Nhac Viet Nam | NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nh

Nhac Viet Nam (0.08 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nhacphat.net

From Youtube.com - Posted: Nov 13, 2011 - 340 views
Nhac Viet Nam | NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nhacphat.net | NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nhacphat.net
NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nhacphat.net
NP 08 Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen www.nhacphat.net
Thời lượng: 01 phút 31 giây 
Xem Phim
http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

NP 12 善女天咒 Palden Lhamo Mantra www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc | Nguyễn Mạnh Hùng | Thái Hà Books | AVG | Hoa Sen Group | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Xây Dựng | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thiền Định | Lợi ích Thiền Định | Chùa Hoằng Pháp | Thầy Chân Quang | Thầy Phước Tiến | Chùa Phật Quang | Thiền Viện Sùng Phúc | Thanh Niên Phật Tử | Đạo Phật
515 views | Nov 13, 2011
nhac viet nam

NP V13 天籁梵音 纯音樂 www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc | Nguyễn Mạnh Hùng | Thái Hà Books | AVG | Hoa Sen Group | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Xây Dựng | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thiền Định | Lợi ích Thiền Định | Chùa Hoằng Pháp | Thầy Chân Quang | Thầy Phước Tiến | Chùa Phật Quang | Thiền Viện Sùng Phúc | Thanh Niên Phật Tử | Đạo Phật
1,309 views | Nov 13, 2011
nhac viet nam

NP 10 佛光山的故事 成佛大道 www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc | Nguyễn Mạnh Hùng | Thái Hà Books | AVG | Hoa Sen Group | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Xây Dựng | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thiền Định | Lợi ích Thiền Định | Chùa Hoằng Pháp | Thầy Chân Quang | Thầy Phước Tiến | Chùa Phật Quang | Thiền Viện Sùng Phúc | Thanh Niên Phật Tử | Đạo Phật
134 views | Nov 13, 2011
nhac viet nam

NP 09 一聲佛號一聲心 慧普法師 漢音 www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc | Nguyễn Mạnh Hùng | Thái Hà Books | AVG | Hoa Sen Group | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Xây Dựng | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thiền Định | Lợi ích Thiền Định | Chùa Hoằng Pháp | Thầy Chân Quang | Thầy Phước Tiến | Chùa Phật Quang | Thiền Viện Sùng Phúc | Thanh Niên Phật Tử | Đạo Phật
201 views | Nov 13, 2011
nhac viet nam

Np V03 Giác ngộ âm nhạc Phật giáo 開明的佛教音樂 www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net
3,518 views | Nov 11, 2011
nhac viet nam

Nhạc niệm Phật A Di Đà Ca sĩ Nguyễn Đức

Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 26. Nhạc niệm Nam mô A Di Đà Phật.
160,686 views | Aug 28, 2011
nhac viet nam

NP V05 Chinese Buddhist Song A Mi Tuo Fo Zai Xin Jian www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | Nhạc Phật Tiếng Trung
638 views | Nov 12, 2011
nhac viet nam

ca sĩ Tâm Nguyện Ca khúc Trái tim từ bi

Đoàn Phật Tử Chùa Pháp Vân, Chuyến hành hương tu học tại chùa Hương. Trưởng đoàn Thích Quảng Hiếu. Video by HoangDuongCamera 0914361833
228,237 views | May 25, 2011
nhac viet nam

NP 11 南無大慈大悲觀世音菩薩 www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | http:thanhnienphattu.net | http:dieuphapam.net | Nhạc Phật Tiếng Trung | Nhạc Phật Giáo | Nhạc Phật | Nhạc Trung Quốc | Nhạc Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Hoa | Nhạc Phật Trung Quốc | Nguyễn Mạnh Hùng | Thái Hà Books | AVG | Hoa Sen Group | Đại Học Kiến Trúc | Đại Học Ngoại Thương | Đại Học Xây Dựng | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thiền Định | Lợi ích Thiền Định | Chùa Hoằng Pháp | Thầy Chân Quang | Thầy Phước Tiến | Chùa Phật Quang | Thiền Viện Sùng Phúc | Thanh Niên Phật Tử | Đạo Phật
2,324 views | Nov 13, 2011
nhac viet nam

jin shan dui lei feng

xin bai niang zi chuan qi
54,221 views | Jun 08, 2006
nhac viet nam

04. Thoát vòng sinh tử Album lạy Phật Quan Âm www.nhacphat.net

http:www.nhacphat.net | Sáng tác: La Tuấn Dũng | TB: Ca sĩ Nguyễn Đức | Album số 2
80,425 views | Aug 28, 2011
nhac viet nam

Nhạc Phật Trung Hoa 2

Nhạc Phật Trung Hoa (2)
73,499 views | Feb 05, 2011
nhac viet nam

Nhạc Phật Trung Hoa Niệm Thần Chú

Nhạc Phật Trung Hoa - Niệm Thần Chú
4,486 views | Feb 05, 2011
nhac viet nam

Hey Girl 123 Mutou Ren 123木头人

Hey Girl 黑Girl *Hei Se Hui Mei Mei 黑涩会美眉 *Fen Hong Gao Ya Dian 粉紅高壓電 High Voltage Pink - 123 Mutou Ren 123木头人 cai bu tou shi na li chu le cuo lian ai de jing du you xie luo hou qi xang bao shuo ni ye xi huan wo zen me hui hai wu dong yu zhong qi xiang bao gao tian qi hen bu cuo tai yang shai de wo lian jia hong hong wo ye hen xiang gen ni zuo peng you jiu ni sha sha hai bu dong wo shu yi er san mu tou ren zai bu xing dong jiu yao bei kou fen wo yi zhi zai deng zhe lian ai hong hong lie lie de fa sheng wo shu yi er san mu tou ren ming ming an shi de tou ming xian le wo hen tian zhen zhe ge yong gan de qing hua zui dong ren jiao bu tai kuai ni zou zai qian tou wo zai ni bei hou kai bu liao kou duo xi wang ni zai xia ge lu kou jiu hui qian qi wo de shou wo shu yi er san mu tou ren zai mu biao bai tian jiu yao hei le wo zhen de hen xiang wen ni shi hai xiu hai shi tai chi dun wo shu yi er san mu tou ren gei wo yi miao xin dong de yan shen wo qi dai zhe yin wei you ni rang a qing neng wan cheng yi er san mu tou ren zai bu biao bai tian jiu yao hei le wo zhen de hen xiang wen ni shi hai xiu hi shi tai chi dun wo shu yi er san mu tou ren gei wo yi miao xin dong de yan shen wo qi dai zhe yin wei you ni rang ai qing neng wan cheng yin wei you ni rang ai qing neng wan cheng yin wei you ni rang ai qing neng wan cheng 猜不透是哪裡出了錯 戀愛的進度有些落後 據線報說你也喜歡我 怎麼會 還無動於衷 氣象報告天氣很不錯 太陽曬得我臉頰紅紅 我也很想跟你做朋友 就你傻傻還不懂 我數123木頭人 在不行動就要被扣分 我一直在等著 戀愛轟轟烈烈的發生 我數123木頭人 明明暗示的夠明顯了 我很天真 覺得勇敢的情話最動人 腳步太快你走在前頭 我在你背後開不了口 多希望你在下個路口 就會牽起我的手 我數123木頭人 再不表白 天就要黑了 我真的很想問 你是害羞還是太遲鈍 我數123木頭人 給我一秒心動的眼神 我期待著 因為有你讓愛情能完整 123木頭人 再不表白 天就要黑了 我真的很想問 你是害羞還是太遲鈍 我數123木頭人 給我一秒心動的眼神 我期待著 因為有你讓愛情能完整 因為有你讓愛情能完整 因為有你讓愛情能完整 I can't figure out what went wrong, for the progress of love has fallen behind. According to reports you love me too, how come you're still unmoved? The weather report says that today's weather is not bad, and the sun's ray has turned my face red. I wish very much to be your friend too, but you're so silly that you don't get it. Silently counting one two three, blockhead if you still don't take action, I'm going to deduct marks. I've always been waiting for scintillating love to happen. Silently counting one two three, blockhead, I have already given enough hints. I am very naïve, and feel that bold declarations of love are most moving. Your pace is too fast. You're in front and I'm behind, we have no chance to speak. How I wish that at the next junction, you could start holding my hand. Silently counting one two three, blockhead if you still don't express your love, night is will descend soon. I really wish to ask you, are you shy or just plain dumb. Silently counting one two three, blockhead give me one second of a glancing look that can move my heart. I wait in anticipation, because you make love complete. Silently counting one two three, blockhead if you still don't express your love, night is will descend soon. I really wish to ask you, are you shy or just plain dumb. Silently counting one two three, blockhead give me one second of a glancing look that can move my heart. I wait in anticipation, because you make love complete. Because you make love complete, because you make love complete.
16,077 views | Sep 16, 2010
nhac viet nam

Nhạc Phật Trung Hoa 10 梵音大悲咒 動畫.flv

Nhạc Phật Trung Hoa 9- 梵音大悲咒~動畫.flv
41,030 views | Feb 06, 2011
nhac viet nam

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.


© 2014 - VideosViet.Com