Phim | Bao Bat Thu Than Chu Part 1 niem 108 bien 2009 .avi |

Phim (0.09 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Bao Bat Thu Than Chu Part 1 niem 108 bien 2009 .avi

From Youtube.com - Posted: Dec 17, 2008 - 5,622 views
Phim | Bao Bat Thu Than Chu Part 1 niem 108 bien 2009 .avi | Bao Bat Thu Than Chu Part 1 niem 108 bien 2009 .avi
Bao Bat Thu Than Chu Part 1 niem 108 bien 2009 .avi
Bao Bat Thu Than Chu Part 1 niem 108 bien 2009 .avi
Gom Part 1 va 2. Moi lan niem 108 bien -Chua tri duoc het nhung can benh ve bung. NAM MO A DI DA PHAT .
Source: https://www.youtube.com/watch?v=ksTj5EuEJ78
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim | Bao Bat Thu Than Chu Part 2 niem 108 bien 2009 .avi | Bao Bat Thu Than Chu Part 2 niem 108 bien 2009 .avi

Bao Bat Thu Than Chu Part 2 niem 108 bien 2009 .avi

Gom Part 1 & 2. Moi lan niem 108 bien - Co the chua tri het nhung chung benh trong bung .
4,496 views | Dec 17, 2008
phim
phim | Tinh Nhap Gioi Chon Ngon niem 108 bien 2009 .avi | Tinh Nhap Gioi Chon Ngon niem 108 bien 2009 .avi

Tinh Nhap Gioi Chon Ngon niem 108 bien 2009 .avi

Niem 108 bien - Khi gap nguy hiem
4,496 views | Dec 17, 2008
phim
phim | Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi bảo kiêp ấn đà ra ni.flv | Kinh Nhut Thiet Nhu Lai Tam Bi Mat Toan Than Xa Loi bao kiep an da ra ni.flv

Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi bảo kiêp ấn đà ra ...

Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà-Ra-Ni (Sự Tích Bảo Kiếp Ấn Đà-La-Ni - The Story of The Casket Seal Dharani) Diệu Âm Cư Sĩ Thuận Trần-USA (phiên tập)( Trích nội dung thần chú Bảo Kiếp Ấn Đà Na Ni ) Na Mô Tát Đát Lị Dã, Địa Vĩ Ca Nẩm Tát Bà Đát Tha Nghiệt Đa Nẩm. Úm Bộ Vĩ Bà Phạ Na Phạ Lị, Phạ Dã Lê Phạ Dã Trai, Tô Rô Tô Rô, Đà Ra Đà Ra, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa, Đà Đổ Đà Lê Bát Na Mẫu Bà Phạ Đế Nhạ Dã Phạ Lê, Mẫu Đát Lê Tát Ma Ra Đát Tha Nghiệt Đa. Đạt Ma Chước Ca Ra Bát La Mật Lật Đa. Na Phạ Nhật La Mạo Địa Mẩn Noa, Lăng Ca Ra Lăng Hật Rị Đế, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa, Địa Sắc Xỉ Đế. Mạo Đà Giã Mạo Đà Giã, Mậu Địa Mậu Địa. Một Đình Giã Một Đình Giã. Sám Mạo Đà Nể, Sám Mạo Đà Giã. Giã Lã Giã Lã, Giã Nại Đô Tát Phạ, Phạ Ra Noả Nể, Tát Phạ Bá Ba Vĩ Nghiệt Đế. Hộ Rô Hộ Rô Tát Phạ Thú Ca Nhị Nghiệt Đế, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa. Hất Rị Ra, Tam Bà Ra, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa. Ngu Hế Giã Đà Ra Ni Mẫu Niết Lê, Ra Một Duệ, Tô Một Đệ, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa. Hật Phạ Hạ, Tô Bát La Để, Sắc Xỉ Sa Đa Tát Đổ, Bế Đát Tha Nghiệt Đa. Địa Sắc Xỉ Đế, Hộ Rô Hộ Rô, Hồng Hồng Ta Phạ Hạ. Úm Tát Phạ, Đát Tha Nghiệt Đa, Ổ Sắc Xỉ Sa Đà Đổ Mẫu Nải Ra, Ni Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đơn, Ta Đà Đổ Vĩ Bộ, Sử Đa Địa Sắc Xỉ Đế, Hồng Hồng Soá Ha.A Di Đà Phật! http:datphongkhachsangiare.com
4,496 views | Jan 22, 2011
phim
phim | Mình là gì 5 8 | Minh la gi 5 8

Mình là gì 5 8

http:www.thuvienphathoc.blogspot.com
4,496 views | Dec 28, 2008
phim

phim | Tung tri Chu Dai Bi | Tung tri Chu Dai Bi

Tung tri Chu Dai Bi

Kinh: Chu Dai Bi 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tả 10.Nam mô tất kiệt lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa na ma bà tát đa 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô đồ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà la đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê lỵ 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế lỵ dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Bà dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất ddà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà dũ nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha.
4,496 views | Jul 08, 2008
phim
phim | Xuất Gia Để Làm Gì Thầy Thích Phước Tiến | Xuat Gia De Lam Gi Thay Thich Phuoc Tien

Xuất Gia Để Làm Gì Thầy Thích Phước Tiến

Đại Đức Thích Phước Tiến - Xuất Gia Để Làm Gì Xuất gia để làm gì, ý nghĩa của việc xuất gia được hướng dẫn và chia sẻ bởi Đại Đức Thích Phước Tiến. Tu tập để có một cuộc sống an lạc và giúp chúng ta giải quyết được những phiền toái trong bộn bề của cuộc sống. Việc xuất gia là chỉ dành cho người quyết lòng ra đi, từ bỏ tình cảm gia đình, những lòng thương yêu, thân bằng quyến thuộc. Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến. Nam Mô A Di Đà Phật ------------- --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https:www.youtube.comcphatphapungdungppud?sub_confirmation=1 ► Website: http:phatphapungdung.com http:tuvientuongvan.com.vn ► Facebook: https:www.facebook.comthichphuoctienfanpage ► Google+: http:google.com+thichphuoctienppud ► Twitter: https:twitter.comThichPhuocTien ► Blog Phật Giáo: http:blogphatgiao.com
4,496 views | Jul 03, 2014
phim
phim | Dược sư tâm chú Chữa bệnh | Duoc su tam chu Chua benh

Dược sư tâm chú Chữa bệnh

4,496 views | Nov 19, 2009
phim
phim | Phật Tử Trẻ Suy Thận Niệm Phật Vãng Sanh | Phat Tu Tre Suy Than Niem Phat Vang Sanh

Phật Tử Trẻ Suy Thận Niệm Phật Vãng Sanh

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thước phim vãng sanh của Phật tử Trần Nguyên Hạnh pháp danh Tuệ Minh tại TP Đà Nẵng. Đây là một cuộc vãng sanh vô cùng đặc biệt có những tình tiết gây cấn chưa từng thấy để giúp cho người tu Tịnh Độ có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu vào những giây phút cận tử nghiệp; giúp cho những người mang bệnh hiểm nghèo không còn lối thoát, giờ phút lâm chung hoàn toàn tỉnh táo không sợ sệt, không đau đớn, không hoảng hốt mà an tâm niệm Phật đến hơi thở cuối cùng với mong muốn được Phật A Di Đà cùng thánh chúng đến tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Sau 20 ngày liên tục hộ niệm, mặc dầu Phật tử là người mới bắt đầu tu nhưng oai lực của 4 chữ "A Di Đà Phật" bất khả tư nghị đã làm cho Phật tử có những chuyển biến rõ ràng, niềm tin vững chắc, buông bỏ vạn duyên quyết định niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Cơn bệnh hiểm nghèo của Phật tử được đẩy lùi nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của liên hữu, của gia đình, và của mọi người. Chúng tôi mong rằng những ai xem được những thước phim này sẽ thấy rằng pháp môn Tịnh Độ niệm Phật - thành Phật là 1 pháp môn vô cùng thù thắng. Dễ tu, dễ chứng, dễ hành, dễ thành và phù hợp với mọi căn cơ chúng sanh ở thời mạt pháp. Chỉ cần có đủ Tín, Nguyện, Hạnh và buông xả vạn duyên thì chắc chắn sẽ được đức Di Đà phóng quang tiếp dẫn sau khi xả bỏ báo thân này.Những điều cần biết thêm về Phật tử:1. Bị bệnh suy thận (chạy thận nhân tạo) đã 7 năm. 2. Người mẹ đã hy sinh cho con mình một quả thận, sau 3 năm quả thận lại suy yếu. 3. Phật tử có ý định quyên sinh vì quá tuyệt vọng. 4. Khi chưa được hộ niệm Phật tử rất sợ chết, nhưng sau khi hộ niệm Phật tử sẵn sàng chết vì biết rằng mình không phải chết mà sẽ được về với Phật A Di Đà. 5. Sau 20 ngày không uống thuốc, không đi tiểu mà không đau đớn, không bị phù.
3,242 views | Jul 28, 2011
phim

phim | NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 108 BIẾN 南無阿彌陀佛 | NAM MO A DI DA PHAT 108 BIEN 南無阿彌陀佛

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 108 BIẾN 南無阿彌陀佛

MY CHANNEL : http:youtube.comtangtrungthang NIỆM DANH HIỆU -- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 108 BIẾN -- ĐĐ.THÍCH TRÍ THOÁT. 南無阿彌陀佛
3,242 views | Oct 22, 2011
phim
phim | Chú Đại Bi Tụng 21 Biến, 60 Phút.wmv | Chu Dai Bi Tung 21 Bien, 60 Phut.wmv

Chú Đại Bi Tụng 21 Biến, 60 Phút.wmv

Download: http:www.mediafire.com?ypq6f1ee40av4CHÚ ĐẠI BI Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10. Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a rị da 11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà 12. Nam mô na ra cẩn trì 13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế 14. Tát bà a tha đậu du bằng 15. A thệ dựng 16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa (*) na ma bà dà 17. Ma phạt đạt đậu 18. Đát điệt tha 19. Án! A bà lô hê 20. Lô ca đế 21. Ca ra đế 22. Di hê rị 23. Ma ha bồ đề tát đỏa 24. Tát bà tát bà 25. Ma ra ma ra 26. Ma hê ma hê, rị đà dựng 27. Cu lô cu lô yết mông 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế 29. Ma ha phạt xà da đế 30. Đà ra đà ra 31. Địa rị ni 32. Thất phật ra da 33. Giá ra giá ra 34. Mạ mạ phạt ma ra 35. Mục đế lệ 36. Y hê di hê 37. Thất na thất na 38. A ra sâm phật ra xá lợi 39. Phạt sa phạt sâm 40. Phật ra xá da 41. Hô lô hô lô ma ra 42. Hô lô hô lô hê rị 43. Ta ra ta ra 44. Tất rị tất rị 45. Tô rô tô rô 46. Bồ đề dạ bồ đề dạ 47. Bồ đà dạ bồ đà dạ 48. Di đế rị dạ 49. Na ra cẩn trì 50. Địa rị sắt ni na 51. Ba dạ ma na 52. Ta bà ha 53. Tất đà dạ 54. Ta bà ha 55. Ma ha tất đà dạ 56. Ta bà ha 57. Tất đà du nghệ 58. Thất bàn ra dạ 59. Ta bà ha 60. Na ra cẩn trì 61. Ta bà ha 62. Ma ra na ra 63. Ta bà ha 64. Tất ra tăng a mục khê da 65. Ta bà ha 66. Ta bà ma ha a tất đà dạ 67. Ta bà ha 68. Giả kiết ra a tất đà dạ 69. Ta bà ha 70. Ba đà ma yết tất đà dạ 71. Ta bà ha 72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73. Ta bà ha 74. Ma bà rị thắng yết ra dạ 75. Ta bà ha 76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77. Nam mô a rị da 78. Bà lô kiết đế 79. Thước bàn ra dạ 80. Ta bà ha 81. Án! Tất điện đô 82. Mạn đa ra 83. Bạt đà dạ 84. Ta bà ha (*) Các bản hiện đang lưu hành, được trì tụng rộng rãi ở Việt Nam thiếu năm chữ này.
3,242 views | Dec 22, 2011
phim
phim | Kinh Dia Tang qua cai thay cua nha thien 1 9 | Kinh Dia Tang qua cai thay cua nha thien 1 9

Kinh Dia Tang qua cai thay cua nha thien 1 9

http:thuvienphathoc.blogspot.com
3,242 views | Dec 22, 2008
phim
phim | Vô Thường Thích Giác Thiện | Vo Thuong Thich Giac Thien

Vô Thường Thích Giác Thiện

Vô Thường. Tác giả: Thích Giác ThiệnDiễn đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành
3,242 views | Nov 01, 2011
phim

phim | Kim Cang Tat Doa Luc Tu Minh Chu Nhac kinh niem 108 bien. | Kim Cang Tat Doa Luc Tu Minh Chu Nhac kinh niem 108 bien.

Kim Cang Tat Doa Luc Tu Minh Chu Nhac kinh niem 108 bien.

Kim Cang Tat Doa - Luc Tu Minh Chu - Nhac kinh niem 108 bien. Kim Cang Tat Doa toi u can thiet cho bat cu nguoi nao tu tap Mat Tong, neu muon thanh tuu tren duong cau Dao, khong bi chuong ngai ngan can hanh gia. Mat nao cung phai tri tung tren tram ngan bien la can ban ! Moi ngay tung 21 hay 108 bien se ngan ngua duoc tat ca ca Nghiep bat thien tu nhieu kiep va doi nay bao minh. Viec tri tung chan ngon Vajrasattva (OM VAJRASATTVA HUM) hai muoi mot lan hay mot tram le tam lan mot ngay la mot suc manh tinh hoa khong the nghi ban. Chan ngon nay khong nhung co suc manh ngan can bat cu nghiep bat thien nao da tao trong ngay phat trien ma con tinh hoa hoan toan tat ca nhung tieu cuc cua ban da tao trong ngay hom nay, trong doi nay, va ngay ca trong nhung kiep dau thai tu vo thuy cua ta. Download link: Kim Cang Tat Doa - Luc Tu Minh Chu - Nhac kinh niem 108 bien - AVI - 59.56MB(www.mediafire.comdownload.php?xwtzmrmwyiz) VuLan 2009 NAM MO A DI DA PHAT !
3,242 views | Sep 16, 2009
phim
phim | NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI 大悲咒 7 BIẾN PHẦN 6 | NGHI THUC TUNG CHU DAI BI 大悲咒 7 BIEN PHAN 6

NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI 大悲咒 7 BIẾN PHẦN 6

Welcome to My Channel! Kênh Phật Giáo 2 của TANG TRUNG THANG https:www.youtube.comchannelUCNE3UFyedJ_3_ZEiuZkioYw Video Kinh Tụng được ưa thích : Chú Đại Bi ( có chữ ) 21 Biến – ĐĐ.Thích Trí Thoát tụng http:www.youtube.comwatch?v=tAM8npjIo9E Chú Đại Bi ( có chữ - Hình ảnh động ) 7 Biến – ĐĐ.Thích Trí Thoát tụng https:www.youtube.comwatch?v=JhU_wK9Gc9M Kinh sám Hối Hồng danh ( Có chữ ) – ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng https:www.youtube.comwatch?v=vYUam_OYsSA&hd=1 --------------------------------------------------------------- CHÚ ĐẠI BI ( 大悲咒 ) - Đây là nghi thức đọc tụng có phụ đề dành cho những người tại gia , theo giọng đọc của Thầy Thích Trí Thoát . Các Bạn có thể tuỳ nghi đọc tụng 7 , 21 , hoặc 108 Biến ...
3,242 views | Nov 07, 2011
phim
phim | Thần Chú Đại Bi Tuyên Hóa HT | Than Chu Dai Bi Tuyen Hoa HT

Thần Chú Đại Bi Tuyên Hóa HT

Thần Chú Đại Bi do Tuyên Hóa HT. Muốn xem Chú Đại Bi Giảng Giải (rất hay) do Tuyên Hóa HT, đánh vào mục tìm kiếm (YouTube Search): Chú Đại Bi Giảng Giải - Tuyên Hóa HT OR Chu Dai Bi Giang Giai - Tuyen Hoa HT Chú Đại Bi Giảng Giải do Tuyên Hóa HT (Vạn Phật Thánh Thành) chủ giảng Download "Chu Dai Bi Giang Giai" go to: megaupload(dot)com?f=33PXLBFX Remeber replace (dot) = .
3,242 views | Mar 05, 2009
phim
phim | Than Chu Dai Bi Vo Ta Han trangsuoitu thuc hien | Than Chu Dai Bi Vo Ta Han trangsuoitu thuc hien

Than Chu Dai Bi Vo Ta Han trangsuoitu thuc hien

Than Chu Dai Bi - Vo Ta Han -12 kieu mp4 trinh bai khac nhau - trangsuoitu thuc hien.
3,242 views | Sep 27, 2011
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2016 - VideosViet.Com