Phim Hoat Hinh | Gogo 15 Lets eat | Gogo 15 Lets eat - Video

Phim Hoat Hinh (0.14 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Gogo 15 Lets eat

From Youtube.com - Posted: May 08, 2013 - 2,505 views
Phim Hoat Hinh | Gogo 15 Lets eat | Gogo 15 Lets eat
Gogo 15 Lets eat
Gogo 15 Lets eat
Thời lượng: 5 phút 38 giây 
Xem Phim
☞http:crazyones.edu.vn Gogo 14 Have you got a ruler http:www.youtube.comwatch?v=rv2MD18avok Gogo 16 I can swim http:www.youtube.comwatch?v=IjbKkssHkJw Một cách rất tốt để "học Tiếng Anh" là học qua hình ảnh. Cùng GoGo học tiếng anh các bạn nhé. Gogo's Adventure with English là đĩa dạy tiếng Anh cho bé thông qua các chuyến phiêu lưu của chú rồng nhỏ nhiều phép thuật tên là Gogo với bạn bè của chú. Với những đoạn phim hoạt hình nhìu màu sắc, GoGo mang đến cho các bé những từ mới đơn giản, dễ nhớ, tạo phản xạ tốt cho các trẻ, lôi cuốn trẻ từ những trò chơi này tới các cuộc phiêu lưu khác . Nào chúng ta cùng học như các bé nhé . ☞Hotline: 0462964800 Cộng đồng tiếng Anh CrazyOnes Văn Phòng: Tầng 5, số 62, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim hoat hinh | English for kids gogo adventure Unit 21 30 | English for kids gogo adventure Unit 21 30

English for kids gogo adventure Unit 21 30

English for kids gogo adventure Unit 21-30 - GoGo’s Adventures with English is desighned to be both richly educational and great fun. It utilises high-quality animation, and present new linguistic items in a visually appealing and dramatically entertaining way through the use of visual ” magic ” and charming songs. All episodes are structured to excite children and embed through repetition the key learning points GoGo’s Adventures – Unit 01 : My name ‘s GoGo GoGo’s Adventures – Unit 02 : What’s he name? GoGo’s Adventures – Unit 03 : She’s my mother GoGo’s Adventures – Unit 04 : What’s this? GoGo’s Adventures – Unit 05 : Is that a tiger? GoGo’s Adventures – Unit 06 : What colour is this? GoGo’s Adventures – Unit 07 : What are they? GoGo’s Adventures – Unit 08 : How old are you? GoGo’s Adventures – Unit 09 : How many are there? GoGo’s Adventures – Unit 10 : What’s the time, please? GoGo’s Adventures – Unit 11 : What do you like? GoGo’s Adventures – Unit 12 : Do you like sausage? GoGo’s Adventures – Unit 13 : Rivision GoGo’s Adventures – Unit 14 : Have you got a ruler? GoGo’s Adventures – Unit 15 : Let’s eat. GoGo’s Adventures – Unit 16 : I can swim. GoGo’s Adventures – Unit 17 : You ‘re big. GoGo’s Adventures – Unit 18 : We are hungry. Gogo’s Adventures – Unit 19 : She has got a towel. Gogo’s Adventures – Unit 20 : I want a jumper, please Gogo’s Adventures – Unit 21 : Where’s Gogo? GoGo’s Adventures – Unit 22 : What is she doing? GoGo’s Adventures – Unit 23 : What are we doing? GoGo’s Adventures – Unit 24 : We ‘re building a tree house GoGo’s Adventures – Unit 25 : What are you doing? GoGo’s Adventures – Unit 26 : Revision GoGo’s Adventures – Unit 27 : May I have a blanket ? GoGo’s Adventures – Unit 28 : Whose dress is it ? GoGo’s Adventures – Unit 29 : That’s a big dinosaur. GoGo’s Adventures – Unit 30 : How much is that robot ? GoGo’s Adventures – Unit 31 : I want to go to the moon. GoGo’s Adventures – Unit 32 : The yellow kite is hers. GoGo’s Adventures – Unit 33 : When is your birthday? GoGo’s Adventures – Unit 34 : Show me your tickets, please.
2,387 views | Mar 25, 2015
phim hoat hinh
phim hoat hinh |  |

2,387 views | Dec 31, 1969
phim hoat hinh
phim hoat hinh | Gogo s Adventures with English full DVD 1 39 | Gogo s Adventures with English full DVD 1 39

Gogo s Adventures with English full DVD 1 39

học tiếng anh rất thú vị 1. My name’s Gogo 00:00 2. What’s his name ? 05:15 3. She’s my mother. 10:21 4. What’s this ? 15:29 5. Is that a tiger ? 20:35 6. What colour is this ? 25:41 7. What are they ? 30:47 8. How old are you ? 37:05 9. How many are there ? 42:07 10. What’s the time, please ? 47:16 11. What do you like? 52:21 12. Do you like sausages ? 13. Revision 14. Have you got a ruler ? 15. Let’s eat. 16. I can swim. 17. You’re big 18. We’re hungry? 19. She got’s a towel. 20. I want a jumper, please. 21. Where’s Gogo ? 22. What’s she doing ? 23. What are we doing ? 24. We’re building a tree house. 25. Where are you going ? 26. Revision 27. May I have a blanket ? 28. Whose dress is it ? 29. That’s a big dinosaur. 30. How much is that robot ? 31. I want to go to the moon. 32. The yellow kite is hers. 33. When is your birthday ? 34. Show me your tickets, please. 35. I want some cards, please. 36. May I make some soup, please ? 37. This camel moves quickly. 38. What are you going to do ? 39. Revision
2,387 views | Feb 11, 2015
phim hoat hinh
phim hoat hinh | English for kids gogo adventure Unit 31 39 | English for kids gogo adventure Unit 31 39

English for kids gogo adventure Unit 31 39

English for kids bgogob adventure Unit 31-39 bGoGo'sb Adventures with English is desighned to be both richly educational and great fun. It utilises high-quality ...
2,387 views | Mar 26, 2015
phim hoat hinh

phim hoat hinh | Gogo 16 I can swim | Gogo 16 I can swim

Gogo 16 I can swim

☞http:crazyones.edu.vnMột cách rất tốt để "học Tiếng Anh" là học qua hình ảnh. Cùng GoGo học tiếng anh các bạn nhé. Gogo's Adventure with English là đĩa dạy tiếng Anh cho bé thông qua các chuyến phiêu lưu của chú rồng nhỏ nhiều phép thuật tên là Gogo với bạn bè của chú. Với những đoạn phim hoạt hình nhìu màu sắc, GoGo mang đến cho các bé những từ mới đơn giản, dễ nhớ, tạo phản xạ tốt cho các trẻ, lôi cuốn trẻ từ những trò chơi này tới các cuộc phiêu lưu khác. Nào chúng ta cùng học như các bé nhé. ☞Hotline: 0462964800 Cộng đồng tiếng Anh CrazyOnes Văn Phòng: Tầng 5, số 62, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
2,387 views | May 08, 2013
phim hoat hinh
phim hoat hinh | Gogo 17 You are big | Gogo 17 You are big

Gogo 17 You are big

☞http:crazyones.edu.vnMột cách rất tốt để "học Tiếng Anh" là học qua hình ảnh. Cùng GoGo học tiếng anh các bạn nhé. Gogo's Adventure with English là đĩa dạy tiếng Anh cho bé thông qua các chuyến phiêu lưu của chú rồng nhỏ nhiều phép thuật tên là Gogo với bạn bè của chú. Với những đoạn phim hoạt hình nhìu màu sắc, GoGo mang đến cho các bé những từ mới đơn giản, dễ nhớ, tạo phản xạ tốt cho các trẻ, lôi cuốn trẻ từ những trò chơi này tới các cuộc phiêu lưu khác. Nào chúng ta cùng học như các bé nhé. ☞Hotline: 0462964800 Cộng đồng tiếng Anh CrazyOnes Văn Phòng: Tầng 5, số 62, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
2,387 views | May 08, 2013
phim hoat hinh
phim hoat hinh | Gogo 18 Were are hungry | Gogo 18 Were are hungry

Gogo 18 Were are hungry

☞http:crazyones.edu.vnMột cách rất tốt để "học Tiếng Anh" là học qua hình ảnh. Cùng GoGo học tiếng anh các bạn nhé. Gogo's Adventure with English là đĩa dạy tiếng Anh cho bé thông qua các chuyến phiêu lưu của chú rồng nhỏ nhiều phép thuật tên là Gogo với bạn bè của chú. Với những đoạn phim hoạt hình nhìu màu sắc, GoGo mang đến cho các bé những từ mới đơn giản, dễ nhớ, tạo phản xạ tốt cho các trẻ, lôi cuốn trẻ từ những trò chơi này tới các cuộc phiêu lưu khác. Nào chúng ta cùng học như các bé nhé. ☞Hotline: 0462964800 Cộng đồng tiếng Anh CrazyOnes Văn Phòng: Tầng 5, số 62, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
2,387 views | May 08, 2013
phim hoat hinh
phim hoat hinh | 15 Let s eat. 16 I can swim. | 15 Let s eat. 16 I can swim.

15 Let s eat. 16 I can swim.

6 VCD disc set includes "bGogo'sb Adventure with English" is teaching English to young disc through the adventures of little more magic dragon named bGogob ...
2,387 views | May 04, 2014
phim hoat hinh

phim hoat hinh | Gogo 19 She gots a towel | Gogo 19 She gots a towel

Gogo 19 She gots a towel

☞http:crazyones.edu.vnMột cách rất tốt để "học Tiếng Anh" là học qua hình ảnh. Cùng GoGo học tiếng anh các bạn nhé. Gogo's Adventure with English là đĩa dạy tiếng Anh cho bé thông qua các chuyến phiêu lưu của chú rồng nhỏ nhiều phép thuật tên là Gogo với bạn bè của chú. Với những đoạn phim hoạt hình nhìu màu sắc, GoGo mang đến cho các bé những từ mới đơn giản, dễ nhớ, tạo phản xạ tốt cho các trẻ, lôi cuốn trẻ từ những trò chơi này tới các cuộc phiêu lưu khác. Nào chúng ta cùng học như các bé nhé . ☞Hotline: 0462964800 Cộng đồng tiếng Anh CrazyOnes Văn Phòng: Tầng 5, số 62, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
2,387 views | May 08, 2013
phim hoat hinh
phim hoat hinh | Gogo 21 Where s gogo | Gogo 21 Where s gogo

Gogo 21 Where s gogo

☞http:crazyones.edu.vn Gogo 20 I want to jumper http:www.youtube.comwatch?v=KR3HwXweKyo Gogo 22 What's doing http:www.youtube.comwatch?v=flXiW-h41Dw Một cách rất tốt để "học Tiếng Anh" là học qua hình ảnh. Cùng GoGo học tiếng anh các bạn nhé. Gogo's Adventure with English là đĩa dạy tiếng Anh cho bé thông qua các chuyến phiêu lưu của chú rồng nhỏ nhiều phép thuật tên là Gogo với bạn bè của chú. Với những đoạn phim hoạt hình nhìu màu sắc, GoGo mang đến cho các bé những từ mới đơn giản, dễ nhớ, tạo phản xạ tốt cho các trẻ, lôi cuốn trẻ từ những trò chơi này tới các cuộc phiêu lưu khác . Nào chúng ta cùng học như các bé nhé . ☞Hotline: 0462964800 Cộng đồng tiếng Anh CrazyOnes Văn Phòng: Tầng 5, số 62, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
2,387 views | May 08, 2013
phim hoat hinh
phim hoat hinh | Gogo 36 May I make some soup, please | Gogo 36 May I make some soup, please

Gogo 36 May I make some soup, please

☞http:crazyones.edu.vn Gogo 35 I want some cards, please  http:www.youtube.comwatch?v=h6-2w6CrtTI Gogo 37 This camel moves quickly http:www.youtube.comwatch?v=qenAg1X4XVQ Một cách rất tốt để "học Tiếng Anh" là học qua hình ảnh. Cùng GoGo học tiếng anh các bạn nhé. Gogo's Adventure with English là đĩa dạy tiếng Anh cho bé thông qua các chuyến phiêu lưu của chú rồng nhỏ nhiều phép thuật tên là Gogo với bạn bè của chú. Với những đoạn phim hoạt hình nhìu màu sắc, GoGo mang đến cho các bé những từ mới đơn giản, dễ nhớ, tạo phản xạ tốt cho các trẻ, lôi cuốn trẻ từ những trò chơi này tới các cuộc phiêu lưu khác. Nào chúng ta cùng học như các bé nhé. ☞Hotline: 0462964800 Cộng đồng tiếng Anh CrazyOnes Văn Phòng: Tầng 5, số 62, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
2,387 views | May 09, 2013
phim hoat hinh
phim hoat hinh | Gogo s Adventures with English Disk 2 | Gogo s Adventures with English Disk 2

Gogo s Adventures with English Disk 2

6 VCD disc set includes "bGogo'sb Adventure with English" is teaching English to young disc through the adventures of little more magic dragon named bGogob ...
2,387 views | May 09, 2014
phim hoat hinh

phim hoat hinh | English for kids gogo adventure Unit 12 | English for kids gogo adventure Unit 12

English for kids gogo adventure Unit 12

English for kids bgogob adventure Unit 12 || bGoGo'sb Adventures with English is desighned to be both richly educational and great fun. It utilises high-quality ...
2,387 views | Mar 26, 2015
phim hoat hinh
phim hoat hinh | Gogo s Adventures with English Disk 6 | Gogo s Adventures with English Disk 6

Gogo s Adventures with English Disk 6

6 VCD disc set includes "bGogo'sb Adventure with English" is teaching English to young disc through the adventures of little more magic dragon named bGogob ...
2,387 views | May 09, 2014
phim hoat hinh
phim hoat hinh | English for Children gogo adventure with english Unit 21 | English for Children gogo adventure with english Unit 21

English for Children gogo adventure with english Unit 21

39 Video "bGogo'sb Adventure with English" is teaching English for children through the adventures of little dragon bGogob and friend's . 1 : My name's bGogob.
2,387 views | Jan 15, 2014
phim hoat hinh
phim hoat hinh | English for Children gogo adventure with english Unit 27 | English for Children gogo adventure with english Unit 27

English for Children gogo adventure with english Unit 27

39 Video "bGogo'sb Adventure with English" is teaching English for children through the adventures of little dragon bGogob and friend's . 1 : My name's bGogob.
2,387 views | Jan 15, 2014
phim hoat hinh

Recently searches related to: Phim Hoat Hinh

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com