Phim | Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận | Phat Thuyet Kinh Pha

Phim (0.08 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận

From Youtube.com - Posted: Feb 27, 2013 - 510 views
Phim | Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận | Phat Thuyet Kinh Phap Diet Tan
Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận
Phat Thuyet Kinh Phap Diet Tan
Thời lượng: 07 phút 21 giây 
Xem Phim
Download: www.phimphatgiao.com
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Tịnh Độ Vấn Đáp Pháp Sư Tịnh Không

www.phatam.com , trang Phật Giáo mới (2011), rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang này còn có những Video và Audio Phật Giáo khác như: Sách Nói, Phim Phật Giáo, Kinh Chú... Tất cả những tài liệu Phật Giáo trong trang này được cho phép tải về miễn phí dưới dạng Video và Audio (MP3, CD), rất tiện cho việc nghe, xem và phổ biến Phật Giáo. Nam Mô A Di Đà Phật
68,896 views | Jan 04, 2013
phim

Địa Ngục Ký Sự Tập 4 5

Ký Sự trải nghiệm xuống Địa Ngục Phim này dựa theo những lời ghi chép về Khai Thị của Phật trong Kinh Đại Tạng, Kinh Khởi Thế Nhân, Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ.Biên dịch: Lý Hương Biên tập: Liễu Tâm Diễn đọc: Trung Tâm Diệu Pháp Âm Download: http:www.dieuphapam.nettai-ve?i=3667
1,349 views | May 25, 2014
phim

Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp

Download: www.phimphatgiao.com
3,342 views | Feb 27, 2013
phim

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

Download: www.phimphatgiao.com
5,920 views | Feb 27, 2013
phim

Kinh Nghiệp Báo HQ

Kinh Nghiệp Báo - Trích từ "Đại Tạng Kinh"
56,448 views | Jan 29, 2013
phim

Phật nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt HQ

Phật nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Dịch giả: Thích Tuệ Thông
71,551 views | Jan 29, 2013
phim

Sám Hối 2 2 Thích Phước Tiến.wmv

Trích đoạn từ "Làm Mới Tự Thân" do ĐĐ Thích Phước Tiến chủ giảng: http:www.youtube.comwatch?v=EoZXrr7Z6iA
17,082 views | Apr 01, 2011
phim

PHẬT THUYẾT KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI BI TÂM ÐÀ LA NI

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ÐẠI VIÊN MÃN ĐẠI BI TÂM ÐÀ LA NI (Tranh minh họa rất đẹp) "Ai thành chánh giác trong ngày nay? Khắp phóng ánh sáng như thế này. Mười phương sát độ thành sắc vàng, Cả cõi đại thiên cũng như vậy. Ai được tự tại trong ngày nay? Phổ diễn thần lực ít có này. Không ngằn cõi Phật đều rung động, Cung điện long thần cũng long lay. Sức thần thông này ai làm ra, Là ánh quang minh đấng Phật Đà. Là của Bồ tát, đại Thanh văn, Hay trời Đế Thích, cùng Phạm ma? Nay trong chúng hội đều sanh nghi, Chẳng biết đây là nhân duyên gì? Muốn cầu hiểu rõ, tâm thành kính, Hướng trông về ngôi đại từ bi." NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT _()_
31,049 views | Nov 20, 2012
phim

Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà Da Ni

Download: www.phimphatgiao.com
2,031 views | Feb 27, 2013
phim

Phật nói Kinh Thiện Ác Nhân Quả

Phật nói Kinh Thiện Ác Nhân Quả Dịch giả: Thích Trung QuánLink tải MP3: https:docs.google.comfiled0B_e6gnI3kxW0VXlFaHQ3ZlM1OUE
666,938 views | Jan 28, 2013
phim

Phật Nói Kinh Pháp Diệt Tận

Phật Nói Kinh Pháp Diệt Tận
18,700 views | May 08, 2012
phim

Thị Phi Nhân Ngã

Trích từ "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" tập 34 & 35 do PS Tịnh Không chủ giảng
3,870 views | Dec 14, 2013
phim

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ The Sūtra of Amitāyus Buddha 1 2

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Buddha Pronounces the Sūtra of Amitāyus Buddha 1-2 - http:phimphatgiao.com
10,040 views | Sep 07, 2011
phim

Phật thuyết Kinh Diệt Tội Trường Thọ

Xem Những Phim Hoạt Hình khác ( Click đây ) : http:www.youtube.complaylist?list=PL091E78BA3AA89A65 Phật thuyết Kinh Diệt Tội Trường Thọ
95,821 views | Feb 03, 2012
phim