Phim 18 | Chuyện Ngụ Ngôn Phim Hoạt Hình.mp4 YouTube 6.FLV |

Phim 18 (0.45 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Chuyện Ngụ Ngôn Phim Hoạt Hình.mp4 YouTube 6.FLV

From Youtube.com - Posted: Aug 21, 2012 - 2,503 views
Phim 18 | Chuyện Ngụ Ngôn Phim Hoạt Hình.mp4 YouTube 6.FLV | Chuyen Ngu Ngon Phim Hoat Hinh.mp4 YouTube 6.FLV
Chuyện Ngụ Ngôn Phim Hoạt Hình.mp4 YouTube 6.FLV
Chuyen Ngu Ngon Phim Hoat Hinh.mp4 YouTube 6.FLV
Theo câu truyện Phật giáo, Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn là đôi bạn thân. Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn viết thăm Thiền sư Phật Ấn đàm đạo cả ngày, bấy giờ Tô Đông Pha mới hỏi Thiền sư Phật Ấn rằng: - Bạch Đại sư! Ngài ngồi đây nhìn thấy tôi giống cái gì? Thiền sư Phật Ấn trả lời một cách trang nghiêm và trân trọng - Xem ra giống một vị Phật! Trong tâm của Tô Đông Pha nghe vậy hớn hở vui mừng, Thiền sư Phật Ấn mới hỏi lại Tô Đông Pha - Ông thấy ta ra sao? Bấy giờ Tô Đông Pha nhìn thấy Thiền sư Phật Ấn mập tròn bèn đáp - Nhưng mà tôi nhìn Ngài giống một đống phân Thiền sư Phật Ấn mới bảo rằng: - Ũa vậy à!!! Tô Đông Pha sung sướng tươi cười cứ nghĩ là mình đã chiến thắng, trong lòng rất sung sướng cho là mình đã chiến thắng. Tô Đông Pha mới hỏi Thiền sư Phật Ấn rằng: - Ngài tôn tôi là Phật, nhưng tôi nói Ngài là một đống phân, Ngài không giận sao? Thiền sư Phật Ấn trả lời rằng: - Tôi nên vui mừng mới đúng làm sao mà nổi giận được, - Tô Đông Pha hỏi tại sao? Thiền sư Phật Ấn trả lời - Bởi vì mình là Phật nên nhìn người khác là Phật, chính mình là đống phân thì nhìn người khác đống phân mà thôiA Di Đà Phật câu chuyện này Trí Giải viết lại từ youtube trên
Source: https://www.youtube.com/watch?v=aVue-V9hyn0
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
phim 18 | Phim Mạn Đàm Tâm Kinh Phim Hoạt Hình Phim Phật Giáo | Phim Man Dam Tam Kinh Phim Hoat Hinh Phim Phat Giao

Phim Mạn Đàm Tâm Kinh Phim Hoạt Hình Phim Phật Giáo

Xem 1 số phim phật giáo tại: http:www.youtube.complaylist?list=PL487E991F8DFDA2CC
1,828 views | Oct 01, 2011
phim 18
phim 18 | Phim Phật Giáo Tây tạng tiểu tử 6 7 | Phim Phat Giao Tay tang tieu tu 6 7

Phim Phật Giáo Tây tạng tiểu tử 6 7

"Phim phật giáo" "phim phat giao" "phim truyen phat giao" "Phim truyện phật giáo" "làm giàu" "phat giao" "phật giáo" "từ bi" "quan âm bồ tát" "phim hay" "từ thiện" "ăn chay" "chữa bệnh" "tâm linh"
1,828 views | Jun 30, 2011
phim 18
phim 18 | Phim hoạt hình Phật giáo Giai thoại nhà Thiền wWw.PhatAm.com | Phim hoat hinh Phat giao Giai thoai nha Thien wWw.PhatAm.com

Phim hoạt hình Phật giáo Giai thoại nhà Thiền wWw.PhatAm.com

Phim hoạt hình Phật giáo: Giai thoại nhà Thiền - wWw.PhatAm.com
1,828 views | May 07, 2012
phim 18
phim 18 | 10 Câu Chuyện Đức Phật Bản mới 1 4 | 10 Cau Chuyen Duc Phat Ban moi 1 4

10 Câu Chuyện Đức Phật Bản mới 1 4

http:www.lotuspro.net Chúng tôi đã upload 700 CD labels , hình Phật và Quán Thế Âm. Những labels này không ghi tựa, quý ĐH có thể dùng cho bất cứ chủ đề nào. Đây là duyên lành cho chúng ta dự phần vào công trình CÙNG CHUNG GÓP SỨC LĂN CHUYỂN BÁNH XE PHÁP. Trong kinh Vô Lượng Thọ , đức Phật dạy: "Không chịu tu thiện trước, đến khi gần chết mới ăn năn thì quá muộn, làm sao cứu vãn cho kịp... . .Pháp ta như thế, phải nói như thế này, chổ thật hành của Như Lai, phải nên làm theo, gieo trồng các hạt giống phúc thiện, cầu sinh về cõi tịnh kia". Trong Lục Độ Ba La Mật bắt đầu bằng hạnh bố thí, nó là cái móng của ngôi nhà 6 tầng. Trí huệ là tầng thứ sáu, tầng bậc cao nhất mà chúng ta cần phải đạt tới để cứu cánh giải thoát. Bố thí-Trì giới-Nhẫn nhục-Tinh tấn-Thiền định mới đến được Trí huệ. Nếu bám chặt không buông lơi "Lục Độ Ba La Mật" thì chúng ta sẽ không đi lạc ra ngoaì dòng pháp của Phật. Tiến trình học Phật đi theo giáo lý nhân quả, ai cũng phải trải qua nghiệp của mình, không ai thay thế cho ai được, Đức Phật cũng có cái nghiệp của nhục thân phải trả trước khi đắc quả, nên chúng ta không thể đi ra ngoài qui luật này, không thể vượt trên giáo lý nhân quả cho sự đạt ngộ được. Lại nữa, cũng trong Kinh Vô Lượng Thọ . Điều nguyện thứ 19 của Ngài Pháp Tạng, tức là tiền thân của Phật A Di Đà có nguyện: "Khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương, nghe danh hiệu tôi, phát tâm bồ đề, làm các công đức, phụng hành sáu pháp ba la mật kiên cố, không thoái chuyển, lại đem căn lành hồi hướng, nguyện sanh về nước tôi, một lòng nghĩ đến tôi, ngày đêm không gián đoạn". Chúng ta thấy trước câu "Nguyện sanh về nước tôi" là một dọc dài những thiện hạnh như là điều kiện để phát nguyện vãng sinh. Câu "một lòng nghĩ đến tôi, ngày đêm không gián đoạn" là ý muốn nói đến việc chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà ngày đêm không ngưng dứt cho đến lúc nhất tâm bất loạn. Nhưng việc niệm này chỉ có thể thành tựu song song với quá trình làm phước dài lâu như Phật đã dạy trong đoạn trên. Điều ấy có khác chi một người muốn sang bờ kia, đã được các bậc thầy chỉ dẫn cho phương cách qua bờ, cũng như trí năng và sức lực của anh ta thì gồm đủ, nhưng anh ta vẫn còn thiếu một chút phương tiện, đó là cái bè. Cái bè trong trường hợp này chính là thành quả từ cái nhân phước của anh ta đã gieo trồng ở quá khứ vậy. Trích bài viết: "MÊ TÍN LÀM LẤP BÍT CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ NGUỒN CỘI PHẬT TÂM". http:www.lotuspro.netMETINLAMBITLAP-Net.htm
1,828 views | Oct 20, 2012
phim 18

phim 18 | Thiền Sư Trung Hoa tập 2 Đời thứ năm sau Lục Tổ Phái Hành Tư Dịch Thích Thanh Từ | Thien Su Trung Hoa tap 2 Doi thu nam sau Luc To Phai Hanh Tu Dich Thich Thanh Tu

Thiền Sư Trung Hoa tập 2 Đời thứ năm sau Lục Tổ Phái Hành Tư Dịch Thíc...

THIỀN SƯ TRUNG HOA TẬP 2 - “Cảnh Đức Truyền Đăng Lục”, “Chỉ Nguyệt Lục”, “Cao Tăng Truyện” H.T Thích Thanh Từ Lời nói đầu. Đời Thứ Năm Sau Lục Tổ. A. Phái Hành Tư. 1. Thiền sư Lương Giới ở Động Sơn khai Tổ tông Tào Động. 2. Thiền sư Tăng Mật. 3. Thiền sư Khánh Chư ở Thạch Sương. 4. Thiền sư Đại Đồng ở núi Đầu Tử. 5. Thiền sư Thiện Hội ở Giáp Sơn. B. Phái Hoài Nhượng. 6. Thiền sư Nghĩa Huyền ở Lâm Tế khai Tổ tông Lâm Tế. 7. Thiền sư Trần Tôn Túc hiệu Đạo Minh. 8. Thiền sư Huệ Tịch ở Ngưỡng Sơn -Tổ thứ hai tông Qui Ngưỡng. 9. Thiền sư Trí Nhàn ở Hương Nghiêm. 10. Thiền sư Thường Thông ở núi Tuyết Đậu. 11. Ni Liễu Nhiên ở Mạt Sơn. 12. Thiền sư Tuyên Giám ở Đức Sơn. Đời Thứ Sáu Sau Lục Tổ. 13. Thiền sư Bổn Tịch ở Tào Sơn - Tổ thứ hai Tào Động. 14. Thiền sư Đạo Ưng ở Vân Cư. 15. Thiền sư Tồn Tương ở Hưng Hóa. 16. Thiền sư Huệ Nhiên ở viện Tam Thánh. 17. Hòa thượng Đại Giác. 18. Thiền sư Văn Hỷ. 19. Thiền sư Quang Dũng ở Nam Tháp. 20. Thiền sư Toàn Khoát ở Nham Đầu. 21. Thiền sư Nghĩa Tồn ở Tuyết Phong.Kênh Phật Pháp | Thiền tông Trung Hoa | tổ sư thiền | tịnh tông | giác ngộ | Thiền tông Việt Nam http:www.dieuphapam.net
1,828 views | Jan 28, 2015
phim 18
phim 18 | Mạn đàm tâm kinh 2 2 Phim hoạt hình Phật giáo | Man dam tam kinh 2 2 Phim hoat hinh Phat giao

Mạn đàm tâm kinh 2 2 Phim hoạt hình Phật giáo

** Núi là núi, sông là sông Không sông không núi, Vẫn núi sông ** Thiền sư Duy Tín đời Tống nói: "Trước ba mươi năm, tôi thấy núi sông là núi sông. Sau gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải núi sông. Nay tìm được chỗ nghỉ ngơi rồi, thấy núi sông vẫn là núi sông." Thiền sư hình như mô tả một cuộc ngao du sơn thủy của khách hữu tình. Lúc chưa đi vào núi, chưa tiến gần sông, nhìn từ xa thì hình dáng của ngọn núi, con sông như tấm hình trong máy ảnh đã in sâu vào tâm người. Khi đi vào trong núi rồi thì nhìn thấy kỳ hoa dị thảo, nghe thấy tiếng chim kêu vượn hót, tiếng suối chảy róc rách, như là một bản nhạc hòa tấu thiên nhiên. Tiến gần đến sông, nhìn thấy cảnh cá bơi lội dưới nước, nước cuốn hoa trôi trên sông... Trong cảnh sơn thủy hữu tình này, lữ khách đã quên mất hình dáng của ngọn núi, của con sông. Sau cuộc hành trình mệt mỏi, lữ khách về nhà ngủ một giấc ngon. Đã quên đi cảnh đẹp của ngọn núi. Nhưng núi vẫn không dời, sông vẫn không đổi. Chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật (Sắc). Chúng sanh không phải là chúng sanh và Phật cũng chẳng phải là Phật, vì Phật và chúng sanh cùng một thể. (Sắc tức thị không, không tức thị sắc) Giác ngộ thì là Phật, chưa giác ngộ thì là chúng sanh. (Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc không một thể). Do đó chúng sanh cũng là Phật và Phật cũng là chúng sanh. Khác với hàng nhị thừa (Thanh Văn và Duyên Giác), biết đời là bể khổ, sợ khổ, sợ luân hồi nên tìm đường tu hành để vượt khổ, để siêu thoát. Phật và Bồ-Tát thì khác hẳn, biết được chúng sanh có Phật tính, có thể thành Phật, nên Phật ở trong chúng sanh, không rời chúng sanh. Bồ đề ở trong phiền não, không phải bỏ phiền não mà đi tìm bồ đề. Duy Ma Cật nói: "Chúng sanh bệnh nên ta bệnh". Địa Tạng Bồ Tát: "Ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục". Ngài không phải vì tạo tội mà xuống địa ngục, vì tấm lòng từ bi hóa độ chúng sanh trong cõi âm ty mà xuống vậy. Một bài thơ khác của cư sĩ Tô Đông Pha đời Tống cũng đượm mùi thiền với ý nghĩa tương tự: Lư sơn yên vũ Chiết giang triều Vị đáo bình sinh hận bất tiêu Đáo đắc hoàn lai vô biệt vị Lư sơn yên vũ Chiết giang triều. Bản dịch tiếng Việt của sư Mật Thể: Mù tỏa Lư Sơn sóng Chiết Giang Khi chưa đến đó hận muôn vàn Đến rồi về lại không gì lạ Mù toả Lư Sơn sóng Chiết Giang. .......................... Mời Các Bạn ghé thăm Thư Viện Kinh Sách và Tiên Phật Thánh Huấn của Nhất Quán Đại Đạo (được gọi là Nhất Quán Tùng Thư), tổ Phát Nhất Sùng Đức (được gọi là Phát Nhất Tùng Thư) tại địa chỉ: http:www.mediafire.com?jbt6tbobaw0xt Chúc Mọi Người Vui Vẻ, Bình An, Thánh Phàm Như Ý
1,828 views | Nov 19, 2012
phim 18
phim 18 | KHÁM PHÁ HỆ MẶT TRỜI | KHAM PHA HE MAT TROI

KHÁM PHÁ HỆ MẶT TRỜI

1,828 views | Jul 03, 2012
phim 18

phim 18 | 2 2 Mười Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế bản mới | 2 2 Muoi Cau Chuyen Thoi Phat Tai The ban moi

2 2 Mười Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế bản mới

Phim Hoạt Hình Nhật Bản [Phụ Đề Hoa] Biên dịch và biên tập: Trung Tâm Diệu Pháp Âm Lồng tiếng: Huy Hồ, Tuấn Khôi, Chơn Nhơn, Quốc Uy, Nam Trung, Hùng Thanh, Kim Ngân, Bảo Châu.URL danh sách phát: http:www.youtube.complaylist?list=PL5B35C2484CCDB24Chttp:www.amtb.org.tw http:www.budaedu.org http:www.chinkung.orghttp:www.niemphat.nethttp:www.thondida.comhttp:www.tinhthuquan.com http:www.tinhtonghochoi.net http:www.tinhkhongphapngu.net http:www.chuahoangphap.com.vn http:www.tinhtonghochoioregon.org
1,828 views | Nov 01, 2011
phim 18
phim 18 | 10 Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế phần 1 | 10 Cau Chuyen Thoi Phat Tai The phan 1

10 Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế phần 1

10 Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế - Phiên bản mới ( phần 1)Phim Hoạt Hình Nhật Bản [Phụ Đề Hoa]Biên dịch và biên tập: Trung Tâm Diệu Pháp Âm Lồng tiếng: Huy Hồ, Tuấn Khôi, Chơn Nhơn, Quốc Uy, Nam Trung, Hùng Thanh, Kim Ngân, Bảo Châu.www.lientrihaihoi.com
1,828 views | Jan 23, 2013
phim 18
phim 18 | Những câu chuyện về thiên nhiên Tập 2 Chồn Thuyết Minh | Nhung cau chuyen ve thien nhien Tap 2 Chon Thuyet Minh

Những câu chuyện về thiên nhiên Tập 2 Chồn Thuyết Minh

Bộ phim hoạt hình The Great Book of Nature (Những câu chuyện về thiên nhiên, Từ điển tự nhiên học, Quyển sách lớn của tự nhiên...) do Mondotv (Italy) phát hành là bộ phim hoạt hình rất thành công, chiếm được nhiều tình cảm của các khán giả nhỏ tuổi. Thế giới tự nhiên muôn màu muôn vẻ, có rất nhiều điều khiến chúng ta phải học hỏi, suy ngẫm về cuộc sống, tình bạn, tình cảm gia đình... Mỗi tập luôn bắt đầu bằng hình ảnh bác Gấu kể chuyện cho các bạn nghe và Thỏ sẽ mở ra một trang mới Quyển sách lớn tự nhiên. Những câu chuyện về Nhím, Thỏ, Khỉ, Cáo, Sói, Hổ, Gấu, Chó, Ếch, Chim... sẽ dần hiện ra, luôn cuốn hút mỗi chúng ta vì những điều mới mẻ, hóm hỉnh nhưng cũng rất thâm thúy và tinh tế. Những câu chuyện này luôn lôi cuốn và gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta, đưa ta đến thế giới sinh vật thật nhiều sắc màu, những người bạn sinh động, đáng yêu, những bài học ý nghĩa, quý giá sau mỗi tập phim.Download tại http:rainy-phimhot.blogspot.com Uploaded by QTD | https:www.facebook.comqtdpro
1,828 views | Nov 28, 2013
phim 18

phim 18 | Lâm Tế ngữ lục Đường lối thực hành Tổ Sư Thiền | Lam Te ngu luc Duong loi thuc hanh To Su Thien

Lâm Tế ngữ lục Đường lối thực hành Tổ Sư Thiền

Lâm Tế Nghĩa Huyền, là Tổ khai dòng thiền Lâm Tế. Sư là môn đệ xuất sắc nhất của Thiền sư Hoàng Bá Hi Vận. Môn đệ đắc pháp danh tiếng của sư có Thiền sư Hưng Hoá Tồn Tưởng, Tam Thánh Huệ Nhiên, Định Thượng Toạ.Sư tiếp nối truyền thống hoằng hoá của Mã Tổ Đạo Nhất Thiền sư bằng cách sử dụng tiếng quát (hát 喝, ja. katsu!), gậy đập (trúc bề 竹篦, ja. shippei, kyosaku) và Phất tử (zh. 拂子, ja. hossu).Cách hướng dẫn môn đệ của Sư là sự phối hợp và hoàn chỉnh cách dạy của các vị tiền nhân kể từ Lục tổ Huệ Năng. Thành phần mới được cho là xuất phát từ dòng thiền này là phép quán Công án, một phương pháp gần như dấu hiệu chính của thiền Lâm Tế và chính dòng thiền này đã giữ gìn truyền thống đó cho đến ngày hôm nay (Đại Huệ Tông Cảo, Bích nham lục, Vô môn quan).Kênh Phật Pháp học | Thiền Tông | Tổ Sư Thiền | thiền ngữ| thiền phật giáo | Tịnh Độ Tông | Mật Tông | Đại triệt đại ngộ - Minh tâm kiến tánh - Kiến tánh thành phật http:tosuthien.com
1,828 views | Jun 26, 2012
phim 18
phim 18 | Câu chuyện ngụ ngôn về lấy nước | Cau chuyen ngu ngon ve lay nuoc

Câu chuyện ngụ ngôn về lấy nước

Liên hệ : yahoo : tiens_mrnam or DT 01687557644 Gặp Nam http:vntiens.com Học tập tăng hiểu biết để bảo vệ sức khỏe của chính bạn và người thân gia đình bạn
1,828 views | Jun 29, 2009
phim 18
phim 18 | Thờ Cha Kính Mẹ Hơn Là Đi Tu Thích Phước Tiến 2014 | Tho Cha Kinh Me Hon La Di Tu Thich Phuoc Tien 2014

Thờ Cha Kính Mẹ Hơn Là Đi Tu Thích Phước Tiến 2014

Chúng tôi đã upload bài viết "LÀM THẾ NÀO THOÁT ĐƯỢC ÁCH NÔ LỆ TÂM LINH CỦA ĐẠI THỪA TRUNG QUỐC" của Cư sĩ Nguyên Minh và 50 nhãn CD, chủ đề Mùa Xuân. http:www.lotuspro.netMP3LamSaoThoatAchNoLeTamLinh.htm (2552015)
1,828 views | Aug 18, 2014
phim 18
phim 18 | Thiền sư Trung Hoa tập 1 Đời Thứ Nhất Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng Dịch Thích Thanh Từ | Thien su Trung Hoa tap 1 Doi Thu Nhat Mon De Luc To Hue Nang Dich Thich Thanh Tu

Thiền sư Trung Hoa tập 1 Đời Thứ Nhất Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng Dịch Thíc...

THIỀN SƯ TRUNG HOA - “Cảnh Đức Truyền Đăng Lục”, “Chỉ Nguyệt Lục”, “Cao Tăng Truyện” Hòa thượng: Thích Thanh Từ Lời Dẫn Đầu. Đời Thứ Nhất Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng. 1- Thiền sư Hành Tư (Thanh Nguyên) 2- Thiền sư Hoài Nhượng (Nam Nhạc) 3- Thiền sư Huyền Giác (Vĩnh Gia) 4- Thiền sư Bổn Tịnh 5- Quốc sư Huệ Trung 6- Thiền sư Thần Hội (Hà Trạch) Đời Thứ Hai Sau Lục Tổ. 7- Thiền sư Hy Thiên (Thạch Đầu) 8- Thiền sư Đạo Nhất (Mã Tổ) Đời Thứ Ba Sau Lục Tổ. A Phái Hành Tư. 9. Thiền sư Duy Nghiễm (Dược Sơn) 10. Thiền sư Thiên Nhiên (Đơn Hà) 11. Thiền sư Đạo Ngộ (Thiên Hoàng Tự) 12. Thiền sư Bảo Thông (Đại Điên) B. Phái Hoài Nhượng. 13. Thiền sư Hoài Hải (Bá Trượng) 14. Thiền sư Phổ Nguyện (Nam Tuyền) 15. Thiền sư Huệ Hải (Đại Châu) 16. Thiền sư Ẩn Phong (Đặng Ẩn Phong) 17. Thiền sư Huệ Tạng (Thạch Củng) 18. Thiền sư Trí Tạng (Tây Đường) 19. Thiền sư Trí Thường (Qui Tông) 20. Thiền sư Pháp Thường (Đại Mai) 21. Thiền sư Vô Nghiệp. 22. Thiền sư Đạo Ngộ (Thiên Vương Tự) 23. Thiền sư Linh Mặc. 24. Thiền sư Duy Khoan. 25. Thiền sư Như Hội. 26. Thiền sư Bảo Triệt (Ma Cốc) 27. Thiền sư Tề An. 28. Cư sĩ Long Uẩn. Đời Thứ Tư Sau Lục Tổ. A Phái Hành Tư. 29. Thiền sư Đàm Thạnh (Vân Nham) 30. Thiền sư Viên Trí (Đạo Ngô) 31. Thiền sư Đức Thành (Hoa Đình Thuyền Tử) 32. Sa-di Cao. 33. Thiền sư Vô Học (Thúy Vi) 34. Thiền sư Nghĩa Trung (Tam Bình) B. Phái Hoài Nhượng. 35. Thiền sư Linh Hựu (Qui Sơn) 36. Thiền sư Hy Vận (Hoàng Bá) 37. Thiền sư Đại An. 38. Thiền sư Thần Tán. 39. Thiền sư Vô Ngôn Thông. 40. Thiền sư Hoằng Biện. 41. Thiền sư Trí Chơn. 42. Thiền sư Cảnh Sầm (Trường Sa) 43. Thiền sư Tùng Thẩm (Triệu Châu) 44. Thiền sư Sùng Tín (Long Đàm) http:www.dieuphapam.net
1,828 views | Jan 27, 2015
phim 18

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2016 - VideosViet.Com