Nhac Viet Nam | NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nh

Nhac Viet Nam (0.10 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nhacphat.net

From Youtube.com - Posted: Nov 13, 2011 - 365 views
Nhac Viet Nam | NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nhacphat.net | NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nhacphat.net
NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nhacphat.net
NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nhacphat.net
Thời lượng: 01 phút 31 giây 
Xem Phim
http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

NP 09 一聲佛號一聲心 慧普法師 漢音 www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc | Nguyễn Mạnh Hùng | Thái Hà Books | AVG | Hoa Sen Group | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Xây Dựng | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thiền Định | Lợi ích Thiền Định | Chùa Hoằng Pháp | Thầy Chân Quang | Thầy Phước Tiến | Chùa Phật Quang | Thiền Viện Sùng Phúc | Thanh Niên Phật Tử | Đạo Phật
228 views | Nov 13, 2011
nhac viet nam

NP 11 南無大慈大悲觀世音菩薩 www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc | Nguyễn Mạnh Hùng | Thái Hà Books | AVG | Hoa Sen Group | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Xây Dựng | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thiền Định | Lợi ích Thiền Định | Chùa Hoằng Pháp | Thầy Chân Quang | Thầy Phước Tiến | Chùa Phật Quang | Thiền Viện Sùng Phúc | Thanh Niên Phật Tử | Đạo Phật
3,507 views | Nov 13, 2011
nhac viet nam

NP V13 天籁梵音 纯音樂 www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc | Nguyễn Mạnh Hùng | Thái Hà Books | AVG | Hoa Sen Group | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Xây Dựng | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thiền Định | Lợi ích Thiền Định | Chùa Hoằng Pháp | Thầy Chân Quang | Thầy Phước Tiến | Chùa Phật Quang | Thiền Viện Sùng Phúc | Thanh Niên Phật Tử | Đạo Phật
1,533 views | Nov 13, 2011
nhac viet nam

NP 12 善女天咒 Palden Lhamo Mantra www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc | Nguyễn Mạnh Hùng | Thái Hà Books | AVG | Hoa Sen Group | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Xây Dựng | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thiền Định | Lợi ích Thiền Định | Chùa Hoằng Pháp | Thầy Chân Quang | Thầy Phước Tiến | Chùa Phật Quang | Thiền Viện Sùng Phúc | Thanh Niên Phật Tử | Đạo Phật
540 views | Nov 13, 2011
nhac viet nam

NP 10 佛光山的故事 成佛大道 www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc | Nguyễn Mạnh Hùng | Thái Hà Books | AVG | Hoa Sen Group | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Xây Dựng | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thiền Định | Lợi ích Thiền Định | Chùa Hoằng Pháp | Thầy Chân Quang | Thầy Phước Tiến | Chùa Phật Quang | Thiền Viện Sùng Phúc | Thanh Niên Phật Tử | Đạo Phật
136 views | Nov 13, 2011
nhac viet nam

Hey Girl 123 Mutou Ren 123木头人

Hey Girl 黑Girl *Hei Se Hui Mei Mei 黑涩会美眉 *Fen Hong Gao Ya Dian 粉紅高壓電 High Voltage Pink - 123 Mutou Ren 123木头人 cai bu tou shi na li chu le cuo lian ai de jing du you xie luo hou qi xang bao shuo ni ye xi huan wo zen me hui hai wu dong yu zhong qi xiang bao gao tian qi hen bu cuo tai yang shai de wo lian jia hong hong wo ye hen xiang gen ni zuo peng you jiu ni sha sha hai bu dong wo shu yi er san mu tou ren zai bu xing dong jiu yao bei kou fen wo yi zhi zai deng zhe lian ai hong hong lie lie de fa sheng wo shu yi er san mu tou ren ming ming an shi de tou ming xian le wo hen tian zhen zhe ge yong gan de qing hua zui dong ren jiao bu tai kuai ni zou zai qian tou wo zai ni bei hou kai bu liao kou duo xi wang ni zai xia ge lu kou jiu hui qian qi wo de shou wo shu yi er san mu tou ren zai mu biao bai tian jiu yao hei le wo zhen de hen xiang wen ni shi hai xiu hai shi tai chi dun wo shu yi er san mu tou ren gei wo yi miao xin dong de yan shen wo qi dai zhe yin wei you ni rang a qing neng wan cheng yi er san mu tou ren zai bu biao bai tian jiu yao hei le wo zhen de hen xiang wen ni shi hai xiu hi shi tai chi dun wo shu yi er san mu tou ren gei wo yi miao xin dong de yan shen wo qi dai zhe yin wei you ni rang ai qing neng wan cheng yin wei you ni rang ai qing neng wan cheng yin wei you ni rang ai qing neng wan cheng 猜不透是哪裡出了錯 戀愛的進度有些落後 據線報說你也喜歡我 怎麼會 還無動於衷 氣象報告天氣很不錯 太陽曬得我臉頰紅紅 我也很想跟你做朋友 就你傻傻還不懂 我數123木頭人 在不行動就要被扣分 我一直在等著 戀愛轟轟烈烈的發生 我數123木頭人 明明暗示的夠明顯了 我很天真 覺得勇敢的情話最動人 腳步太快你走在前頭 我在你背後開不了口 多希望你在下個路口 就會牽起我的手 我數123木頭人 再不表白 天就要黑了 我真的很想問 你是害羞還是太遲鈍 我數123木頭人 給我一秒心動的眼神 我期待著 因為有你讓愛情能完整 123木頭人 再不表白 天就要黑了 我真的很想問 你是害羞還是太遲鈍 我數123木頭人 給我一秒心動的眼神 我期待著 因為有你讓愛情能完整 因為有你讓愛情能完整 因為有你讓愛情能完整 I can't figure out what went wrong, for the progress of love has fallen behind. According to reports you love me too, how come you're still unmoved? The weather report says that today's weather is not bad, and the sun's ray has turned my face red. I wish very much to be your friend too, but you're so silly that you don't get it. Silently counting one two three, blockhead if you still don't take action, I'm going to deduct marks. I've always been waiting for scintillating love to happen. Silently counting one two three, blockhead, I have already given enough hints. I am very naïve, and feel that bold declarations of love are most moving. Your pace is too fast. You're in front and I'm behind, we have no chance to speak. How I wish that at the next junction, you could start holding my hand. Silently counting one two three, blockhead if you still don't express your love, night is will descend soon. I really wish to ask you, are you shy or just plain dumb. Silently counting one two three, blockhead give me one second of a glancing look that can move my heart. I wait in anticipation, because you make love complete. Silently counting one two three, blockhead if you still don't express your love, night is will descend soon. I really wish to ask you, are you shy or just plain dumb. Silently counting one two three, blockhead give me one second of a glancing look that can move my heart. I wait in anticipation, because you make love complete. Because you make love complete, because you make love complete.
17,058 views | Sep 16, 2010
nhac viet nam

Kinh A Di Đà 9 Niệm Phật Võ Tá Hân phổ nhạc

Kinh A Di Đà - Chương 9 13: Niệm Phật - Võ Tá Hân phổ nhạc - Hợp ca Nhóm Cadillac - Hình ảnh Diệu Hạnh
15,747 views | Jun 30, 2009
nhac viet nam

Nghich Duyen Phim Truyen Phat Giao Part 7 of 8

Download: megaupload.com?d=VRR1FP2I Do hội "Tịnh Tông Học Hội" Malaysia thực hiện
4,988 views | Sep 23, 2009
nhac viet nam

Nhạc Kinh ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông - Võ Tá Hân phổ nhạc Nhóm hợp ca Cadillac. (www.thondida.com)
34,243 views | Dec 29, 2010
nhac viet nam

斯琴高丽的伤心 斯琴高丽 Siqin Gaoli De Shang Xin Si Qin Gao Li

Chinese Lyric: 下雨天淋湿了自己 xià yŭ tiān lín shī le zì jĭ 生病没人关心 shēng bìng méi rén guān xīn 爱情来了缠绵过后 ài qíng lái le chán mián guò hòu 还会是一个人 hái huì shì yī gè rén 爸爸妈妈海誓山盟 bàba māma hăi shì shān méng 最后还是离婚 zuì hòu hái shì lí hūn 这是斯琴高丽的伤心 zhè shì sī qín Gāo lí de shāng xīn 孤孤单单一人在家 gūgū dāndān yī rén zài jiā 总是想着出门 zŏng shì xiăng zhe chū mén 为了交际陪人喝酒 wèi le jiāo jì péi rén hē jiŭ 最后还是恶心 zuì hòu hái er xīn 每天都有太多电话 mĕi tiān dōu yŏu tài duō diàn huà 真是让人伤神 zhēn shì ràng rén shāng shén 这是斯琴高丽的伤心 zhè shì sī qín Gāo lí de shāng xīn 姐妹情深为了男人 jiĕ mèi qíng shēn wèi le nán rén 最后还是纠纷 zuì hòu hái shì jiū fēn 情同手足为了股份 qíng tóng shŏu zú wèi le gŭ fèn 也会六亲不认 yĕ huì liù qīn bù rèn 买了彩票中了大奖 măi le căi piào zhōng le dà jiăng 太多远亲登门 tài duō yuăn qīn dēng mén 这是斯琴高丽的伤心 zhè shì sī qín Gāo lí de shāng xīnGuitar Solo上了QQ想交朋友shàng le QQ xiăng jiāo péng you 发现都是情人 fā xiàn dōu shì qíng rén 听说好的人们经常用的是MSN tīng shuō hăo de rén men jīng cháng yòng de shì MSN 中了病毒重做系统 zhōng le bìng dú chóng zuò xì tŏng 硬件已经更新 yìng jiàn yĭ jīng gēng xīn 这是斯琴高丽的伤心 zhè shì sī qín Gāo lí de shāng xīn 求人办事必须送礼 qiú rén bàn shì bì xū sòng lĭ 对方才会安心 duì fāng cái Huì ān xīn 看人脸色不收还给 kān rén liăn sè bù shōu hai gĕi 是不懂还是太笨 shì bù dŏng hái shì tài bèn 麻烦太多邻居 má fan tài duō lín jū 敲门说我总是扰民 qiāo mén shuō wŏ zŏng shì răo mín 这是斯琴高丽的伤心 zhè shì sī qín Gāo lí de shāng xīn 太多太多突然的诱惑 tài duō tài duō tū rán de yòu huò 总是让人动心 zŏng shì ràng rén dòng xīn 太多太多未知的结果 tài duō tài duōwèi zhī de jiē guŏ 总是让人疑问 zŏng shì ràng rén yí wèn 回想童年天真的时候 huí xiăng tóng nián tiān zhēn de shí hou 真是让人开心 zhēn shì ràng rén kāi xīn 这是斯琴高丽的伤心 zhè shì sī qín Gāo lí de shāng xīn
16,479 views | Dec 20, 2009
nhac viet nam

Tình xưa nghĩa cũ

Tinh xua nghia cu - China
117,233 views | Feb 21, 2009
nhac viet nam

Phật Giáo Việt Nam,Nhạc Lê Cao Phan Giọt Sương Long Lanh

Thanks các bạn lắng nghe.Mến chúc an lanh`,kiết tường,tu học tinh tấn.
6,077 views | Dec 03, 2010
nhac viet nam

Nhac Niem Phat rat hay tieng Trung Quoc

Nguyện đem công đức này Trang nghiêm chốn Phật độ Trên đền bốn ơn sâu Dưới cứu ba đường khổ Nếu có kẻ thấy nghe Đồng phát tâm Bồ đề Khi mãn báo thân này Nước Cực lạc cùng về Nam mo ADiDa Phat
41,130 views | Apr 23, 2011
nhac viet nam

Meteor Shower 一起来看流星雨 Trailer Rang Wei Ni Chang Shou Ge 让为你唱首歌

**WATCH THE SERIES IN AUGUST here: http:www.youtube.comuserCfanboys2 Song: Rang Wei Ni Chang Shou Ge 让为你唱首歌 -the first single of this drama by H4(YuHaoming 俞灏明, Wei Chen 魏晨, Zhang Han 张翰, Zhu Zixiao 朱梓骁) DL link: http:www.4shared.comaccountdir19319318a3e4662sharing.html?rnd=70 Lyrics: 让我为你唱一首歌 rang wo wei ni chang yi sou ge 全世界都陪你听着 quan shi jie dou pei ni ting zhao 这是爱你会明白 zhe shi ai ni hui ming bai 你是唯一不可替代 ni shi wei yi bu ke ti dai 让我为你唱一首歌 rang wo wei ni chang yi sou ge 闭上眼睛把心交给我 bi shang yan jing ba xin jiao gei wo 这一刻 zhe yi ke 要你听见幸福的颜色 yao ni ting jian xing fu de yan se 琴弦的快乐 qin xian de kuai le 在我手中为你颤抖着 zai wo shou zhong wei ni chan dou zhe 多一秒你的笑容 duo yi miao ni de xiao rong 付出什么都值得 fu chu shen me dou zhi de 旋转八音盒 xuan zhuan bai yin he 每一个音符都记录着 mei yi ge yin fu dou ji lu zhe 你的喜怒哀乐 ni de xin nu ai le 让我来谱成歌 rang wo lai pu cheng ge chorus 让我为你唱一首歌 rang wo wei ni chang yi sou ge 全世界都陪你听着 qian se jie dou pei ni ting zhe 这是爱你会明白 zhe shi ai ni hui ming bai 你是唯一不可替代 ni shi wei yi bu ke ti dai 让我为你唱一首歌 rang wo wei ni chang yi sou ge 闭上眼睛把心交给我 bi shang yan jing ba xin jiao ge wo 这一刻 zhe yi ke 要你听见幸福的颜色 yao ni ting jian xin fu de yan se 给我你的手 gei wo ni de shou 靠在我肩头 kao zai wo jian tou 把所有风雨挡在身后 ba suo you feng yu dan zai shen huo 让整个星空为你 演 奏 rang zheng ge xing kong wei ni yan zou 让我为你唱首歌 rang wo wei ni chang sou ge
304,632 views | Jul 03, 2009
nhac viet nam

Huyen Thoai Bach Xa 2006 Madame White Snake

Huyen Thoai Bach Xa 2006 (Madame White Snake) Information: Based on the famous Chinese legend, "Bai She Zhuan" is a story that focuses on the love between a mortal man and a snake spirit. Bai Su Zhen is a thousand-year-old white snake spirit whose goal is to become an immortal. Seeing Bai's earnest and determined attitude, the Goddess of Mercy (Guan Yin) has agreed to help her. Following the Goddess's advice, Bai rescues Xiao Qing, a five-hundred-year-old green snake spirit, and the two become almost like sisters. Their quest for immortality leads them to Half Step More (Ban Bu Duo), a place that exists in between the mortal world and the spirit world. There, they meet two humans who had accidentally stumbled into Half Step More: Xu Xian, a nerdy, weak, but caring young man, and his saber-wielding friend Ba Liang. Events involving a journey into the spirit world and back: a battle with a monk who's convinced that all spirits are evil, and the snakes risking their lives for the humans and likewise firmly seals their friendship, even overturning the humans' prejudice against spirits. In the process, Xu Xian falls in love with Bai Su Zhen, and she unknowingly starts to like him as well. However, Half Step More is no place for those two, and Bai is determined to send them back to the mortal world. The journey back requires that they pass through an area where hammers knock away their memories of Half Step More. Xu Xian does not want to go because he does not want to forget Bai Su Zhen, but she will not allow him to stay. Because she has started liking him, she does, however, tell him that as long as he doesn't look back, the hammers cannot hit him. Unfortunately, just as he is about to cross back into the mortal world, the monk Fa Hai tricks him into turning back by disguising himself as Bai Su Zhen. Xu Xian then forgets everything, including his love for Bai. The Goddess of Mercy once again appears before Bai Su Zhen and Xiao Qing, and she tells them that in order to become immortal, they must collect eight real drops of tears from the mortal world. And so, the two snakes find their way to the mortal world and coincidentally end up in the same town as Xu Xian. They meet again on a rainy day when Xu Xian ends up Bai's boat on its passage across Xi Hu (West Lake). Bai Su Zhen is sad to see that he has forgotten about her while he falls in love with her once again. As they continue to run into each other on the streets, Bai Su Zhen realizes that she has fallen in love with Xu Xian, and he decides to propose to her. However, since she believes that becoming immortal is still more important, Bai tries her best to repress her feelings but to no avail. Eventually, she gives in and agrees to marry him. She then promises the Goddess of Mercy that once she fulfills Xu Xian's two greatest wishes (one, to be a famous doctor and two, to marry an awesome wife) she will pull herself away and continue with her quest for immortality. As they settle happily into married life, the forces around them continue to try to pull them apart. From the evil monk Fa Hai to Lian Qiao (a girl who likes Xu Xian and believes that Bai is an evil snake spirit) to even heaven itself, all signs attempt to point out that their love is forbidden, that it is against heaven for a spirit to be with a human. Bai She Zhuan is the story of how their love overcame these obstacles, and how it transcended even the laws of heaven.
82,296 views | Dec 08, 2009
nhac viet nam

Recently searches related to: Nhac Viet Nam
Clip Album Aodai Xxx

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com