Phim Than Thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn

Phim Than Thoai (0.16 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 3a

From Youtube.com - Posted: Jun 08, 2008 - 61,384 views
Phim Than Thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 3a | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 3a
Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 3a
Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 3a
Thời lượng: 9 phút 41 giây 
Xem Phim
Đây là phần đầu của tập 3 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the first part of episode 3 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television.
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 5a | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 5a

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 5a

Đây là phần đầu của tập 5 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the first part of episode 5 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television.
2,690 views | Jun 14, 2008
phim than thoai
phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 4a | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 4a

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 4a

Đây là phần đầu của tập 4 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the first part of episode 4 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television.
2,690 views | Jun 08, 2008
phim than thoai
phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 3b | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 3b

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 3b

Đây là phần thứ hai của tập 3 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the second part of episode 3 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television.
2,690 views | Jun 08, 2008
phim than thoai

phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 7a | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 7a

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 7a

Đây là phần đầu tiên của tập 7 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the first part of episode 7 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television
2,690 views | Jun 14, 2008
phim than thoai
phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 4b | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 4b

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 4b

Đây là phần thứ hai của tập 4 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the second part of episode 4 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television.
2,690 views | Jun 08, 2008
phim than thoai
phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 2b | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 2b

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 2b

Đây là phần thứ hai của tập 2 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the second part of episode 2 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television.
2,690 views | Jun 08, 2008
phim than thoai
phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 11b | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 11b

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 11b

Đây là phần thứ hai của tập 11 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the second part of episode 11 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television.
2,690 views | Jun 17, 2008
phim than thoai

phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 8a | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 8a

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 8a

Đây là phần đầu tiên của tập 8 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the first part of episode 8 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television
2,690 views | Jun 16, 2008
phim than thoai
phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 2a | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 2a

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 2a

Đây là phần đầu của tập 2 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the first part of episode 2 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television.
2,690 views | Jun 08, 2008
phim than thoai
phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 8b | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 8b

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 8b

Đây là phần thứ hai của tập 8 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the second part of episode 8 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television
4,379 views | Jun 16, 2008
phim than thoai
phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 8c | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 8c

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 8c

Đây là phần thứ ba của tập 8 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the third part of episode 8 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television
4,379 views | Jun 16, 2008
phim than thoai

phim than thoai | Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 9b | Huyen thoai ve tuong tinh bao Pham Xuan An Tap 9b

Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn Tập 9b

Đây là phần thứ hai của tập 9 trong bộ 12 tập phim tài liệu "Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn". Phim do đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh. This is the second part of episode 9 of the documentary film "Legend of the intelligence general Pham Xuan An". This document movie is made and copyrighted by Ho Chi Minh City Television.
4,379 views | Jun 16, 2008
phim than thoai
phim than thoai | 04 ho chi minh vu thu hien 2 bbc Viet Nam | 04 ho chi minh vu thu hien 2 bbc Viet Nam

04 ho chi minh vu thu hien 2 bbc Viet Nam

http:www.rfa.orgvietnamesein_depth20070518BuiTinTalkAboutHoChiMinh_TMi Điều này đã đựơc chứng minh đầy đủ như ông ta đã cưới bà Tăng Tuýêt Minh ở Quảng Châu, Trung Quốc, có rõ cả ngày giờ, giấy hôn thú, ảnh và thư từ cơ mà. Rồi sau này, khi ông về Hà Nội rồi, người ta cũng biết là chính ông Trần Quốc Hoàng đã bố trí cho ông Hồ một cô tên là Nông Thị Xuân, hàng tuần lễ vào gặp ông, và ông Hồ đã có con là anh Nguyễn Tất Trung năm nay đã hơn 50 tuổi. Tất cả những chuyện đó, tôi nghĩ là chúng ta cần phải biết, tuy là chuyện riêng nhưng cũng phải biết để đánh giá. http:www.bbc.co.ukvietnamesevietnamstory200705070519_vu_thu_hien.shtml Ông Vũ Thư Hiên cũng nói chỉ ít lâu sau, chính ông Hồ đã ký án tử hình Đại tá Trần Dụ Châu ''người lúc đó chăm lo cho việc bộ đội ở khắp chiến khu đều có quần áo chính quy mặc.'' ..... Change and Genius. If we admit that human life can ruled by reason, the possibility of life is destroyed. If we assume as the historians do that great men lead humanity to the attainment of certain ends--the greatness of Russia or of France, the balance of power in Europe, the diffusion of the ideas of the Revolution, general progress, or anything else--then it is impossible to explain the facts of history without introducing the conceptions of chance and genius. Cho rằng đời sống của nhân lọai có thể chỉ huy đuợc bằng lí trí là phủ nhận khả năng tồn tại của sự sống. Nếu chúng thừa nhận như các sử gia rằng các vĩ nhân đã dẫn dắt nhân lọai tới những mục đích nhất định -- hoặc là sự cuờng thịnh của Nga hay của Pháp, hoặc là thế quân bình của Châu Âu, hoặc là sự truyền bá những tư tuởng cách mạng, họăc là sự tiến bộ của nhân lọai -- thì chúng ta sẽ không thể giảng đuợc những biến cố của lịch sử mà không dùng đến ý niệm NGẪU NHIỀN và THIÊN TÀI. http:www.lich-mc.comvietnamchance_genius.htm ******************* Một trong 4 phương pháp của chủ trương đấu tranh Bât Bạo đông là làm (1) cho kẻ địch , bọn VC, thấy rỏ tội ác của chúng, thấy cái tại hại do chúng làm ra cho moi nguơi, cái tại hại cho thân nhân của chúng và cái hại cho chính bản thân của chúng, từ việc cá nhân đến việc quốc gia, Các phương pháp kê' tiếp là (2) phân tích cái nguyên nhân khiến chúng gây ra tội ác, sống gian dối, làm tan nát cả một truyền thống dân tộc, làm quốc gia nghèo dói (3) Vạch ra cho chúng thấy cái hạnh phúc của bản thân cũng như sư thịnh vượng thật sư của quốc gia nếu chúng từ bỏ làm điều ác để trở về đường ngay lẽ phải. Cuối cùng, (4) chỉ cho chúng cách thức từ bỏ, chống trả những cám giỗ của thói hư tật xấu từ nhỏ nhặt như dối trá, dâm lọan, thủ dâm, hiếp đáp kẻ yếu, trộm cắp, giận dữ, đam mê đến các tội ác tày trời như giết người, lọan luân .. Chủ trương đấu tranh bất bạo động có một mục tiêu chính là làm cho kẻ địch tự xấu hổ thư'c tỉnh và tư buông súng ...*** .. Đó là Tứ Diêu Đế của đạo Phât ****************** Tập hợp đuợc một cách chính đáng, rồi đi đến liên minh các tập hợp mà quân địch không có cớ để đàn áp, tiêu diệt ... Đó là điều các nhà đấu tranh bất bạo động đang làm .... khi số luợng tập hợp đã đạt đến hàng chục triệu nguời thì vấn đề chuyển từ bất bạo động sang bạo động sẽ không cần phải bàn đến, VC sẽ tự buông vũ khí http:www.danchimviet.comphpmodules.php?name=News&file=article&sid=4695 Thoạt đầu một phụ nữ nhan sắc mặn mà tên là Nguyễn Thị Phương Mai, được đưa từ Thanh Hóa về Hà Nội để tiến cử lên ông Hồ. Cô này là Ủy viên Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhưng cô đòi rằng phải tổ chức hôn nhân hẳn hòi. Dĩ nhiên, làm sao ông Hồ có thể chấp nhận chuyện ông công khai lấy vợ được, vì như thế thì còn chi là hình ảnh linh thiêng của vị lãnh tụ thần thánh suốt đời chỉ biết sả thân hy sinh phục vụ nhân dân, không phút nào nghĩ tới cá nhân mình! Chính ông lập luận rằng nếu ông không lấy vợ thì có lợi cho uy tín chính trị của ông hơn. " http:www.danchimviet.comphpmodules.php?name=News&new_topic=60 Các bài viết về Hô Chí Minh
4,296 views | Jan 26, 2008
phim than thoai
phim than thoai | Tham Dai tuong Vo Nguyen Giap | Tham Dai tuong Vo Nguyen Giap

Tham Dai tuong Vo Nguyen Giap

Tham Dai tuong Vo Nguyen giap
4,296 views | Jul 25, 2008
phim than thoai

Recently searches related to: Phim Than Thoai

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com