Nhac Han Quoc Orange Caramel 오렌지캬라 0z9r57magvc

Nhac Han Quoc (0.03 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

orange caramel ì˜¤ë Œì§€ìº¬ë¼

From Youtube.com - Posted: Nov 24, 2014 - 10 views
Nhac Han Quoc | orange caramel ì˜¤ë Œì§€ìº¬ë¼ | orange caramel i˜¤ë Œi§€iº¬ë¼
orange caramel ì˜¤ë Œì§€ìº¬ë¼
orange caramel i˜¤ë Œi§€iº¬ë¼
Thời lượng: -- 
Xem Phim
orange caramel ì˜¤ë Œì§€ìº¬ë¼
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

MV ORANGE CARAMEL 오렌지캬라멜 My Copycat 나처럼 해봐요

[MV] ORANGE CARAMEL(오렌지캬라멜) _ My Copycat(나처럼 해봐요)*English subtitles are now available. :D (Please click on 'CC' button or activate 'Interactive Transcript' function):: iTunes DL : https:itunes.apple.comusalbumfourth-single-nacheoleom-haebwayoid910035911** Orange Caramel The Fourth Single 'My Copycat' MV Full Edition ATTACK! Find the main theme for Orange Caramel 'My Copycat' !! Long-awaited 'Find Orange Caramel' Season 2 'Where's Orange Caramel? + Find the wrong picture of Orange Caramel'!!Mission 1. Find the wrong picture! On the top of the two pictures, there's a number. Find that number of wrong pictures! It gets harder so don't relax your attention even if it's easy in the beginning^^! + ??? How many wrong spots are there in the picture marked with '???' ? Find it out together!Mission 2. Where's Orange Caramel? They are hidden in places on different level than season 1! No more hints!Mission 3. Find hidden 'Mr. Cho'! Cho Seho made a surprise appearance in the music video! Where is he? +Other two artists from PLEDIS are also in it as surprising guests~Please take a closer look at the people who wore Wally costume! We raised the degree of difficulty for season 2! There's more than one thing to find right? You won't be able to find everything in your first attempt!Give it a try! If you succeed despite the high level of difficulty, mission complete! Oh! there's one thing you should be aware of for this mission. Do not comment your answers!!If you completed the mission, please send your answers to [pledisfanclub@daum.net]! We will give away Orange Caramel's autographed CD and the Skecher's sneakers that the members are wearing in the music video.It's advantageous to keep your answers secret until this event ends, right? + Don't take away the fun of finding the answers!Enter for this event until August 31st. The winner will be announced on September 1st. 'Where's Orange Caramel' will be continued throughout this album, so please love 'My Copycat'! Coming soon~~▶1theK FB : http:www.facebook.com1theK ▶1theK TW : https:twitter.com1theK ▶1theK G+ : https:plus.google.com+1theK오렌지캬라멜 ‘나처럼 해봐요’의 메인 테마 ‘오캬를 찾아라’!! 기다리고 기다리시던 ‘오캬를 찾아라’ 시즌2는 ‘숨은 오캬 찾기 + 틀린 오캬 찾기’!!!!Mission 1. 틀린 그림 찾기! 두 개의 그림 중 상단에 보면 숫자가 있는데요 그 수만큼 틀린 그림을 찾아보세요! 처음에 쉽다고 방심은 금물!! 점점 어려워집니다^^! + ‘???’로 처리된 틀린 그림 찾기는 과연 몇 개가 틀린 그림일까요? 함께 맞춰보세요!Mission 2. 숨은 오캬를 찾아라! 시즌1과의 레벨과는 차원이 다른 오캬 들이 숨어있습니다! 다른 힌트 필요 없겠죠?Mission 3. 'Mr. Cho' 숨은 조세호를 찾아라! 뮤직비디오에 깜짝 출연 해주신 대세 조세호씨가 숨어 있습니다! 과연 어디에 숨어있을까요? + 조세호씨 말고! 플레디스 아티스트 두 명도 깜짝 게스트로 참여 했습니다~ 월리 의상을 입은 사람들을 눈 여겨 봐주세요!시즌2는 난이도를 더~ 더욱~ 높였습니다! 찾아야 할게 한 두 개가 아니죠? 한번 보고는 못 찾으실 겁니다. 그래도 도전하세요! 이런 높은 난이도에도 불구하고 성공하셨다면 이번에도 미션 컴플리트!아차! 이번 미션에서는 주의하실 점이 있습니다. 그것은 바로! 정답을 댓글로 달지 않기! 그 이유는 바로~! 미션을 완료하신 분은 "pledisfanclub@daum.net"으로 정답을 보내주세요! 추첨을 통해 사인CD와 함께 MV에서 멤버들이 신고 있는 예쁜 스케처스 운동화를 선물로 드립니다. 이벤트가 끝날 때까지 정답은 혼자만 알아야 유리하겠죠?.. + 찾는 재미 뺏지 않기! 당첨자는 9월 1일 발표될 예정이니 8월 31일까지 응모해주세요.숨은 오캬 찾기는 이번 활동 내내 계속될 예정이니, ‘나처럼 해봐요’ 많이 많이 사랑해주세요! 꺼밍순~~
3,424,752 views | Aug 17, 2014
nhac han quoc

Orange Caramel 오렌지캬라멜 Shanghai Romance 샹하이 로맨스 上海之戀 MV

[ ♬ Download ] iTunes : http:itunes.apple.comusalbumsyanghai-lomaenseu-shanghaiid473149602 Melon : http:www.melon.comcdsalbumwebalbumdetailmain_list.htm?albumId=2019316▶ LOENMUSIC TW : https:twitter.comLOEN_MUSIC ▶ LOENMUSIC FB : http:www.facebook.comLOENMUSIC.officialSurprising fans each time with a new concept for each album, After School's global unit, Orange Caramel is back with their second Asia Project: Shanghai Romance.The title song "Shanghai Romance" has a unique Chinese style melody and is a popular song that everyone can easily enjoy, combined with Orange Caramel's freshness and liveliness. The song proves that Orange Caramel, as they also perform in China, appeals not just to Korea but also to world markets. オレンジキャラメル(Orange Caramel)_ 上海ロマンス(上海之戀Shanghai Romance)アルバムごとに目新しいコンセプトで私たちを驚かせたアフタースクールのグローバルユニット、オレンジキャラメルが「ワンアジアプロジェクト第2弾:上海ロマンス」で、私たちのそばに帰ってきた。タイトル曲「上海ロマンス」は、中国特有の雰囲気を連想させるユニークなメロディーが印象的な曲で、オレンジキャラメルならではの爽やさと溌剌さが溶け込んで老若男女誰もがやさしく楽しめる大衆的な曲だ。漢字では'上海之恋'と書くこの曲は、中国で'ドンジャチョダン(橙子焦糖)'というチーム名で活動しているオレンジキャラメルが韓国はもちろん、世界市場でも十分に魅力的であることを示している曲だ。매 앨범마다 색다른 컨셉으로 우리를 놀라게 했던 애프터스쿨의 글로벌유닛, 오렌지캬라멜이 '원 아시아 프로젝트 2탄 : 샹하이 로맨스'를 통해 우리 곁을 찾아왔다.타이틀곡 "샹하이 로맨스"는 중국 특유의 분위기를 떠올리게 하는 독특한 멜로디가 인상적인 곡으로, 오렌지캬라멜만의 상큼 발랄함이 녹아 들어 남녀노소 모두가 쉽게 즐길 수 있는 대중적인 곡으로 탄생하였다. 한자로는 '상해지련(上海之戀)'으로 표현 되는 이 곡은, 중국에서 '등자초당(橙子焦糖)'이라는 팀명으로 활동하고 있는 오렌지캬라멜이 한국은 물론, 세계 시장에서도 충분히 매력적이라는 것을 보여주는 곡이다.
5,218,527 views | Oct 12, 2011
nhac han quoc

MV Orange Caramel 오렌지캬라멜 Catallena 까탈레나

[MV] Orange Caramel(오렌지캬라멜) _ Catallena(까탈레나)LOEN MUSIC changes the name to '1theK[wʌnðəkeɪ]' to be a global K-POP hub! 로엔뮤직이 새 이름 '1theK(원더케이)'과 함께 글로벌 K-POP 허브채널로 도약합니다.*English subtitles are now available. :D (Please click on 'CC' button or activate 'Interactive Transcript' function):: iTunes DL : https:itunes.apple.comusalbumthird-single-catallena-singleid839317544Orange Caramel, known as the group that has done the best out of idol group units, and as a global unit of After school is back with 'THE THIRD SINGLE CATALLENA' after a year and five months. The title song 'Catallena' is comes from the Pakistan Punjab folk song 'Jutti Meri', and it's a India style disco song. The funky guitar and string makes the song fun, and the lyric talks about mean yet charming 'Catallena' making the song unique for 'Orange Caramel'. ▶1theK FB : http:www.facebook.com1theK ▶1theK TW : https:twitter.com1theK ▶1theK G+ : https:plus.google.com+1theKアフタースクールのグローバルユニットで、アイドルグループユニットの中で大成功を収めたことで有名なオレンジキャラメルがファーストフルアルバム『リップスティック』以来、1年5ヵ月ぶりに『THE THIRD SINGLE CATALLENA』をリリースした。 このアルバムのタイトル曲「カタレナ」は、パキスタンのパンジャブ族の民謡'ジュチメリー(Jutti Meri)'を借用して作ったインド風のディスコ曲。ファンキーなギターとストリングスの調和が曲の雰囲気を盛り上げ、幼稚できつい性格だが不思議な魅力で人をひきつけるキャラクター'カタレナ'の話を盛り込んだ歌詞まで、オレンジキャラメル特有のユニークさに中毒性まで盛り込んだ。애프터스쿨의 글로벌 유닛으로 아이돌 그룹 유닛 중 최고의 성공을 거둔 것으로 손꼽히는 오렌지캬라멜이 정규 1집 '립스틱' 이후 1년 5개월여 만에 THE THIRD SINGLE CATALLENA를 발매 했다.이 앨범의 타이틀 곡인 '까탈레나'는 파키스탄 펀자브 족의 민요 '주띠메리(Jutti Meri)'를 차용하여 만든 인도 풍 디스코 곡이다. 펑키 한 기타와 스트링의 조화가 흥을 돋구고, 유치하고 까칠하지만 이상한 매력으로 사람을 사로잡는 캐릭터 '까탈레나'의 이야기를 담은 가사까지 더해 오렌지캬라멜 특유의 유니크 함에 중독성까지 담아 냈다.
3,275,859 views | Mar 11, 2014
nhac han quoc

T ARA 티아라 Sexy Love Dance Ver. MV

T-ARA(티아라) _ Sexy Love (Dance Ver. MV) *English subtitles are now available. :D (Please click on 'CC' button or activate 'Interactive Transcript' function)T-ARA comes back with a whole new song called SEXY LOVE, after finishing up their previous song DAY BY DAY. The song contains an addictive melody line and amazing synth sound. They worked again with Kyu-sung Choi and Shinsa dong Tiger, who has produced T-ARA's previous songs such as BO PEEP BO PEEP, ROLY-POLY, AND LOVEY-DOVEY. The new song has the choreography which reminds people of a robot, and this dance will able T-ARA continue on with their popularity after the LOVEY-DOVEY's shuffle dance. Also, just like DAY BY DAY, SEXY LOVE2 will also come out with a dramatized manner. T-ARA's REPACKAGE album, with seven songs including the ballad 'Night and Day' will be on sale from September 4th. ▶1theK FB : https:www.facebook.com1theK ▶1theK TW : https:twitter.com1theK ▶1theK G+ : http:goo.glmJCt9c「DAY BY DAY」で成熟した姿を披露したティアラが180度違った魅力の「SEXY LOVE」で戻ってくる。感覚的なシンセサウンドと中毒性のあるメロディーライン、トレンディな編曲が引き立つ「SEXY LOVE」は、「BO PEEP BO PEEP」、「ROLY-POLY」、「LOVEY-DOVEY」で着実に呼吸を合わせてきた作曲家シンサドンホレンイとチェ・ギュソンの作品だ。ロボットを連想させるポイント振付けで、「LOVEY-DOVEY」のシャッフルダンスに続くロボットダンスのブームを引き起こす見込みだ。また、映画のような映像美で多くの話題を呼んで来た「DAY BY DAY1」に続いて、ドラマタイズ形式のミュージックビデオ「SEXY LOVE2」も披露する。バラード「昼と夜」を含めて全7曲が収録されているティアラのREPAKGEアルバムは9月4日リリースされる。DAY BY DAY로 성숙한 모습을 선보였던 티아라가 180도 다른 매력의 SEXY LOVE로 돌아온다. 감각적인 신스사운드와 중독성 있는 멜로디라인, 트렌디한 편곡이 돋보이는 이번 곡은 BO PEEP BO PEEP , ROLY-POLY , LOVEY-DOVEY로 꾸준히 호흡을 맞춰온 작곡가 신사동호랭이와 최규성의 작품이다. 로봇을 연상시키는 포인트 안무가 더해져 LOVEY-DOVEY의 셔플댄스에 이은 로봇댄스 열풍으로 몰아갈 예정.또한 영화와 같은 영상미로 숱한 화제를 몰고온 DAY BY DAY 1편에 이은 드라마타이즈 형식의 뮤직비디오 SEXY LOVE 2편도 만나 볼 수 있다. 발라드 '낮과 밤'을 비롯하여 총 7곡이 수록된 티아라 REPAKGE 앨범은 9월 4일 발매된다.
23,088,350 views | Sep 02, 2012
nhac han quoc

에프엑스 Electric Shock Music Video

♬ Download on iTunes : http:itunes.apple.comusalbumelectric-shock-epid534866933☞ For more Information : http:www.smtown.com ☞ Facebook SMTOWN : http:www.facebook.comsmtown ☞ SMTOWN Official YouTube Channel : http:www.youtube.comsmtown[Album Introduction]'Electric Shock'[English] f(x) is making a splendid comeback with the second mini album 'Electric Shock' on June 13th! This is a new album that f(x) is releasing from a long time after appearing individually in various fields including drama and show programs after 'Hot Summer' they released last summer that it is expected to received fervent responses from the music fans of the world. 'Electric Shock' is an energetic and rhythmical electronic dance song with addictive chorus. The song compares confused but exciting feelings after falling in love to an electric shock and the lyric expresses this feeling interestingly by starting each line of the word, 'Jeongichunggyeok ("Electric Shock" in English)' to make it even more interesting.[日本語] f(x)が来る13日に二枚目のミニアルバム「Electric Shock(エレクトリック・ショック)」で電撃的にカムバックする。 今回のアルバムは昨年の夏に発表した「Hot Summer」以降、各自がドラマやバラエティ等の様々な分野で個別活動を繰り広げているf(x)が久しぶりに発表するニューアルバムであるだけに国内はもちろん、海外音楽ファンからの熱烈な反応が期待される。 「Electric Shock」エネルギッシュでリズミカルな魅力のエレクトロニックダンス曲で、中毒性の強いリフレーンが印象的であり、恋に落ちて戸惑いながらも気分の良い感じをまるで電気に感電したようなビリビリした衝撃に比喩し、「電気衝撃(Electric Shock)」の四文字で言葉遊びするように表現した面白い歌詞が異色だ。[中國語] 于13日,f(x)将发行第二张迷你专辑'Electric Shock'重登舞台。 这张专辑是f(x)在去年夏天发行的'Hot Summer' 之后,在电视剧、娱乐节目等多个领域都有不错的表现的各个成员在近一年之后才推出的新唱片,因此,不光是韩国国内歌迷,还有国外歌迷听到这个消息后会激动。 主打歌'Electric Shock'是一首充满电力感和节奏感的电子风格的舞曲,中毒性极强的副歌部分让人印象深刻,歌词中表现了坠入爱河的如同触电般苏苏麻麻的感觉,以'Electric Shock(电气冲击)'4个字做成4行诗的歌词,增添歌曲的趣味。[한국어] f(x)가 두 번째 미니앨범 'Electric Shock(일렉트릭 쇼크)'로 전격 컴백한다. 이번 앨범은 작년 여름 발표한 'Hot Summer' 이후, 각자 드라마, 예능 등 다양한 분야에서 개별 활동을 펼치고 있는 f(x)가 오랜만에 선보이는 새 음반이어서, 국내는 물론 해외 음악 팬들의 열띤 호응이 기대된다. 'Electric Shock'는 에너제틱하고 리드미컬한 매력의 일렉트로닉 댄스곡으로, 중독성 강한 후렴구가 인상적이며, 사랑에 빠져 혼란스럽지만 기분 좋은 느낌을 마치 전기에 감전된 듯한 짜릿한 충격에 비유, '전기충격(Electric Shock)' 네 글자로 사행시를 짓듯 표현한 재미있는 가사가 색다른 재미를 선사한다.♬ 에프엑스_Electric Shock_Music Video ℗ S.M.Entertainment
68,954,004 views | Jun 11, 2012
nhac han quoc

Orange Caramel Magic Girl HD 中韓字幕

1,154,038 views | Jul 06, 2010
nhac han quoc

Orange Caramel Aing Full HD MV

Orange Caramel (오렌지캬라멜) - A~ing♡ (아잉♡)
847,857 views | Nov 18, 2010
nhac han quoc

씨스타 SISTAR 나혼자 Music Video Alone

씨스타 1st Mini Album _Alone 나혼자(Alone) HD Music video . SISTAR _Alone ℗ STARSHIP ENTERTAINMNET Album Title : SISTAR 1st Mini Album Title Song : 나혼자(Alone) Release : 04.12.2012 More Info: = Google+ SISTAR : https:plus.google.com113010328994977384681#113010328994977384681
38,365,867 views | Apr 11, 2012
nhac han quoc

BTOB WOW M V

Official Music Video for BTOB's WOW (2012.09.12)비투비 - WOW 뮤직비디오Available on iTunes http:bit.lyT30QLK
13,800,812 views | Sep 11, 2012
nhac han quoc

MV GIRL S DAY 걸스데이 Expect 기대해

[MV] GIRL'S DAY(걸스데이)_Expect(기대해) *English subtitles are now available. :D (Please click on 'CC' button or activate 'Interactive Transcript' function):: iTunes DL : https:itunes.apple.comusalbumgidae-expectationid620237790Girl Group GIRL'S DAY is coming back after 2years and 8months with the first regular album 'Expectation'. The title song 'Expect'(Composed and written by Nam Ki Sang and DANIEL R.) is a hybrid song that has analog and electronic sound appropriately mixed together. In this song we can see Hyeri and Yura's refreshing voice going along with the lead vocal Sojin and Minah's sexy and beautiful voice. It talks about a woman wanting to get the heart of a gorgeous man who seems like a player. But the song talks about a woman's mentality in a very sensitive manner. In this album, fans will be able to see Girl's Day with better choreography, clothes, hairstyle and make-up and see the more mature and sexy sides of Girl's Day. ▶1theK FB : https:www.facebook.com1theK ▶1theK TW : https:twitter.com1theK ▶1theK G+ : http:goo.glmJCt9cGIRL'S DAY(ガールズデイ)_Expect(キデへ:期待して) ガールグズグループ'ガールズデイ'がデビュー2年8ヶ月ぶりに生涯初のフルアルバム[Expectation]をリリースする。 タイトル曲「期待して(作曲ナム・ギサン作詞ナム・ギサンDANIEL R.)」は、アナログとエレクトロニックが適切に配置されたハイブリッドサウンドで武装した。特にこの曲は、ヘリとユラのさわやかで個性のあるボーカルと、リードボーカルソジンとミナの妖艶とセクシーを行き来する円熟した歌唱力を味わうことができる。浮気者のようだがカッコいい彼を自分のものにしたがる女性の心理を繊細に表現し、ノリのいい中毒性のあるリフレーンで重い主題をさわやかに描きだした。また、振付け、衣装、ヘアスタイル、メイクアップまでセクシーコンセプトで武装した今回のアルバムで、既存のアルバムと比べて一層成熟したガールズデイに会うことができる。걸그룹 걸스데이가 데뷔 2년 8개월 만에 생애 첫 정규앨범 'Expectation'을 발매한다타이틀곡 '기대해'(작곡 남기상 작사 남기상 DANIEL R.)는 아날로그와 일렉트로닉이 적절히 배치된 맞춤형 하이브리드 사운드로 무장했다. 특히 이곡은 혜리와 유라의 상큼하고 개성 있는 보컬과 리드보컬 소진과 민아의 요염과 섹시를 오가는 원숙한 가창력을 맛볼 수 있다. 바람둥이 같지만 멋진 그 남자를 내 것으로 만들어 보고 싶어 하는 여자의 심리를 섬세하게 표현했으며 신나고 중독성 있는 후렴구로 무거울 수 있는 주제를 상큼하게 풀어놓았다. 또한 안무, 의상, 헤어스타일, 메이크업까지 섹시 콘셉트로 무장한 이번 앨범은 기존 앨범들과 비교해 한층 성숙한 걸스데이를 만날 수 있다.
12,673,015 views | Mar 13, 2013
nhac han quoc

TINY G 타이니지 MINIMANIMO 미니마니모 MV

:: iTunes DL : https:itunes.apple.comusalbumminimanimo-minimanimo-epid595261242TINY-G 's first single title 'TINY-G' was a song that introduced them to people, and this single title song' MINIANIMO' is a song that can show the true colors of TINY-G.It is a stray about a girl who is breaking up in a rather cool manner but actually is very sad in the inside. It talks about how she thinks even the phone battery is not worthy for him but she loves him too much at the same time to forget about him. ▶ LOENMUSIC FB : http:www.facebook.comLOENMUSIC.official ▶ LOENMUSIC TW : https:twitter.comLOEN_MUSICTINY-G(タイニージー) _ MINIMANIMO(ミニマニモ) MV タイニージーの1stシングルのタイトル曲「TINY-G(小さな巨人)」がタイニージーを紹介する曲ならば、今回のシングルのタイトル曲「ミニマニモ」は、タイニージーの色を見せてくれる曲だと言える。表面上は'元気でね'というふうにクールな別れを告げるが、心の中では絶対に忘れず悲しんでいる女性を表現した歌詞。あなたには携帯電話のバッテリーさえももったいないと言うが、私にはあなたしか見えなくて愛さずにはいられないという2つの気持ちを微妙に現らした曲だ。타이니지 첫 번째 싱글 타이틀곡인 'TINY-G(작은 거인)' 가 타이니지를 소개하는 곡이었다면, 이번 싱글 타이틀 곡 "미니마니모"는 타이니지의 색깔을 보여주는 곡이라고 할 수 있다. 겉으로는 '잘 먹고 잘살아라' 식의 쿨한 이별을 고하지만 속으로는 절대 잊지 못하며 슬퍼하는 여자를 표현한 가사. 너한테는 핸드폰 배터리도 아깝다고 하지만 난 너밖에 볼 수 없고 사랑밖에 줄 수 없다고 하는 두 가지 심정이 미묘하게 드러난 곡이다.
3,471,765 views | Jan 20, 2013
nhac han quoc

M V miss A 미쓰에이 남자 없이 잘 살아 I don t need a man

[MV] miss A(미쓰에이) "남자 없이 잘 살아"(I don't need a man)miss A(미쓰에이) "남자 없이 잘 살아"(I don't need a man) Music Video from the 5th project, [Independent Women III]
18,436,149 views | Oct 12, 2012
nhac han quoc

Wonder Girls 원더걸스 Like this

Wonder Girls _ Like this _ MUSIC VIDEO ♬ iTunes : http:bit.lyL0dLE5 [June 3rd, 2012. Wonder Girls 2nd Mini Album "Wonder Party" Released]'Wonder Party'로 여러분을 초대합니다!'작년 11월, 정규 2집 'Wonder World'로 컴백해 Be My Baby 열풍을 일으켰던 원더걸스가, 오는 6월 3일, 미니앨범 'Wonder Party'를 들고 돌아옵니다. 특히 타이틀 곡인 'Like this'는 원더걸스가 선보이는 힙합 스타일의 곡입니다. 일렉트로닉 사운드에 힙합 비트를 결합시켜 원더걸스 만의 유쾌하고 즐거운 매력을 발산합니다. 놀라운 소녀들 원더걸스가 선보이는 미니앨범 'Wonder Party'에 여러분을 초대합니다! 모두 모두 모여 Wonder한 Party를 신나게 즐겨보세요! We invite you to the 'Wonder Party'!Wonder Girls, who brought the Be My Baby sensation with their 2nd full-length Album 'Wonder World' last November, is coming back with their mini-album 'Wonder Party' on this coming June 3th.In particular, the title song 'Like this' is the hip-hop styled song which Wonder Girls present. It is a combination of electronic sound and hip-hop beat, and creates the delightful and exciting charm only Wonder Girls have.We invite all of you to the mini-album 'Wonder Party' presented by Wonder Girls! Please gather around and enjoy the wonderous party ahead of you!▣ Wonder Girls Homepage http:wondergirls.jype.com ▣ Wonder Girls FACEBOOK http:www.facebook.comwondergirlsworld ▣ Wonder Girls TWITTER https:twitter.comwondergirls ▣ JYP Entertainment Homepage http:www.jype.comCopyrightⓒ 2012. JYP Entertainment. All Rights Reserved
24,354,275 views | Jun 02, 2012
nhac han quoc

YOUNIQUE UNIT MAXSTEP Music Video

S.M.Entertainment and Hyundai Motor Company collaborated to release 'PYL Younique Album.' The teaser video of 'MAXSTEP' featuring performance of Eunhyuk (Super Junior), Hyoyeon (Girls' Generation), Taemin (SHINee), Henry (Super Junior-M), KAI and LU HAN (EXO) has been released!'MAXSTEP' and its music video will be released on October 31st. ☞ For more Information : http:www.smtown.com ☞ Twitter SMTOWN : http:twitter.comsmtownglobal ☞ Facebook SMTOWN : http:www.facebook.comsmtown ☞ SMTOWN Official YouTube Channel : http:www.youtube.comsmtown♬ YOUNIQUE UNIT_MAXSTEP_Music Video ℗ S.M.Entertainment
10,533,867 views | Oct 30, 2012
nhac han quoc

Orange Caramel Bangkok City MV HD

PLEASE CHECK OUT THIS LINK: http:blogumatic.comTop_RatedMake_Hit_Music Its a link to a website on how to make music, so if you are interested in music and you would like to create some of your own PLEASE check out the link above. If you need assistance on how to use this website you can send [ bvdebay's youtube channel ] a message and he'll be able to help you out right away.PLEASE SUBSCRIBE TO MY CHANNEL! AND SUBSCRIBE TO MY SECOND CHANNEL I've posted videos there too, here's the link http:www.youtube.comuserantoshirosahitsuguyvideos
1,273,543 views | Oct 15, 2011
nhac han quoc

After School 애프터스쿨 Flashback MV

*English subtitles are available. (Click on CC button or activate 'Interactive Transcript' fuction)More than what you could ever imagine, Afterschool is back once again.The title song "Flashback" contains powerful electronic sounds harmonized with Afterschool's charisma. The lyrics sing of the longing for when one was in love and also contain a double meaning as Afterschool seeks to return to its early stages most wanted and liked by fans. "Flashback" offers a spectacle that one cannot miss out on, with refined electronic sounds by the composer TEXU and the choreography by Kyle Hanagami that suits Afterschool's style. Afterschool is making their comeback following a one-year break! News of their comeback will no doubt bring about much sensation in not just fans in Korea but also all around Asia, including Japan. ▶ LOENMUSIC FB : http:www.facebook.comLOENMUSIC.official ▶ LOENMUSIC TW : https:twitter.comLOEN_MUSICAfterschool(アフタースクール) _ Flashback MV何を想像してもそれ以上のものを見せてくれるアフタースクール、彼女たちが帰ってきた。タイトル曲「Flashback」は、イントロからエレクトロニックサウンドが伝える強烈なサウンドとアフタースクールのカリスマが調和を成す曲で、曲名の 「Flashback」は、歌詞のように恋人との愛していた過去に戻ろうという意味を込めている。大衆が最も望んで愛するアフタースクールの初期の姿に戻ろうという二重の意味を込めていて注目を集めている。陳腐でない洗練されたスタイルのエレクトロニック•サウンドを実現した作曲家TEXUとそれにふさわしい、圧倒的なアフタースクールの感じをうまく生かした振り付けを構成した振付師Kyle Hanagamiにより完璧になった「Flashback」は、目を離せない華麗さを披露する。約1年ぶりに派手に私達のそばに帰ってきたアフタースクール!彼女たちのカムバックの便りに韓 国はもちろん日本をはじめとするアジア全域のファンの爆発的な反応が期待される。무엇을 상상하던 그 이상을 보여줄 애프터스쿨, 그들이 다시 돌아왔다. 타이틀곡 'Flashback'은 시작부터 일렉트로닉 사운드가 전해주는 강렬한 사운드와 애프터스쿨의 카리스마가 조화를 이루는 곡으로 제목인 'Flashback'은 노랫말처럼 연인과의 사랑하던 예전으로 돌아가자는 의미를 담고 있으나 대중들이 가장 원하고 사랑하는 애프터스쿨의 초창기 모습으로 돌아가고자 하는 이중의 의미를 띄고 있어 더욱 눈길을 끌고 있다. 진부하지 않는 세련된 스타일의 일렉트로닉 사운드를 구현한 작곡가 TEXU와 그에 걸맞게 압도적인 애프터스쿨만의 느낌을 가장 잘 부합시켜 완성적인 안무를 구성한 안무가 Kyle Hanagami로 인해 더욱 탄탄하고 완벽해진 'Flashback'은 눈을 뗄 수 없는 화려함을 선사한다.약 1년 간의 공백기를 깨고 화려하게 우리 곁으로 다시 돌아온 애프터스쿨! 그녀들의 컴백 소식에 한국은 물론 일본을 비롯한 아시아 전역 팬들의 폭발적인 반응이 기대된다.
12,770,822 views | Jun 19, 2012
nhac han quoc

Recently searches related to: Nhac Han Quoc
Kids Masturbation Phim Sex Lauxanh9xhiep Dam

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.


© 2014 - VideosViet.Com