Phim | Bài 05. Cực trị của hàm số tiếp theo Thầy Nguyễn Thượ

Phim (0.75 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Bài 05. Cực trị của hàm số tiếp theo Thầy Nguyễn Thượng Võ

From Youtube.com - Posted: Nov 09, 2012 - 32,320 views
Phim | Bài 05. Cực trị của hàm số tiếp theo Thầy Nguyễn Thượng Võ | Bai 05. Cuc tri cua ham so tiep theo Thay Nguyen Thuong Vo
Bài 05. Cực trị của hàm số tiếp theo Thầy Nguyễn Thượng Võ
Bai 05. Cuc tri cua ham so tiep theo Thay Nguyen Thuong Vo
Thời lượng: 52 phút 18 giây 
Xem Phim
CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 05. Cực trị của hàm số (tiếp theo)Giáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà NộiThành tích:» Nguyên giáo viên chuyên Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam» Giảng dạy môn Toán trên VTV2» Tác giả của nhiều đầu sách tham khảo cho học sinh phổ thông trung họcSách đã xuất bản:» 200 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Giáo Dục)» 300 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Trẻ TP.HCM)» Phương trình Lượng giác (NXB Giáo Dục)» Giải tích lớp 12 (NXB Giáo Dục)
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim |  |

1,423 views | Dec 31, 1969
phim
phim | Bài 06. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số Thầy Nguyễn Thượng Võ | Bai 06. Gia tri lon nhat va nho nhat cua ham so Thay Nguyen Thuong Vo

Bài 06. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số Thầy Nguyễn Thượng Võ

CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 06. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sốGiáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà NộiThành tích:» Nguyên giáo viên chuyên Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam» Giảng dạy môn Toán trên VTV2» Tác giả của nhiều đầu sách tham khảo cho học sinh phổ thông trung họcSách đã xuất bản:» 200 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Giáo Dục)» 300 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Trẻ TP.HCM)» Phương trình Lượng giác (NXB Giáo Dục)» Giải tích lớp 12 (NXB Giáo Dục)
1,423 views | Nov 09, 2012
phim
phim | Bài 04. Cực trị của hàm số Thầy Nguyễn Thượng Võ | Bai 04. Cuc tri cua ham so Thay Nguyen Thuong Vo

Bài 04. Cực trị của hàm số Thầy Nguyễn Thượng Võ

CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 04: Cực trị của hàm sốGiáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà NộiThành tích:» Nguyên giáo viên chuyên Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam» Giảng dạy môn Toán trên VTV2» Tác giả của nhiều đầu sách tham khảo cho học sinh phổ thông trung họcSách đã xuất bản:» 200 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Giáo Dục)» 300 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Trẻ TP.HCM)» Phương trình Lượng giác (NXB Giáo Dục)» Giải tích lớp 12 (NXB Giáo Dục)
1,423 views | Nov 08, 2012
phim
phim | Bài 09. Sự tương giao của đồ thị hàm số Thầy Nguyễn Thượng Võ | Bai 09. Su tuong giao cua do thi ham so Thay Nguyen Thuong Vo

Bài 09. Sự tương giao của đồ thị hàm số Thầy Nguyễn Thượng Võ

CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 09. Sự tương giao của đồ thị hàm sốGiáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà NộiThành tích:» Nguyên giáo viên chuyên Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam» Giảng dạy môn Toán trên VTV2» Tác giả của nhiều đầu sách tham khảo cho học sinh phổ thông trung họcSách đã xuất bản:» 200 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Giáo Dục)» 300 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Trẻ TP.HCM)» Phương trình Lượng giác (NXB Giáo Dục)» Giải tích lớp 12 (NXB Giáo Dục)
1,423 views | Nov 09, 2012
phim

phim | Bài 07. Tiệm cận và toán khảo sát hàm số Thầy Nguyễn Thượng Võ | Bai 07. Tiem can va toan khao sat ham so Thay Nguyen Thuong Vo

Bài 07. Tiệm cận và toán khảo sát hàm số Thầy Nguyễn Thượng Võ

CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 07. Tiệm cận và toán khảo sát hàm sốGiáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà NộiThành tích:» Nguyên giáo viên chuyên Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam» Giảng dạy môn Toán trên VTV2» Tác giả của nhiều đầu sách tham khảo cho học sinh phổ thông trung họcSách đã xuất bản:» 200 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Giáo Dục)» 300 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Trẻ TP.HCM)» Phương trình Lượng giác (NXB Giáo Dục)» Giải tích lớp 12 (NXB Giáo Dục)
1,423 views | Nov 09, 2012
phim
phim | Bài 10. Sự tương giao của đồ thị hàm số tt Thầy Nguyễn Thượng Võ | Bai 10. Su tuong giao cua do thi ham so tt Thay Nguyen Thuong Vo

Bài 10. Sự tương giao của đồ thị hàm số tt Thầy Nguyễn Thượng Võ

CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 10. Sự tương giao của đồ thị hàm số (tiếp theo)Giáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà NộiThành tích:» Nguyên giáo viên chuyên Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam» Giảng dạy môn Toán trên VTV2» Tác giả của nhiều đầu sách tham khảo cho học sinh phổ thông trung họcSách đã xuất bản:» 200 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Giáo Dục)» 300 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Trẻ TP.HCM)» Phương trình Lượng giác (NXB Giáo Dục)» Giải tích lớp 12 (NXB Giáo Dục)
1,423 views | Nov 09, 2012
phim
phim | Bài 08. Một số phép biến đổi đồ thị Thầy Nguyễn Thượng Võ | Bai 08. Mot so phep bien doi do thi Thay Nguyen Thuong Vo

Bài 08. Một số phép biến đổi đồ thị Thầy Nguyễn Thượng Võ

CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 08. Một số phép biến đổi đồ thịGiáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà NộiThành tích:» Nguyên giáo viên chuyên Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam» Giảng dạy môn Toán trên VTV2» Tác giả của nhiều đầu sách tham khảo cho học sinh phổ thông trung họcSách đã xuất bản:» 200 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Giáo Dục)» 300 bài toán về hệ thức lượng trong tam giác (NXB Trẻ TP.HCM)» Phương trình Lượng giác (NXB Giáo Dục)» Giải tích lớp 12 (NXB Giáo Dục)
1,423 views | Nov 09, 2012
phim
phim | Cực trị của hàm số phần 1 | Cuc tri cua ham so phan 1

Cực trị của hàm số phần 1

www.nguoithay.org Phù Thủy dạy học
1,423 views | May 11, 2011
phim

phim | Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu thỏa điều kiện | Tim m de ham so co cuc dai, cuc tieu thoa dieu kien

Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu thỏa điều kiện

Hướng dẫn giải bài toán tìm tham sốm để hàm số có cực đại, cực tiểu trái dấu hay thỏa điều kiện cho trước
1,423 views | Sep 05, 2013
phim
phim | Hàm số Bài 1 18 Thầy Nguyễn Thượng Võ | Ham so Bai 1 18 Thay Nguyen Thuong Vo

Hàm số Bài 1 18 Thầy Nguyễn Thượng Võ

Chuyên đề hàm số của thầy Nguyễn Thượng Võ gồm 18 bài. Download bài tập chuyên đề: http:www.mediafire.comdownloadthxoy0o82t681zsPhan-1-Ham-so-va-do-thi.zipFacebook page: https:www.facebook.comkenh.hoc.online
1,423 views | Feb 16, 2012
phim
phim | Bai 4 Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng a;b | Bai 4 Tim m de ham so dong bien tren khoang a;b

Bai 4 Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng a;b

Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (a;b) ,su dong bien, nghich bien cua ham so,khao sat ham so,toan 12, video học toán miễn phí, bài giảng toán học miễn phí http:thaygiaongheo.com
1,423 views | Aug 26, 2013
phim
phim | Quy tắc tìm cực trị của hàm số | Quy tac tim cuc tri cua ham so

Quy tắc tìm cực trị của hàm số

Trong tiết này thầy hướng dẫn các em 2 quy tắc để tìm các điểm cực đại và cực tiểu của hàm số
1,423 views | May 12, 2015
phim

phim | Tìm m để hàm số đạt cực trị P 1 5 | Tim m de ham so dat cuc tri P 1 5

Tìm m để hàm số đạt cực trị P 1 5

Tìm m để hàm số đạt cực trị,Video học toán miễn phí,Tài liệu học toán miễn phí,http:thaygiaongheo.com,
1,423 views | Feb 02, 2015
phim
phim | Những kiến thức chung của hóa học VTV2 P1 | Nhung kien thuc chung cua hoa hoc VTV2 P1

Những kiến thức chung của hóa học VTV2 P1

Những kiến thức chung của hóa học-VTV2 GS Đào Hữu Vinh
1,423 views | Apr 04, 2011
phim
phim | Cực Trị Hàm Số Phần 1 9 | Cuc Tri Ham So Phàn 1 9

Cực Trị Hàm Số Phần 1 9

1,423 views | Jun 10, 2013
phim

Recently searches related to: Phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com