Hiệp-Hòa xướng – Đức Thầy họa 060.- Ông Huỳnh-Trung-Hòa xướng – Đức Thầy họa 061.- Viếng non Ông Két 062.- Ông Tùng hỏi Đức Thầy – Đức Thầy họa 063.- Thời lai diện mục 064.- Viếng làng Mỹ-Hội-Đông 065.- Ông Nguyễn-Thanh-Tân xướng – Đức Thầy họa 066.- Ông Nguyễn-Kỳ-Trân xướng – Đức Thầy họa 067.- Vịnh ông Địa bằng sành 068.- Viếng làng Phú-An (Châu-Đốc) 069.- Cho Thầy ba Thận ở làng Phú-Lâm (Châu-Đốc) 070.- Tỏ câu huyền-bí 071.- Cho ông Phan-Thanh-Long 072.- Diệt tiền khiên 073.- Để chơn đất Bắc 074.- Giọng khàn 075.- Cho ông Tham-tá Ngà 076.- Khuyên người giàu lòng phước-thiện 077.- Dặn dò bổn-đạo 078.- Muốn rõ đạo mầu 079.- Trông mây 080.- Lý-lịch 081.- Khuyên sư-vãi 082.- Xuân-hạ tác cuồng-thơ 083.- Từ giã bổn-đạo khắp nơi 084.- Tạm ngưng lý-thuyết 085.- Diệu-pháp quang-minh 086.- Sa-đéc 087.- Đến làng Nhơn-nghĩa (Cần-thơ) 088.- Ông Nguyễn-Thanh-Tân xướng – Đức Thầy họa 089.- Cho ông chín Diệm tức Nguyễn-Kỳ-Trân ở làng Định-Yên (Long-xuyên) 090.- Bác ái đại đồng 091.- Nhắn-nhủ cùng ai 092.- Giấy vàng 093.- Cho Hương-Bộ Thạnh 094.- Thân gà (thơ xưa) – Đức Thầy họa 095.- Viếng đêm – Đức Thầy họa 096.- Ước vọng người hiền 097.- Nang thơ cẩm tú 098.- Hỏi Hằng-Nga (cổ thi) – Đức Thầy họa 099.- Vịnh Hằng-Nga (cổ thi) – Đức Thầy họa 100.- Bạc-Liêu "Quyển 1 Khuyên Người Đời Tu Niệm" https:goo.glpME37K "Quyển 2 Kệ Dân Của Người Khùng" "Quyển 3 Sám Giảng" "Quyển 4 Giác Mê Tâm Kệ" "Quyển 5 Khuyến Thiện" "Quyển 6 Tôn Chỉ Hành Đạo" "Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý" "Tám Điều Răn Cấm" "Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương" "Xem Mười Điều Khuyến Tu""Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ""Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho" "Xem Thuyết Pháp" " Chú Giải Sấm Giảng Quyển 1" :https:goo.glgIwh2Z
1,601 views | Dec 26, 2014
phim
phim | Lời tiên tri cho đến cuối năm 2017 F4 | Loi tien tri cho den cuoi nam 2017 F4

Lời tiên tri cho đến cuối năm 2017 F4

1,601 views | Mar 28, 2013
phim
phim | PGHH CBT Chết Ăn Không Được Chuyện Bên Thầy Thanh Kim Huệ | PGHH CBT Chet An Khong Duoc Chuyen Ben Thay Thanh Kim Hue

PGHH CBT Chết Ăn Không Được Chuyện Bên Thầy Thanh Kim Huệ

PGHH: 01 "Xem Quyển 1 -- Khuyên Người Đời Tu Niệm" PGHH: 02 "Xem Quyển 2 -- Kệ Dân Của Người Khùng" PGHH: 03 "Xem Quyển 3 -- Sám Giảng" PGHH: 04 "Xem Quyển 4 -- Giác Mê Tâm Kệ" PGHH: 05 "Xem Quyển 5 -- Khuyến Thiện" PGHH: 06 "Xem Quyển 6 -- Tôn Chỉ Hành Đạo" PGHH: 07 Thi Văn 1: "Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý" .Ví dụ: PGHH: 07 Thi Văn 9: PGHH: 08 "Tám Điều Răn Cấm" PGHH: 09 "Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương" PGHH: 10 "Xem Mười Điều Khuyến Tu" PGHH: CBT 001 "Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ" hoặc PGHH: CBT1 PGHH: Giải Đáp 1 "Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho" PGHH: Thuyết Trình 1: "Xem Thuyết Pháp"Một Số Kênh Mp3 Khác:Kênh Bang.vn: http:htntnpghh.bang.vn Kênh NCT: http:www.nhaccuatui.comtim-nang-cao?user=htntn.pghh Kênh Music.Vnn.Vn: http:music.vnn.vnxem-thong-tinhtntnpghh.htm Kênh Mp3.Zing.Vn: Chuyện Bên Thầy: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Nguy%E1%BB%85n+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+T%C3%A2m&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Giải Đáp Nghi Vấn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Gi%E1%BA%A3i+%C4%90%C3%A1p+Nghi+V%E1%BA%A5n+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Ph%C3%BA+%28T%E1%BB%B1+Tho%29&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Thi Văn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=H%E1%BB%99i+T%C3%ADn+N%E1%BB%AF+Thi%E1%BB%87n+Nam+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o+H%C3%B2a+H%E1%BA%A3o&t=artistĐịa Chỉ Liên Hệ: Trang FaceBook1: www.facebook.comhoiphatgiaohoahao Trang FaceBook2: www.facebook.comguomtrihue Trang YouTube1: http:www.youtube.comusermeohoangac01 Trang YouTube2: http:www.youtube.comuserbuusonkyhuong Trang YouTube3: http:www.youtube.comuserGuomTriHue Mail: [email protected] Admin086: [email protected]
1,601 views | Sep 15, 2012
phim

phim | SU RA DOI PGHH 5.DAT | SU RA DOI PGHH 5.DAT

SU RA DOI PGHH 5.DAT

THANH TIEN VUA NHICH MIENG CUOI CHUC MUNG TRAN THE CO NGUOI CHON TU
1,601 views | Feb 17, 2011
phim
phim | PGHH CBT 039 Đức Thầy Đi Khuyến Nông Phần 2 Chuyện Bên Thầy | PGHH CBT 039 Duc Thay Di Khuyen Nong Phan 2 Chuyen Ben Thay

PGHH CBT 039 Đức Thầy Đi Khuyến Nông Phần 2 Chuyện Bên Thầy

Chủ Trương: Phụng Sự Ðạo Pháp & Giáo Hội - Phổ Truyền Giáo Lý - Phát Huy Chánh Pháp. www.facebook.comhoiphatgiaohoahao Mail: [email protected]
1,601 views | Aug 31, 2012
phim
phim | Kỳ Tận Thế theo Lời của Chúa Giê Su Cơ Đốc Giáo | Ky Tan The theo Loi cua Chua Gie Su Co Doc Giao

Kỳ Tận Thế theo Lời của Chúa Giê Su Cơ Đốc Giáo

CÁCH TÌM VIDEO PGHH ĐĂNG TRÊN YOUTUBE Vào tìm kiếm: Gỏ theo từ khóa như sau:PGHH: 01 "Xem Quyển 1 -- Khuyên Người Đời Tu Niệm" PGHH: 02 "Xem Quyển 2 -- Kệ Dân Của Người Khùng" PGHH: 03 "Xem Quyển 3 -- Sám Giảng" PGHH: 04 "Xem Quyển 4 -- Giác Mê Tâm Kệ" PGHH: 05 "Xem Quyển 5 -- Khuyến Thiện" PGHH: 06 "Xem Quyển 6 -- Tôn Chỉ Hành Đạo" PGHH: 07 Thi Văn 1: "Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý" .Ví dụ: PGHH: 07 Thi Văn 9: PGHH: 08 "Tám Điều Răn Cấm" PGHH: 09 "Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương" PGHH: 10 "Xem Mười Điều Khuyến Tu" PGHH: 001 "Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ" hoặc PGHH: CBT 001 PGHH: Giải Đáp 1 "Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho" PGHH: Thuyết Trình 1: "Xem Thuyết Pháp"Một Số Kênh Mp3 Khác:Kênh Bang.vn: http:htntnpghh.bang.vn Kênh NCT: http:www.nhaccuatui.comtim-nang-cao?user=htntn.pghh Kênh Music.Vnn.Vn: http:music.vnn.vnxem-thong-tinhtntnpghh.htm Kênh Mp3.Zing.Vn: Chuyện Bên Thầy: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Nguy%E1%BB%85n+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+T%C3%A2m&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Giải Đáp Nghi Vấn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Gi%E1%BA%A3i+%C4%90%C3%A1p+Nghi+V%E1%BA%A5n+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Ph%C3%BA+%28T%E1%BB%B1+Tho%29&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Thi Văn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=H%E1%BB%99i+T%C3%ADn+N%E1%BB%AF+Thi%E1%BB%87n+Nam+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o+H%C3%B2a+H%E1%BA%A3o&t=artistĐịa Chỉ Liên Hệ: Trang FaceBook1: www.facebook.comhoiphatgiaohoahao Trang FaceBook2: www.facebook.comguomtrihue Trang YouTube1: http:www.youtube.comusermeohoangac01 Trang YouTube2: http:www.youtube.comuserbuusonkyhuong Trang YouTube3: http:www.youtube.comuserGuomTriHue Mail: [email protected] Admin086: [email protected]
1,601 views | Sep 29, 2012
phim
phim | 1 2 Lợi Ích Của Sự Tu Hành Tu Sĩ Nguyễn Phước Nghiêm | 1 2 Loi Ich Cua Su Tu Hanh Tu Si Nguyen Phuoc Nghiem

1 2 Lợi Ích Của Sự Tu Hành Tu Sĩ Nguyễn Phước Nghiêm

Đồng Đạo Tu Sĩ - Thuyết Giảng Giáo Lý PGHH: http:www.youtube.complaylist?list=PLD5ECCB70AFB1B9CBBuổi trao đổi Giáo Lý PGHH ở tại Ban Trị Sự Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang - do Tu Sĩ Nguyễn Phước Nghiêm - thuyết giảng.NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
1,601 views | Nov 12, 2012
phim

phim | Diễn Biến Đến Đời Thượng Ngươn Nhóm Tín Đồ PGHH Phần 10 | Dien Bien Den Doi Thuong Nguon Nhom Tin Do PGHH Phan 10

Diễn Biến Đến Đời Thượng Ngươn Nhóm Tín Đồ PGHH Phần 10

Chủ Trương: Phụng Sự Ðạo Pháp & Giáo Hội - Phổ-Truyền Giáo Lý - Phát Huy Chánh PhápCÁCH TÌM VIDEO PGHH ĐĂNG TRÊN YOUTUBE Vào tìm kiếm: Gỏ theo từ khóa như sau:PGHH: 01 "Xem Quyển 1 -- Khuyên Người Đời Tu Niệm" PGHH: 02 "Xem Quyển 2 -- Kệ Dân Của Người Khùng" PGHH: 03 "Xem Quyển 3 -- Sám Giảng" PGHH: 04 "Xem Quyển 4 -- Giác Mê Tâm Kệ" PGHH: 05 "Xem Quyển 5 -- Khuyến Thiện" PGHH: 06 "Xem Quyển 6 -- Tôn Chỉ Hành Đạo" PGHH: 07 Thi Văn 1: "Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý" .Ví dụ: PGHH: 07 Thi Văn 9: PGHH: 08 "Tám Điều Răn Cấm" PGHH: 09 "Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương" PGHH: 10 "Xem Mười Điều Khuyến Tu" PGHH: CBT 001 "Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ" hoặc PGHH: CBT1 PGHH: Giải Đáp 1 "Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho" PGHH: Thuyết Trình 1: "Xem Thuyết Pháp"Một Số Kênh Mp3 Khác:Kênh Bang.vn: http:htntnpghh.bang.vn Kênh NCT: http:www.nhaccuatui.comtim-nang-cao?user=htntn.pghh Kênh Music.Vnn.Vn: http:music.vnn.vnxem-thong-tinhtntnpghh.htm Kênh Mp3.Zing.Vn: Chuyện Bên Thầy: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Nguy%E1%BB%85n+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+T%C3%A2m&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Giải Đáp Nghi Vấn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Gi%E1%BA%A3i+%C4%90%C3%A1p+Nghi+V%E1%BA%A5n+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Ph%C3%BA+%28T%E1%BB%B1+Tho%29&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Thi Văn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=H%E1%BB%99i+T%C3%ADn+N%E1%BB%AF+Thi%E1%BB%87n+Nam+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o+H%C3%B2a+H%E1%BA%A3o&t=artistĐịa Chỉ Liên Hệ: Trang FaceBook1: www.facebook.comhoiphatgiaohoahao Trang FaceBook2: www.facebook.comguomtrihue Trang YouTube1: http:www.youtube.comusermeohoangac01 Trang YouTube2: http:www.youtube.comuserbuusonkyhuong Trang YouTube3: http:www.youtube.comuserGuomTriHue Mail: [email protected] Admin086: [email protected]
1,601 views | Sep 16, 2012
phim
phim | PGHH CBT Quy Y Thì Phải Hành Y Chuyện Bên Thầy Thanh Kim Huệ | PGHH CBT Quy Y Thi Phai Hanh Y Chuyen Ben Thay Thanh Kim Hue

PGHH CBT Quy Y Thì Phải Hành Y Chuyện Bên Thầy Thanh Kim Huệ

Chủ Trương: Phụng Sự Ðạo Pháp & Giáo Hội - Phổ-Truyền Giáo Lý - Phát Huy Chánh PhápCÁCH TÌM VIDEO PGHH ĐĂNG TRÊN YOUTUBE Vào tìm kiếm: Gỏ theo từ khóa như sau:PGHH: 01 "Xem Quyển 1 -- Khuyên Người Đời Tu Niệm" PGHH: 02 "Xem Quyển 2 -- Kệ Dân Của Người Khùng" PGHH: 03 "Xem Quyển 3 -- Sám Giảng" PGHH: 04 "Xem Quyển 4 -- Giác Mê Tâm Kệ" PGHH: 05 "Xem Quyển 5 -- Khuyến Thiện" PGHH: 06 "Xem Quyển 6 -- Tôn Chỉ Hành Đạo" PGHH: 07 Thi Văn 1: "Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý" .Ví dụ: PGHH: 07 Thi Văn 9: PGHH: 08 "Tám Điều Răn Cấm" PGHH: 09 "Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương" PGHH: 10 "Xem Mười Điều Khuyến Tu" PGHH: CBT 001 "Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ" hoặc PGHH: CBT1 PGHH: Giải Đáp 1 "Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho" PGHH: Thuyết Trình 1: "Xem Thuyết Pháp"Một Số Kênh Mp3 Khác:Kênh Bang.vn: http:htntnpghh.bang.vn Kênh NCT: http:www.nhaccuatui.comtim-nang-cao?user=htntn.pghh Kênh Music.Vnn.Vn: http:music.vnn.vnxem-thong-tinhtntnpghh.htm Kênh Mp3.Zing.Vn: Chuyện Bên Thầy: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Nguy%E1%BB%85n+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+T%C3%A2m&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Giải Đáp Nghi Vấn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Gi%E1%BA%A3i+%C4%90%C3%A1p+Nghi+V%E1%BA%A5n+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Ph%C3%BA+%28T%E1%BB%B1+Tho%29&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Thi Văn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=H%E1%BB%99i+T%C3%ADn+N%E1%BB%AF+Thi%E1%BB%87n+Nam+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o+H%C3%B2a+H%E1%BA%A3o&t=artistĐịa Chỉ Liên Hệ: Trang FaceBook1: www.facebook.comhoiphatgiaohoahao Trang FaceBook2: www.facebook.comguomtrihue Trang YouTube1: http:www.youtube.comusermeohoangac01 Trang YouTube2: http:www.youtube.comuserbuusonkyhuong Trang YouTube3: http:www.youtube.comuserGuomTriHue Mail: [email protected] Admin086: [email protected]
1,601 views | Sep 16, 2012
phim
phim | Đề tài Ý NGHIỆP thuyết trình Trần Thị Phương Kiều | De tai Y NGHIEP thuyet trinh Tran Thi Phuong Kieu

Đề tài Ý NGHIỆP thuyết trình Trần Thị Phương Kiều

Vào Paltalk Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao để cùng học tu, cùng tu cùng tiến. Hoan Hô Bạn Tham Gia. _\_ Paltalk Phòng: sinhhoat giaolyPhatgiao HoaHao: http:www.paltalk.comg2paltalk1534794994 _\_ Những đề tài trên Paltalk Phật Giáo Hòa Hảo: http:www.youtube.comusernhatsonvan1981 _\_ Tiếng MP3 tải về: https:www.mediafire.comfolderwf43utj7i9hf2AnHoaTuPGHH _\_ Tải Về Đĩa của tu sĩ Nguyễn Văn Hường: http:www.fshare.vnfolderTMC4TXX6HT _\_ Tải Về Đĩa Búp Sen - Nhóm Tiểu Nhí : http:www.fshare.vnfolderT97YQX2PWT _\_ Tải Về Đĩa Thuyết Trình Của Giáo Lý Viên: http:www.fshare.vnfolderT2Y73FG2TT _\_ Tải Về Đĩa Sấm Giảng DVD: http:www.fshare.vnfolderT367RGK0ZT _\_ Tải Về Bộ Hiển Đạo MP3: http:www.fshare.vnfolderTXTYHJFFFT _\_ Tải Về Các Bài Thuyết Trình Trên Paltalk: http:www.fshare.vnfolderT3GBVDSM4T _\_ Tải Về Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ MP3: http:www.fshare.vnfolderTAJDRT9GFT _\_ Tải Về Đĩa Sấm Giảng Thi Văn DVD: http:www.fshare.vnfolderT367RGK0ZT
1,601 views | Jan 22, 2014
phim
phim | Diễn Biến Đến Đời Thượng Ngươn Nhóm Tín Đồ PGHH Phần 14 | Dien Bien Den Doi Thuong Nguon Nhom Tin Do PGHH Phan 14

Diễn Biến Đến Đời Thượng Ngươn Nhóm Tín Đồ PGHH Phần 14

Chủ Trương: Phụng Sự Ðạo Pháp & Giáo Hội - Phổ-Truyền Giáo Lý - Phát Huy Chánh PhápCÁCH TÌM VIDEO PGHH ĐĂNG TRÊN YOUTUBE Vào tìm kiếm: Gỏ theo từ khóa như sau:PGHH: 01 "Xem Quyển 1 -- Khuyên Người Đời Tu Niệm" PGHH: 02 "Xem Quyển 2 -- Kệ Dân Của Người Khùng" PGHH: 03 "Xem Quyển 3 -- Sám Giảng" PGHH: 04 "Xem Quyển 4 -- Giác Mê Tâm Kệ" PGHH: 05 "Xem Quyển 5 -- Khuyến Thiện" PGHH: 06 "Xem Quyển 6 -- Tôn Chỉ Hành Đạo" PGHH: 07 Thi Văn 1: "Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý" .Ví dụ: PGHH: 07 Thi Văn 9: PGHH: 08 "Tám Điều Răn Cấm" PGHH: 09 "Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương" PGHH: 10 "Xem Mười Điều Khuyến Tu" PGHH: CBT 001 "Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ" hoặc PGHH: CBT1 PGHH: Giải Đáp 1 "Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho" PGHH: Thuyết Trình 1: "Xem Thuyết Pháp"Một Số Kênh Mp3 Khác:Kênh Bang.vn: http:htntnpghh.bang.vn Kênh NCT: http:www.nhaccuatui.comtim-nang-cao?user=htntn.pghh Kênh Music.Vnn.Vn: http:music.vnn.vnxem-thong-tinhtntnpghh.htm Kênh Mp3.Zing.Vn: Chuyện Bên Thầy: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Nguy%E1%BB%85n+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+T%C3%A2m&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Giải Đáp Nghi Vấn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=Gi%E1%BA%A3i+%C4%90%C3%A1p+Nghi+V%E1%BA%A5n+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Ph%C3%BA+%28T%E1%BB%B1+Tho%29&t=artist Kênh Mp3.Zing.Vn: Thi Văn: http:mp3.zing.vntim-kiembai-hat.html?q=H%E1%BB%99i+T%C3%ADn+N%E1%BB%AF+Thi%E1%BB%87n+Nam+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o+H%C3%B2a+H%E1%BA%A3o&t=artistĐịa Chỉ Liên Hệ: Trang FaceBook1: www.facebook.comhoiphatgiaohoahao Trang FaceBook2: www.facebook.comguomtrihue Trang YouTube1: http:www.youtube.comusermeohoangac01 Trang YouTube2: http:www.youtube.comuserbuusonkyhuong Trang YouTube3: http:www.youtube.comuserGuomTriHue Mail: [email protected] Admin086: [email protected]
1,601 views | Sep 17, 2012
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2016 - VideosViet.Com