Phim Hoat Hinh | Phẩm Phổ Môn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh | Pham

Phim Hoat Hinh (0.05 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Phẩm Phổ Môn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

From Youtube.com - Posted: Oct 22, 2012 - 1,887 views
Phim Hoat Hinh | Phẩm Phổ Môn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh | Pham Pho Mon Dieu Phap Lien Hoa Kinh
Phẩm Phổ Môn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Pham Pho Mon Dieu Phap Lien Hoa Kinh
Thời lượng: 13 phút 18 giây 
Xem Phim
Ắt hẳn có đấng siêu nhiên nào đó đã tạo ra con số 7 diệu kỳ. Nó đã xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống.Trong phật giáo. Khi sinh ra, Đức Phật bước 7 bước, nở ra 7 đóa sen. Lúc chết, con người ta phải xuống 7 tầng địa ngục và để cúng cho họ, người ta lấy bội số của số 7 = 49 ngàyTrong thiên chúa giáo, Đức Chúa Trời đã mất 7 ngày để sáng tạo nên vũ trụ. Adam lấy xương sườn số 7 bên trái của mình để tạo ra Eva vì nó gần cánh tay và trái tim của người đàn ông nên được che chở và yêu thương.Một tuần lễ có 7 ngày, nghệ thuật có 7 ngành, âm nhạc có 7 nốt, văn minh nhân loại có 7 kỳ quan thế giới mới. Cùng với 7 giai đoạn tiến hóa, con người có 7 cái lỗ trên mặt, gọi là thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng) và 7 trạng thái tình cảm khác nhau, gọi là thất tình (ái, ố, hỉ, nộ, lạc, ai, dục). Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau ngày 7 tháng 7. Những thứ quý báu nhất đối với mọi người là thất bảo (vàng bạc, ngọc, hổ phách, mã não, xà cừ, san hô và lưu ly), vv và vv
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

50 Hiện Tượng Ấm Ma Phần 4 20 HT.Tuyên Hóa Thọ Ấm

Ắt hẳn có đấng siêu nhiên nào đó đã tạo ra con số 7 diệu kỳ. Nó đã xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống.Trong phật giáo. Khi sinh ra, Đức Phật bước 7 bước, nở ra 7 đóa sen. Lúc chết, con người ta phải xuống 7 tầng địa ngục và để cúng cho họ, người ta lấy bội số của số 7 = 49 ngàyTrong thiên chúa giáo, Đức Chúa Trời đã mất 7 ngày để sáng tạo nên vũ trụ. Adam lấy xương sườn số 7 bên trái của mình để tạo ra Eva vì nó gần cánh tay và trái tim của người đàn ông nên được che chở và yêu thương.Một tuần lễ có 7 ngày, nghệ thuật có 7 ngành, âm nhạc có 7 nốt, văn minh nhân loại có 7 kỳ quan thế giới mới. Cùng với 7 giai đoạn tiến hóa, con người có 7 cái lỗ trên mặt, gọi là thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng) và 7 trạng thái tình cảm khác nhau, gọi là thất tình (ái, ố, hỉ, nộ, lạc, ai, dục). Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau ngày 7 tháng 7. Những thứ quý báu nhất đối với mọi người là thất bảo (vàng bạc, ngọc, hổ phách, mã não, xà cừ, san hô và lưu ly), vv và vv
232 views | Oct 23, 2012
phim hoat hinh

50 Hiện Tượng Ấm Ma Phần 3 20 HT.Tuyên Hóa Thân Không Còn Cảm Giác

Ắt hẳn có đấng siêu nhiên nào đó đã tạo ra con số 7 diệu kỳ. Nó đã xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống.Trong phật giáo. Khi sinh ra, Đức Phật bước 7 bước, nở ra 7 đóa sen. Lúc chết, con người ta phải xuống 7 tầng địa ngục và để cúng cho họ, người ta lấy bội số của số 7 = 49 ngàyTrong thiên chúa giáo, Đức Chúa Trời đã mất 7 ngày để sáng tạo nên vũ trụ. Adam lấy xương sườn số 7 bên trái của mình để tạo ra Eva vì nó gần cánh tay và trái tim của người đàn ông nên được che chở và yêu thương.Một tuần lễ có 7 ngày, nghệ thuật có 7 ngành, âm nhạc có 7 nốt, văn minh nhân loại có 7 kỳ quan thế giới mới. Cùng với 7 giai đoạn tiến hóa, con người có 7 cái lỗ trên mặt, gọi là thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng) và 7 trạng thái tình cảm khác nhau, gọi là thất tình (ái, ố, hỉ, nộ, lạc, ai, dục). Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau ngày 7 tháng 7. Những thứ quý báu nhất đối với mọi người là thất bảo (vàng bạc, ngọc, hổ phách, mã não, xà cừ, san hô và lưu ly), vv và vv
319 views | Oct 23, 2012
phim hoat hinh

50 Hiện Tượng Ấm Ma Phần 1 20 HT.Tuyên Hóa Lời Giới Thiệu

Ắt hẳn có đấng siêu nhiên nào đó đã tạo ra con số 7 diệu kỳ. Nó đã xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống.Trong phật giáo. Khi sinh ra, Đức Phật bước 7 bước, nở ra 7 đóa sen. Lúc chết, con người ta phải xuống 7 tầng địa ngục và để cúng cho họ, người ta lấy bội số của số 7 = 49 ngàyTrong thiên chúa giáo, Đức Chúa Trời đã mất 7 ngày để sáng tạo nên vũ trụ. Adam lấy xương sườn số 7 bên trái của mình để tạo ra Eva vì nó gần cánh tay và trái tim của người đàn ông nên được che chở và yêu thương.Một tuần lễ có 7 ngày, nghệ thuật có 7 ngành, âm nhạc có 7 nốt, văn minh nhân loại có 7 kỳ quan thế giới mới. Cùng với 7 giai đoạn tiến hóa, con người có 7 cái lỗ trên mặt, gọi là thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng) và 7 trạng thái tình cảm khác nhau, gọi là thất tình (ái, ố, hỉ, nộ, lạc, ai, dục). Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau ngày 7 tháng 7. Những thứ quý báu nhất đối với mọi người là thất bảo (vàng bạc, ngọc, hổ phách, mã não, xà cừ, san hô và lưu ly), vv và vv
2,406 views | Oct 23, 2012
phim hoat hinh

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Medicine Buddha ...

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức - Medicine Buddha Sutra Download video at http:phimphatgiao.com
7,689 views | Apr 08, 2012
phim hoat hinh

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phổ Môn phẩm Cartoon Buddhist

Quán là xem xét, Thế Âm là âm thanh của cuộc đời cho nên Quán Thế Âm là xem xét âm thanh của thế gian. Nếu hiểu theo nghĩa thông thường của nhân gian thì Quán Thế Âm Bồ Tát tu hạnh từ bi nên ngài có thể lắng nghe tiếng kêu than của chúng sinh mà hiện thân để hóa độ. Nhưng mục đích tu học phẩm Phổ Môn là học cách giữ Diệu Âm ở lại trong cõi đất tâm của mình. Vì cõi đất tâm của chúng sinh chất đầy phiền não mê lầm nên nếu biết giữ Diệu Âm, biết lắng nghe tiếng nói thanh tịnh nhiệm mầu thì cõi đất tâm Ta Bà đó sẽ được trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh và tự tại hơn.Kinh Pháp Hoa là kinh tối thượng thừa nên khi đọc đến phầm này, người tu Phật phải mạnh dạn loại bỏ ngay những tư tưởng nhân gian, những tập quán mê tín của những người bình dân tuy có đức tin nơi đức Phật với một tấm lòng tốt, nhưng đức tin đó chỉ thuần về tình cảm mà không có lý trí nên không phải là Chánh tín. Vì tin một cách mù quáng nên họ cầu nguyện, van xin Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu lời cầu nguyện đó không thành đạt thì họ sẽ mất lòng tin, xa lìa Phật pháp thậm chí còn bỏ đạo vì họ nghĩ rằng Bồ Tát hết linh. Còn nếu đạt được lời cầu nguyện đó thì chẳng qua là nhân duyên quả báo đã đến lúc ứng hiện cho nên phước đức hiễn bày thế thôi. Nhưng vì không thông hiểu Phật pháp nên càng nhắm mắt tin vào thần linh một cách mù quáng. Nên nhớ đạo Phật không phải là tôn giáo nghĩa là đạo Phật không có thần linh mà đức Phật chỉ là đấng đạo sư, là người chỉ đường để giúp chúng sinh tận diệt phiền não khổ đau mà có an lạc Niết bàn. Toàn bộ giáo lý Phật Đà dựa trên thuyết nhân quả và không bao giờ ra ngoài thuyết nhân quả nghĩa là mình gieo nhân bao nhiêu thì chính mình sẽ gặt hái bấy nhiêu kết quả. Vì vậy, nếu chúng sinh hiện đang sống khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc ấm no, con cái nên người, trên thuận dưới hòa là họ đang thọ hưởng "KẾT QUẢ" của phước báo từ nhiều đời nhiều kiếp trước do chính họ tạo tác chớ không phải do Phật trời ban phát và chắc chắn cũng phải do cầu nguyện mà được.Ngược lại, nếu chúng sinh hiện đang gặp nghịch cảnh, luôn đối diện với phiền não khổ đau trái ý nghịch lòng thì họ đang gánh chịu "HẬU QUẢ" của nghiệp báo do chính họ tạo tác từ nhiều đời nhiều kiếp chớ không do Phật trời giáng họa cho và dĩ nhiên cũng không do cầu nguyện mà tránh khỏi được. Một khi đã hiểu thấu đáo sự công bình của luật nhân quả, chúng sinh sẽ mạnh dạn hơn, can đảm hơn, dám nhận lãnh "hậu quả" do chính mình tạo tác hay an nhiên thọ hưởng "kết quả" tốt lành cũng do chính mình tác tạo mà không còn than trời oán Phật nữa. Nhân quả cần thời gian để tác dụng mà nhà Phật gọi là "dị thời, dị thục" nghĩa là một người tuy làm rất nhiều điều thiện, nhưng hiện tại có thể gặp nhiều nghịch duyên bởi vì những chướng duyên đó là do những đời quá khứ chuyển đến nên nó trở thành "hiện hành". Còn những việc thiện đang làm mới là những "chủng tử" nên chưa có cơ hội (duyên) tức là phải cần thời gian để trở thành hiện hành. Cũng như vào mùa xuân chúng ta gieo rất nhiều hạt cải, hạt đậu...nhưng cần đến vài tuần, có khi cả tháng thì mới thấy chúng nẩy mầm, sinh cây, sinh cành, sinh lá.Kinh Lăng Nghiêm giải thích rất rõ ràng rằng khi Phật thọ trai thì chư Tăng không thể no được nghĩa là ai ăn người ấy no, ai tạo phước người ấy hưởng, ai gieo nhân ác thì trước sau cũng phải thọ lãnh quả bất thiện vì thế không có vấn đề van xin cầu nguyện trong Phật giáo bởi vì Phật trời không bao giờ can dự vào chuyện ân oán nhân quả của chúng sinh mà chúng sinh phải tự mình giải quyết. Đức Phật là vị thầy cao cả nhất, là vị đạo sư vô thượng giúp chúng sinh hoàn thành sứ mạng đó.Watch all click here :
617 views | Jul 05, 2013
phim hoat hinh

50 Hiện Tượng Ấm Ma Phần 5 20 HT.Tuyên Hóa Sự Chán Nản Quá Mức

Ắt hẳn có đấng siêu nhiên nào đó đã tạo ra con số 7 diệu kỳ. Nó đã xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống.Trong phật giáo. Khi sinh ra, Đức Phật bước 7 bước, nở ra 7 đóa sen. Lúc chết, con người ta phải xuống 7 tầng địa ngục và để cúng cho họ, người ta lấy bội số của số 7 = 49 ngàyTrong thiên chúa giáo, Đức Chúa Trời đã mất 7 ngày để sáng tạo nên vũ trụ. Adam lấy xương sườn số 7 bên trái của mình để tạo ra Eva vì nó gần cánh tay và trái tim của người đàn ông nên được che chở và yêu thương.Một tuần lễ có 7 ngày, nghệ thuật có 7 ngành, âm nhạc có 7 nốt, văn minh nhân loại có 7 kỳ quan thế giới mới. Cùng với 7 giai đoạn tiến hóa, con người có 7 cái lỗ trên mặt, gọi là thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng) và 7 trạng thái tình cảm khác nhau, gọi là thất tình (ái, ố, hỉ, nộ, lạc, ai, dục). Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau ngày 7 tháng 7. Những thứ quý báu nhất đối với mọi người là thất bảo (vàng bạc, ngọc, hổ phách, mã não, xà cừ, san hô và lưu ly), vv và vv
130 views | Oct 23, 2012
phim hoat hinh

KINH DƯỢC SƯ T. TRÍ THOÁT

Kinh dược sư có ảnh Đức Phật Dược sư và 12 Đại tướng dược xoa 12 Đại Nguyện Của Đức Phật Dược Sư Trích Trong Kinh Dược Sư Nguyện thứ nhất: Ta nguyện đời sau, khi chứng đặng đạo chánh đẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt, rực rỡ, vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, cùng tám chục món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy. Nguyện thứ hai: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vọi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, tỏ hơn vừng nhựt nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Nguyện thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ vật dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. .................. Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tịnh Lưu Ly Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
21,858 views | Oct 16, 2012
phim hoat hinh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phần 1 DieuPhapAm.Net

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phần 1 - DieuPhapAm.Net
6,155 views | Feb 10, 2012
phim hoat hinh

Kinh A Di Đà Hoà Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải

http:www.youtube.complaylist?list=PL8B131ED40CFCEC8CKinh A Di Đà - Hoà Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải
40,525 views | Aug 30, 2011
phim hoat hinh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Film

Phim Diệu Pháp Liên HoaDo Trung tâm Diệu Pháp Âm - ấn tống
2,551 views | Dec 23, 2011
phim hoat hinh

Vấn đáp Thờ Phật, lạy Phật, tụng Kinh, ăn chay Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Thờ Phật, lạy Phật, tụng Kinh, ăn chay - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân lễ quy y cho các Phật tử mới, ngày 17052011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http:tusachphathoc.commedia#Play,5953,Bai-04-Van-dap-Tho-Phat-lay-Phat-tung-Kinh-an-chay.tsph
245,608 views | Sep 03, 2011
phim hoat hinh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn HT Tuyên Hóa giảng CD4 het

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phổ Môn - (HT Tuyên Hóa giảng
6,394 views | Dec 24, 2011
phim hoat hinh

50 Hiện Tượng Ấm Ma Phần 2 20 HT.Tuyên Hóa Sắc Ấm

Ắt hẳn có đấng siêu nhiên nào đó đã tạo ra con số 7 diệu kỳ. Nó đã xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống.Trong phật giáo. Khi sinh ra, Đức Phật bước 7 bước, nở ra 7 đóa sen. Lúc chết, con người ta phải xuống 7 tầng địa ngục và để cúng cho họ, người ta lấy bội số của số 7 = 49 ngàyTrong thiên chúa giáo, Đức Chúa Trời đã mất 7 ngày để sáng tạo nên vũ trụ. Adam lấy xương sườn số 7 bên trái của mình để tạo ra Eva vì nó gần cánh tay và trái tim của người đàn ông nên được che chở và yêu thương.Một tuần lễ có 7 ngày, nghệ thuật có 7 ngành, âm nhạc có 7 nốt, văn minh nhân loại có 7 kỳ quan thế giới mới. Cùng với 7 giai đoạn tiến hóa, con người có 7 cái lỗ trên mặt, gọi là thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng) và 7 trạng thái tình cảm khác nhau, gọi là thất tình (ái, ố, hỉ, nộ, lạc, ai, dục). Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau ngày 7 tháng 7. Những thứ quý báu nhất đối với mọi người là thất bảo (vàng bạc, ngọc, hổ phách, mã não, xà cừ, san hô và lưu ly), vv và vv
309 views | Oct 23, 2012
phim hoat hinh

Recently searches related to: Phim Hoat Hinh
Winx Phan 5 Tap Cuoi Mother

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.


© 2014 - VideosViet.Com